Hybrid- og elbiltrender: 2022 og videre.

En elbilrevolusjon er i gang på veier over hele Europa, ettersom sluttdatoen for salg av bensin- og dieselbiler kommer nærmere. I Storbritannia kommer hybrid- og elbiler fra 2030 være de eneste nye bilene på markedet, mens Frankrike og Spania skal forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2040.

Du kan hevde at fremtiden allerede er her.

Så, hva er i vente for 2022 og årene som kommer? La oss se nærmere på trendene.

Går for helelektrisk

Investeringsbanken UBS spår at innen 2025 er 20 % av alle nye biler som selges globalt, elektriske. De spår at innen 2040 kan hele transportsektoren være "avkarbonisert" – at alle nye biler som produseres kommer til å være enten hybrid, helelektrisk eller fullhydrogen.

Over hele EU er det forventet at rundt 4 millioner elbiler blir produsert i 2025, opp fra 1,3 millioner i 2019.

Society of Motor Manufacturers and Traders i Storbritannia rapporterer at til tross for utfordringene med pandemien over hele Europa, sto elbiler for 11,6 % av bilsalget i 2021, opp fra 6,6 % i 2020. I desember 2021 alene sto elbiler for 26 % av salget. I Spania økte salget av elbiler med 32 % fra år til år, ifølge industrigruppen ANFAC.

I Frankrike sto elbiler for 22,9 % av alt bilsalg i september 2021 – nesten det dobbelte av andelen på 11,8 % for ett år siden – ifølge PFA. Det tyske myndighetsorganet, Federal Motor Transport Authority, opplyser at antallet EV-registreringer ble tredoblet mellom 2019 og 2020.

Honda søker å være i forkant av den elektriske revolusjonen i Europa – og har som mål å øke andelen elbiler og brenselcellebiler til 100 % av alt salg innen 2040.

Ladepunkter tilgjengelig

Et stort hinder for å ta i bruk elektriske kjøretøy er mangelen på ladepunkter. Mange land ønsker å øke tilgjengeligheten – både i private hjem og i bysentrum.

Dette er en økende trend over hele Europa. Mellom 2016 og 2021 er antallet offentlig tilgjengelige batteriladere syvdoblet, ifølge IEA.

Insentiv til å bytte

En viktig faktor som driver salget av elbiler er de ulike subsidiene som tilbys. For eksempel har Nederland flere elektriske biler og hybridbiler i forhold til antall innbygger, enn noe annet land globalt. De tilbyr subsidier til elbilkjøpere, og elbiler er fritatt for kjøpsavgift og motorvognavgift frem til 2024, med rabatter etter det i flere år.

Norge er en annen pionér. Elbiler her er fritatt for moms og engangsavgift, pluss at det på kommunale parkeringsplasser kun betales maks 50 % i parkeringsavgifter og det er redusert betaling eller gratis å passere ved bom. Andre insentiver i noen europeiske land inkluderer å la elbiler og hybrideiere bruke bussfiler.

Er fremtiden BEV eller PHEV?

Hvilke nasjoner velger rene elbiler (BEV) og hvilke foretrekker ladbare hybrider (PHEV)? Interessant nok blir både BEV-er og PHEV-er ønsket velkommen i hele Europa, spesielt i de fem største markedene.

BEV-salget i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia økte med 147 % og PHEV-salget med 248 % i første halvdel av 2021.

Elbil med føreren i fokus

Tradisjonelt har sportsbiler vært støyende drivstoffslukere og elbiler små og stillegående bybiler. Utviklingen av teknologien for elektrisk batteri går imidlertid så raskt at mange elbiler nå kan konkurrere med, eller til og med overgå, ytelsen til bensin- og dieselbiler.

Disse sporty elbilene kan nå toppfart fra stillestående på få sekunder, samtidig som de er like miljøvennlige som vanlige elbiler. Og med hydrogendrevne sportsbiler under utvikling, kommer spenningen (forhåpentligvis minus utslippene) ved sportsbilkjøring til å øke i årene som kommer.

Den elektriske veien

Det er flere fascinerende konsepter potensielt rett rundt hjørnet for elbiler, der veien spiller en nøkkelrolle.

Honda er igjen i forkant av en utvikling som forandrer spillet – det elektriske veisystemet utvikles for å levere dynamisk ladekraft fra veiinfrastrukturen – mens du kjører. Dette vil redusere ventetiden for lading og størrelsen på de innebygde batteriene, samt utvide rekkevidden.