Ordliste for elbiler

Hvis du ikke har kjørt elbil før, kan det være spennende, men samtidig litt skremmende å skulle sette seg inn i terminologi og regler. Kanskje føler du at det er altfor mye å huske på.

Har du for eksempel oversikt over hvor lang tid det tar å lade en elbil? Svaret varierer – det kan ta alt fra 30 minutter til mer enn 28 timer. Det avhenger helt av størrelsen på bilbatteriet og hastigheten på ladepunktet.

I tillegg kommer all sjargongen, som kan være forvirrende. Har ICE noe med isete veier å gjøre? Niks, det står for "Internal Combustion Engine" (forbrenningsmotor). Selv om begrepet sikter til tradisjonelle biler, har du kanskje aldri støtt på det før du kjøpte elbil.

Og det er mye mer elbil-sjargong å lære. Selv om du allerede har kjørt elbil, skader det ikke å friske opp kunnskapen fra tid til annen.

Hondas ordliste hjelper deg å holde styr på elbilterminologien.

Elbilbatteri

Ordliste fra A til Å over termer og definisjoner

AC

AC (Alternating Current) vil si vekselstrøm. Dette er en elektrisk strøm som bytter retning med jevne mellomrom. Vekselstrøm er en av de to typene "drivstoff" som brukes til å lade elbiler. De fleste ladere benytter vekselstrøm, men vekselstrømmen omdannes til likestrøm (DC) når den forsynes til elbilbatteriet.

Kjøretøy som bruker alternativt drivstoff

Kjøretøy som bruker annet drivstoff enn ICE-biler. Kjøretøy som bruker alternativt drivstoff, innbefatter kjøretøy som ikke går kun på bensin, deriblant BEV-er, PHEV-er og solcelledrevne kjøretøy.

Ampere

Enhet for elektrisk strøm iht. det internasjonale enhetssystemet (SI). Forkortes ofte til "A".

BEV

Akronym for Battery Electric Vehicle (batteridrevet elektrisk kjøretøy). En BEV er en elbil som går 100 % på batteri. Slike biler har ikke forbrenningsmotor, drivstofftank eller eksosrør. BEV-kategorien inkluderer biler, motorsykler, scootere, busser og båter.

Kombinert ladesystem (CCS)

Denne kontakten, standardisert av EU, blir kun brukt til hurtigladepunkter og er kompatibel med EV-er produsert av europeiske merker.

Lader

Påfylling av batteriet i en elbil. I BEV-er erstatter dette det gamle systemet med påfylling av en drivstofftank. Hybridbiler bruker lading og drivstoffpåfylling.

Ladepunkt

Et sted der elbiler kobles til og lades. Installert hjemme, på arbeidsplassen eller på offentlige ladesteder som f.eks. bensinstasjoner.

DC

Dette er et akronym for Direct Current (likestrøm). DC er elektrisk strøm som har en konstant retning. Batterier, innbefattet dem man finner i elbiler, kan bare lagre strøm som likestrøm. Da nettstrøm alltid er vekselstrøm, må denne omdannes til likestrøm. Enkelte elbilladere har innebygde omformere som sørger for raskere lading.

Lading under turen

Lading under turen vil si at du lader opp batteriet i elbilen underveis når du er ute og kjører. Dette kan gjøres ved å stoppe ved ladestasjoner langs ruten eller på bestemte steder som f.eks. som rasteplasser eller hoteller, for å lade batteriet. Lading under turen kan gi elbilen lengre rekkevidde, og gjøre det mulig å tilbakelegge lengre kjørestrekninger uten å måtte bekymre seg for å gå tom for batteristrøm.

EV

EV står for "Electric Vehicle" (elbil), og brukes om alle kjøretøy som er helt eller delvis basert på elektrisk motor som fremdriftsmiddel. Inkluderer biler, el-sparkesykler og el-sykler.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) er en protokoll som er laget for å holde deg og elbilen din trygg under lading. Det brukes toveiskommunikasjon mellom bilen og laderen for å stille inn riktig ladestrøm. Dette er basert på den maksimale strømmen laderen kan gi, og den maksimale strømmen bilen kan motta. En sikkerhetssperre hindrer strømflyt når laderen ikke er tilkoblet.

EREV

EREV står for Extended Range Electric Vehicle (elbil med forlenget rekkevidde). Disse kjøretøyene har en ekstra effektenhet (også kalt rekkeviddeforlenger) som forlenger kjørerekkevidden. Normalt er dette tradisjonelle forbrenningsmotorer som bruker en elektrisk generator for å lade opp batteriet når det er i ferd med å bli tomt.

FCEV

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) er elbiler som bruker en brenselcelle for å generere elektrisitet til å drive en motor. Brenselcellen består av oksygen fra luften og hydrogen fra en innebygd lagertank. FCEV-er trenger ikke å kobles til en strømforsyning for at batteriet skal lades.

HEV

HEV står for Hybrid Electric Vehicle, dvs. hybridbil. I disse kjøretøyene brukes batteri og elektrisk motor for å øke motoreffektiviteten. Batteriet lades av forbrenningsmotoren, som går på bensin eller diesel. Ettersom batteriet i en HEV er mindre enn i en elbil, kan HEV-er bare kjøre på strøm en kort stund før de må gå over til tradisjonell forbrenningsdrift. HEV-er kan ikke lades via strømuttak.

Hjemmelading

Det mest effektive er å koble til elbilen for å lade den mens den står parkert hjemme, vanligvis over natten. Å installere et ladepunkt hjemme er den beste og sikreste måten å lade elbilen på.

Incentiver

Statlige incentiver er tiltak eller programmer som nasjonale eller lokale myndigheter har innført for å redusere karbonutslippene og oppmuntre til bruk av elbil. I Europa har flere land tatt i bruk ulike incentiver for å fremme bruk av elbil.

ICE

Nei, ICE har i denne sammenhengen ingenting med is å gjøre. Det står for Internal Combustion Engine, dvs. forbrenningsmotor. Forbrenningsmotor er den tradisjonelle måten for kjøretøydrift. Gassene med høy temperatur og høyt trykk som produseres ved forbrenning, brukes til å drive kjøretøyet.

KWH

kWh står for Kilowatt-Hour (kilowattime). Dette er en energienhet som tilsvarer energien som overføres eller forventes å overføres på én time med én kilowatt kraft. Størrelsen på elbilbatterier måles i denne enheten. Hvis en elbil har et batteri på 52 kWh, betyr det altså at den kan lagre 52 enheter elektrisitet.

Litium-ionbatteri

En forkortelse for det oppladbare litium-ionbatteriet som brukes i BEV-er og PHEV-er. I likhet med laptop- og mobiltelefonbatterier kan de resirkuleres.

Ny energi-kjøretøy (NEV)

Dette begrepet brukes til å referere til biler som er delvis eller fullstendig drevet av elektrisitet, herunder batteridrevne kjøretøy og oppladbare elektriske kjøretøy.

Plug-in kjøretøy (PiV)

Dette er et overordnet uttrykk for enhver bil med stikkontakt for lading av litium-ionbatterier – herunder batteridrevne kjøretøy og oppladbare hybridelektriske kjøretøy.

PHEV

PHEV står for Plug-In Hybrid Electric Vehicle (oppladbart hybridelektrisk kjøretøy). Disse bilene er konfigurert på samme måte som tradisjonelle hybrider. De er imidlertid utstyrt med en større batteripakke som du kan lade ved å koble til EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). PHEV-er muliggjør korte kjøreturer på strøm, men kan også brukes til lengre turer.

Helelektrisk

Helelektriske kjøretøy drives utelukkende av en elektrisk motor ved hjelp av innebygd batterikraft. Helelektriske biler kalles også BEV (Battery Electric Vehicle, eller batteridrevet elbil).

Rekkevidde

Rekkevidde vil si strekningen som en elbil kan tilbakelegge på en batteriladning.

Rekkevidden måles i kilometer og er en viktig faktor for potensielle kjøpere, ettersom den avgjør det praktiske bruksområdet.

Den anslåtte rekkevidden har økt i takt med at teknologien har blitt mer avansert, men det er viktig å være oppmerksom på at rekkevidden til en elbil påvirkes av mange faktorer – deriblant kjørestil, vær- og veiforhold.

Rekkevidde per time (RPH)

Rekkevidde per time (RPH): En måling av strekningen som en elbil kan tilbakelegge på én time på en enkelt lading. Denne verdien brukes for å sammenligne effektiviteten til forskjellige elbilmodeller og hjelpe elbileiere med å planlegge lange turer og fastslå hvor mye ladning de vil trenge for å nå bestemmelsesstedet.

Regenerativ bremsing

Et energigjenvinningssystem som brukes i elbiler og hybridkjøretøy, og som er med på å lade batteriet når bilen bremses. Regenerativ bremsing fanger opp kinetisk energi under bremsing, og bidrar til å forlenge rekkevidden. Les mer om denne fascinerende prosessen i vår dyptgående oversikt om regenerativ bremsing.

RFID-kort

Ved hjelp av samme teknologi som man finner i et kontaktfritt debetkort, brukes disse kortene – RFID (Radio Frequency Identification Devices) – av mange eldre ladepunkter for å gi tilgang til EV-lading.

SAE Combo (CCS)

SAE Combo er en forbedret versjon av type 2-kontakten. Den har to ekstra strømkontakter for hurtiglading. Kontakten støtter både AC- og DC-lading opptil 170 kW.

Type 1: Et støpsel med fem pinner som også inneholder en klemme.

Type 2: Et støpsel med sju pinner som vanligvis brukes på elbiler som er produsert av europeiske merker.

Offentlige ladestasjoner har vanligvis type 2-uttak.

Tesla Supercharger

Tesla Supercharger er en modifisert versjon av type 2 SEA Combo-kontakten (også kjent som Mennekes-støpsel). Denne laderen har høye ladehastigheter som gjør det mulig å lade opp en Tesla Model S EV til 80 % på en halvtime.

Dreiemoment

Det fysiske målet på kraften som forårsaker rotasjon eller "vridningskraft". I biler vil dreiemomentet avgjøre akselerasjonsevnen. Elektriske motorer leverer maksimalt dreiemoment fra null omdreininger, noe som betyr langt raskere akselerasjon fra stillestående enn hos biler med forbrenningsmotor.

Top-up-lading

Her parkerer og lader du elbilen din mens du er ute på ærend. Du finner offentlige ladepunkter ved å søke på nett eller laste ned praktiske apper.

Kjøretøy med ekstremt lave utslipp (Ultra-Low Emission Vehicle, ULEV)

Kjøretøy med ekstremt lave utslipp (Ultra-Low Emission Vehicle, ULEV) er kjøretøy som forurenser svært lite sammenlignet med tradisjonelle bensin- eller dieseldrevne kjøretøy. I Europa er ULEV definert som et kjøretøy som slipper ut mindre enn 75 g/km karbondioksid (CO2) og innfrir utslippsstandarden Euro 6 for nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM).

Utility Rate (TOU)

TOU-tariffer (Time Of Use) oppmuntrer kundene til å bruke energi på tidspunkt når det er lite belastning av strømnettet. Når det brukes TOU-tariffer ved elbillading, vil kundeprisen avhenge ikke bare av strømmengden, men tidspunktet på døgnet energien forbrukes.

Nivå 2-lading (rask)

Nivå 2-lading går opptil 7,4 kW med en enfaset strømforsyning, og 11 kW med trefaset strømforsyning. For å oppnå disse hastighetene hjemme trenger du en smarthjem-lader. Enkelte offentlige nivå 2-ladere kan komme opp i 43 kW på likestrøm.

ZEV

Akronym for Zero Emission Vehicles (nullutslippskjøretøy). Disse bilene slipper ikke ut forurensende eksos fra kraftkilden.

Ordliste for elbiler | Vanlige spørsmål

Hva er hovedkomponentene i en elbil?

Hovedkomponentene i en elbil er en elektrisk motor som drives av en batteripakke. I tillegg finner du strømomformere, ladeporter, en innebygd lader, en styreenhet, en girkasse og et termisk system.

Hvor mange typer elbiler finnes det?

Det skilles primært mellom tre typer elbiler. Disse er batterielektriske kjøretøy (BEV), oppladbare hybridelektriske kjøretøy (PHEV) og hybridelektriske kjøretøy.