Bilen som vises er Honda e:Ny1 helelektrisk Advance i Aqua Topaz Metallic. Økonomi- og utslippstall (WLTP**) Rekkevidde: Strømforbruk i kWh / 100 km: 18,2, CO2-utslipp blandet kjøring (g/km): 0. Elektrisk rekkevidde kombinert: 412 km. Honda e:Ny1 er et batteridrevet elektrisk kjøretøy som lades opp via strømnettet. Null utslipp under kjøring. Tallene for elektrisk rekkevidde avspeiler ikke nødvendigvis bilens reelle kjøreresultater, som avhenger av en rekke faktorer, inkludert batteriets startladning, montert tilbehør (etter registrering), variasjoner i vær, kjørestil og billast.

*Indikative ladetider vises, for sammenligningsformål. e:Ny1 AC innebygd lader er trefaset og har en maksimal ladekapasitet på 11kW. En ladning fra 10 - 100 % kan oppnås på omtrent 6,3 timer med 22kW AC-lader og 1,7 timer ved bruk av en 50kW DC-lader, under optimale forhold som en temperatur rundt 25°C. 11 kW / 22 kW er begge 3-fase. Ettersom e:Ny1 kun har 11 kW innebygd laderkapasitet, vil den viste ladetiden imidlertid være den samme. De faktiske ladetidene kan variere avhengig av ulike faktorer: Disse innbefatter alder, type, ladekapasitet, tilstand og temperatur på ladeenheten og batteriet, kjøretøyets og ladepunktets maksimale ladehastighet, startlading og miljøforhold som f.eks. temperatur ved bruksstedet, samt tilgjengelig strøm og spenning ved ladepunktet. Ladetiden kan være lengre i kaldere vær og hvis batteritemperaturen aktiverer beskyttelsesteknologi. Bilbatteriet kan kun lades med den maksimale ladehastigheten kjøretøyet støtter. Ladetiden vil dessuten avhenge av den maksimale ladehastigheten til ladepunktet som benyttes.

+eCall-funksjonen avhenger av at 2G/3G-nettverk er tilgjengelig.