Kontaktinformasjon

Ved spørsmål og problemer må du i første omgang kontakte Hondas forhandlere og verksteder.

Kontakt oss via e-post

Forhandlere og verksteder

Importør:

Honda Motor Europe Ltd Norge norsk avdeling av utenlandsk foretak
Postboks 664
3003 Drammen

Telefon: 32 25 48 00

E-post: honda-norway@honda-eu.com

Honda Motor Europe Whistleblowing Facility

E-post: hme.ethics@honda-eu.com

Honda Motor Europe Limited tar varslinger på største alvor. Vi vil gå gjennom alle mottatte rapporter og iverksette gransking der det er mulig og nødvendig. Rapportene er fullstendig konfidensielle og du trenger ikke å identifisere deg uten at eller før du selv vil det.

Vær oppmerksom på at HME-varslingsanlegget kun er for etiske bekymringer, og eventuelle forespørsler i forhold til produkter og garantier bør rettes til forhandleren disse ble kjøpt fra, kundekontaktsenter eller kunderelasjoner, detaljer angitt ovenfor. Vi vil ikke svare på henvendelser angående produkter og garantier.