KJØRING OG VEDLIKEHOLD AV EN HYBRIDBIL

For å få mest mulig ut av en Honda e:HEV hybridbil er det best å sette seg inn i alle bilens funksjoner.

Mykt gjør susen

Det er ikke nødvendig å tilpasse kjørestilen bare fordi du har byttet fra en vanlig bensin- eller dieseldrevet modell til en hybridbil. Vårt e:HEV Hybrid-system leverer all ytelsen du kan ønske deg i alle situasjoner, i tillegg til drivstoffeffektivitet og lave CO2-utslipp som den smarte teknologien er best kjent for.

Sømløs kjøring

Bli kjent med kontrollene og førerens informasjonsvisning. Sistnevnte kan justeres for å vise drivstofføkonomi mens du kjører, noe som er en nyttig veiledning til hvor effektivt du bruker hybridsystemet. Det kan også vise kraftoverføringen til den elektriske motoren og bensinmotoren mens bilen bytter mellom elektrisk drift, hybriddrift og motordrift, og hvor mye energi som genereres for høyspenningsbatteriet. 

Regenerering av energi  

Når en hybrid triller eller bremser, arbeider den elektriske motoren og den innebygde generatoren sammen for å utnytte kinetisk energi som igjen returneres til batteriet. Dette er kjent som regenereringsmodus. På Hondas hybridsystem kan regenereringsnivået justeres, akkurat som på rene elbiler. Hvis du trekker venstre ratthendel tilbake, øker regenereringseffekten, fra nivå én til nivå fire. Det kan også bidra til å redusere bruken av bremsene, noe som forlenger levetiden til bremseklosser og -skiver.

Econ-modus knapp

Econ: trykk for maksimal effektivitet

Knappen merket ECON gjør din Honda e:HEV Hybrid så effektiv som mulig. Den styrer motorens reaksjon på gasspedalen og endrer ytelsen til klimaanlegget.

Sport-knapp

Sport: trykk for maksimal akselerasjon

Hvis du vil ha maksimal effekt og så mye akselerasjon som mulig, velger du Sport-kjøremodus. Da er e:HEV Hybrid-systemet i sin mest responsive innstilling, noe som gir uanstrengt akselerasjon.

Økokjøringsskjerm

Bruke økokjøringsskjermen

Dette viser et kjøretøysikon i en sirkel. Jo mer jevnt og effektivt du kjører, jo mindre beveger ikonet seg i sirkelen. Når du er fremme og slår av motoren, kan du også se kjøresyklusresultatet, vist som bladikoner. Jo flere blader som vises på displayet, jo mer effektivt kjører du.

Knappen EV kjøremodus

Velge kjøremodus for EV (elbil)

En av de smarte tingene med en hybridbil er at den i visse driftsforhold kan kjøre på batteristrøm alene – og du kan velge å stille inn EV-modus, bare ved å trykke på EV-knappen i nærheten av girskiftknappen. Den vil operere opptil hastigheter på rundt 40 km/t, avhengig av modell, batteriladning og gasspedalens stilling.

CR-V Hybrid sett på skrå bakfra

Vedlikeholde en hybridbil

Din Honda forteller deg om den trenger service. Honda servicevarselmodus kan gi forhåndsvarsel, vist som et antall dager i førerens informasjonsvisning, når det er behov for service. Det forteller også hva slags service som trengs neste gang, som f.eks. olje- og filterskift.

Fem små ting du kan gjøre selv:
1. Kontrollere og fylle på vindusspylevæske
2. Sørge for at dekktrykket er på anbefalt nivå
3. Kontrollere motorens oljenivå med peilepinnen
4. Kontrollere kjølevæsken i motor og omformer
5. Kontrollere bremsevæskenivået

1. Slik kontrollerer du hybridbilens vindusspylervæske

Bruk bilens brukerhåndbok til å finne beholderen for spylevæske, som vanligvis er i motorrommet. Åpne hetten. Hvis du ikke ser spylervæske, blander du vann og spylervæske i riktig forhold for årstiden og heller det forsiktig i beholderen slik at du ikke søler. Når det er fullt, setter du på lokket og lukker panseret forsvarlig.

2. Justere lufttrykket i dekkene

Honda anbefaler å sjekke lufttrykket på bilens dekk minst en gang i måneden eller før lange turer. Riktig trykk for hybridbilens dekk vises på et diagram inne i førerens dørkarm. Bruk en lufttrykkmåler, tilgjengelig på bensinstasjoner eller som billige bærbare modeller, for å kontrollere at hvert dekk har det anbefalte trykket som er oppført på diagrammet, i henhold til dekkstørrelse og hvor mange passasjerer og hvor mye bagasje som fraktes.

3. Kontrollere motoroljenivået til en hybridbil

Akkurat som en vanlig bensin- eller dieseldrevet bil, har en hybridbil en forbrenningsmotor, der oljen er av avgjørende betydning. Derfor anbefales det å sjekke oljenivået hver gang du fyller drivstoff.

Ideelt sett bør dette gjøres noen minutter etter at motoren er slått av. Bilens brukerhåndbok viser plasseringen av peilepinnen, i motorrommet. Ta et papirhåndkle, fjern peilepinnen og tørk av tuppen av pinnen ren. Sett den deretter inn igjen, ta den ut igjen og kontroller at oljenivået er mellom minimums- og maksimumspunktene.

4. Vær oppmerksom på kjølevæskenivået for motor og omformer

Kjølevæske brukes til å sikre at motoren og omformeren opprettholder gjeldende temperatur under alle driftsforhold. Som med motoroljen bør du sjekke kjølevæsken hver gang du fyller drivstoff, helst etter at motoren har vært slått av i noen minutter. Bilens brukerhåndbok viser posisjonen til motorens overskuddstank for kjølevæske og omformerens kjølevæsketank. Begge er merket med en minimums- og maksimumslinje på siden av tanken, og kjølevæsken skal være synlig mellom disse to punktene.

5. Kontroller at bremsevæskenivået er riktig

Som med motorolje og kjølevæske bør du sjekke nivået av bremsevæske hver gang du fyller drivstoff, når motoren har vært av i noen minutter. Bilens brukerhåndbok viser posisjonen til reservetanken for bremsevæske, som er merket med en minimums- og maksimumslinje på siden av tanken. Bremsevæsken skal være synlig mellom disse to punktene.