Hondas retningslinjer for uoppfordrede innsendinger av ideer

November 2022

Ideer, tilbud og forslag til Honda fra publikum

Publikum sender noen ganger inn ideer, tilbud og forslag til Honda vedrørende teknologi, design, navngivning og mange andre ting knyttet til Hondas produksjon og forretningsdrift. Alle vi i Honda er takknemlige for dine forventninger til Honda og din interesse for vår virksomhet.

Honda driver imidlertid uavhengig forskning og utvikling samt relaterte forretningsaktiviteter på store og brede områder, og det er derfor en mulighet for at alle eller deler av dine ideer, tilbud og forslag tilfeldigvis kan være identiske eller lik Hondas egenutviklede og upubliserte ideer (immaterielle rettigheter).

På grunn av slike Honda-forretningsforhold har Honda retningslinjer for å unngå misforståelser eller tvister mellom forslagsstilleren og Honda. Honda har iverksatt følgende tiltak som svar på ideer, tilbud og forslag sendt fra publikum til Honda.

Honda godtar som hovedregel, ingen ideer, tilbud eller forslag fra noen utenfor Honda.

Vær oppmerksom på at hvis du til tross for disse Honda-retningslinjene likevel sender inn ideer, tilbud og forslag til Honda, legger Honda til grunn at du har godtatt disse betingelsene før du sender noe til oss.

  • Honda garanterer ikke at innholdet i innsendingene dine blir vurdert eller evaluert av Honda.
  •  Honda er ikke forpliktet til å svare på det du sender inn.
  •  Honda er ikke ansvarlig på noen som helst måte, hverken for tap eller skade, eller forpliktet til å yte økonomisk kompensasjon, i tilfelle Hondas produkter eller tjenester er helt eller delvis identiske eller lik innholdet i det du sender inn.
  • Honda er ikke forpliktet til å overholde eller opprettholde konfidensialitet relatert til innholdet i det du sender inn.
  • Honda er ikke forpliktet til å returnere noe av det materiell eller innhold du måtte sende inn.

Hvis du fortsatt ønsker å sende inn ideene, tilbudene og forslagene dine etter å ha lest Hondas retningslinjer ovenfor, kan du sende dem til følgende adresse under forutsetning av at du har godtatt at Hondas retningslinjer gjelder for alt du sender inn.

Intellectual Property Division

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, UK