Styring hos Honda

Selskapsstyring

Siden Honda streber etter å være "et selskap som samfunnet ønsker skal eksistere", anerkjenner vi vårt ansvar for å forbedre selskapsstyring og åpenhet for å realisere bærekraftig vekst og videre bygge tillit og verdsettelse fra kundene våre, partnerne våre og samfunnet for øvrig.

Hondas operasjoner i Europa

Hondas struktur i Europa muliggjør tydelig tilsyn og strategisk ledelse av forretningsoperasjonene våre i hele regionen, sentrert rundt tydelige retningslinjer for styring, økonomisk atferd, risikohåndtering, menneskerettigheter og mer. Alt dette bidrar til Hondas fremgang globalt når det gjelder å styrke vårt sosiale omdømme, regeloverholdelse og selskapsstyring.

Finn ut mer om Hondas operasjoner i Europa i denne korte videoen.

Hondas styringsstruktur

Honda er strukturert for å sikre at vi effektivt når våre mål, i samsvar med organisasjonens globale standarder for bærekraft, sikkerhet og miljøplanlegging.

Resultatene av innsatsen vår i Europa gir tilbakemeldinger til Honda i Japan, og bidrar til å forme vår globale tilnærming til bærekraft.

Denne verdensomspennende tilnærmingen blir deretter effektivt formidlet til regionen vår for lokal implementering via Hondas globale styringsstruktur. Detaljer om dette finnes i vår europeiske miljørapport av 2023.

EUROPEISK MILJØRAPPORT AV 2023 (PDF)