Honda Sky sosialt

Sosialt og samfunnsmessig bidrag

Honda engasjerer seg i sosiale og samfunnsmessige initiativer over hele Europa for å dele glede med mennesker og sikre at det er et selskap som samfunnet ønsker skal eksistere. 

Med vårt grunnleggende prinsipp om "respekt for individet" gir vi gi positive bidrag til lokalsamfunn og samfunnet for øvrig, og med det forbedrer kvaliteten på folks daglige liv.

Hondas fire søyler for sosialt bidrag

Våre bidrag innen områdene utdanning og fellesskap, mangfold og inkludering, sikkerhet og miljø utgjør Hondas fire søyler for sosialt bidrag. Vi måler proaktivt programmene våre opp mot FNs bærekraftsmål som en del av vår globale tilnærming til sosialt bidrag. 

Mer om Honda og FNs bærekraftsmål

Honda rugby-ikon

Rugby Legacy Fund

I 2022 inngikk vi partnerskap med en nasjonal avis i Storbritannia for å starte Telegraph Honda Rugby Legacy Fund, et fond som gjør grasrotinvesteringer i 15 lag, og som er designet for å inspirere den neste generasjonen av kvinnelige rugbyspillere. På denne måten kunne klubbene investere i damelagene og få tilgang til en treningsleir spesialisert på damerugby.

Honda rugby-ikon

Skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass

Vi tror at en inkluderende arbeidsplass der mennesker behandles likeverdig, er grunnleggende for å skape et miljø som styrker våre medarbeidere og gjør dem i stand til å være seg selv. Dette er også nøkkelen til selskapets fremtidige suksess.

Det er derfor vi oppmuntrer til både mangfold og inkludering og er engasjert i å forene mennesker fra forskjellige kulturer, bakgrunner, raser og tro. Vi respekterer individuelle forskjeller og fremmer like muligheter for alle, uavhengig av rase, kjønn, kjønnsidentitet, alder, seksuell legning, religion, nasjonal opprinnelse, utdanningsbakgrunn, tidligere karriere og sosial eller økonomisk status.

Honda rugby-ikon

Ahr Valley – støtte for gjenoppbygging etter katastrofer

Det å bidra til menneskers sikkerhet, gode helse og velvære er en sentral del av vårt samfunnsansvar. Dette omfatter å støtte lokalsamfunn når katastrofer påvirker deres liv, hjem og grunnleggende infrastruktur.

Som en respons på en kraftig oversvømmelse i Ahr-dalen i Tyskland i august 2021, ga Honda øyeblikkelig støtte til gjenoppbyggingen etter katastrofen ved å donere fire spesialiserte høyytelsesgeneratorer, som utgjorde en del av strømforsyningen til lokalsamfunnene i regionen. 

Finn ut mer
Honda rugby-ikon

Fornybar energi for positiv klimahandling

Honda anerkjenner at positive tiltak for å takle klimaendringer og beskytte miljøet er det sosialt ansvarlige å gjøre, noe som skaper en bedre fremtid der alle kan leve ut drømmene sine.

I Italia har Honda utviklet en solcellepanelpark ved sitt produksjonsanlegg, som nylig har blitt utvidet til å kunne produsere 1,2 MW med fornybar energi, som kan drive 21 % av aktiviteten på stedet.

Finn ut mer

Hondas CSR-aktiviteter i Europa

Etter hvert som Honda opplever fremdrift mot sin globale "visjon om 2030", vil vi fortsette å tilby forbrukere kvalitetsprodukter som dekker deres ulike individuelle behov og oppfyller de sosiale forventningene.

Gjennom initiativene våre over hele Storbritannia og Europa bidrar vi allerede betydelig med å forbedre folks daglige liv. Flere detaljer om vår innsats er tilgjengelig i vår europeiske miljørapport av 2023.

EUROPEISK MILJØRAPPORT AV 2023 (PDF)