Tilkoblede Honda-tjenester Vilkår for tjenester

Tilkoblede Honda-tjenester Vilkår for tjenester («Vilkår»)

Innhold

1. Informasjon om disse vilkårene
2. Kontakte oss
3. Tjenestene
4. Oppretting av profil for tilkobling
5. eSIM-aktivering
6. Bekreftelse av eierskap
7. Periodisk bekreftelse av eierskap
8. Inviterte brukere
9. Tjenestepakker
10. Innhold og bruk av tjenestepakker
11. Bestille tjenestepakker
12. Automatisk fornyelse av tjenestepakker
13. Kansellering og refunderinger av tjenestepakker
14. Tjenestepakker fra tredjepart
15. Første registreringsland
16. Akseptabel bruk av tjenestene
17. Garanti
18. Ansvarsfraskrivelse
19. Endring av eierskap til kjøretøy og deaktivering av tjenestene
20. Oppsigelse av tjenestene fra Hondas side
21. Oppsigelse av tjenestene fra din side
22. Konsekvenser av oppsigelse
23. Endringer i disse vilkårene og vilkårene for tjenestepakker
24. Endringer i tjenestene
25. Hendelser utenfor vår kontroll
26. Personvern
27. Immaterielle rettigheter
28. Andre vilkår
29. Gjeldende lover
30. Vilkår for tjenestepakker

1. Informasjon om disse vilkårene

1.1 Vi er Honda Motor Europe Limited («Honda», «vi», «oss» eller «vår»), et aksjeselskap registrert i England og Wales, og vår registrerte adresse er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL.  Vårt bedriftsnummer er 00857969, og vårt MVA-nummer er GB 711019584.

1.2 Du må lese disse vilkårene nøye før du kjøper eller på annen måte bruker noen av tjenestene («tjenester») som Honda tilbyr fra tid til annen gjennom et kompatibelt Honda-kjøretøy («kjøretøy») og/eller mobiltelefonprogrammet My Honda+ («App»).

1.3  Disse vilkårene for appen («Appvilkår») utgjør tilsammen en juridisk bindende avtale mellom deg og Honda når det gjelder ditt kjøp og/eller bruk av tjenestene.  Du vil bli bedt om å godta disse vilkårene, og det kan kreve at du merker av i bokser for digital godkjenning i appen.

1.4 Du forstår at ved å godta disse vilkårene vil du være juridisk bundet av dem, og ved aksept skal det dannes en juridisk bindende avtale mellom deg og Honda. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke kjøpe eller bruke noen av eller alle tjenestene.

1.5 Disse vilkårene inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter, forpliktelser og rettsmidler. Vi gjør deg spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser i disse vilkårene: klausul 5 (eSIM-aktivering); klausul 10 (Innhold og bruk av tjenestepakker), klausul 12 (Automatisk fornyelse av tjenestepakker); klausul 15 (Første registreringsland); klausul 16 (Akseptabel bruk av tjenestene); klausul 17 (Garanti); og klausul 18 (Ansvarsfraskrivelse).

1.6 Disse vilkårene ble sist oppdatert: 9. mars 2020.

2. Kontakte oss

2.1 Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller tjenestene, kan du

2.1.1 se delen med vanlige spørsmål og svar på Hondas nettside («Sidene for vanlige spørsmål») på www.honda.no/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html

2.1.2 ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktmetodene og kontaktinformasjonen som er tilgjengelig på sidene for vanlige spørsmål, eller som Honda har informert deg om på andre måter

2.2 Ingenting i disse vilkårene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du kan ha i følge lovgivningen, for eksempel Forbrukerkjøpsloven, også kjent som «lovfestede rettigheter».  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om rettighetene dine, kan du gå til Forbrukerrådets nettside www.forbrukerradet.no eller ringe 0047 32 25 48 00.

3. Tjenestene

3.1 For å kunne bruke eller motta tjenestene er det visse ting du må gjøre. Honda vil fra tid til annen varsle deg om hva dette er, men du må blant annet

3.1.1 laste ned og installere appen på smarttelefonen (se vilkårene for appen)

3.1.2 opprette en Honda-konto og en profil for tilkobling (se klausul 4)

3.1.3 ha et eSIM-kort i kjøretøyet, som er satt i tilkoblet modus (se klausul 5)

3.1.4 fylle ut bekreftelse av eierskap og/eller periodisk bekreftelse av eierskap for kjøretøyet (se klausul 6 og 7)

3.1.5 være den primære brukeren eller en Invitert bruker av kjøretøyet (se klausul 6 og 8)

3.1.6 ha den nødvendige tjenestepakken for tjenestene (se klausul 9)

3.2 Tjenestene kan variere avhengig av modell, spesifikasjon og utgivelsesår for kjøretøyet og første registreringsland (se klausul 15). Hvis kjøretøyet ikke er i stand til å motta tjenestene, for eksempel på grunn av lokale lovbestemmelser eller av tekniske årsaker, er Honda ikke forpliktet til å levere tjenestene til deg.

3.3 Nærmere informasjon om tjenestene som tilbys av Honda fra tid til annen, kan diskuteres med forhandleren din, er tilgjengelige på sidene for vanlige spørsmål, og annen informasjon er tilgjengelig i appen. Vær oppmerksom på at tjenestene kan ha begrenset funksjonalitet hvis du ikke har den nyeste versjonen av appen eller operativsystemet på smarttelefonen lastet ned.

3.4 For å kunne bruke tjenestene må du være minst 16 år eller en annen alder som kan: (I) være spesifisert i disse vilkårene eller vilkårene for tjenestepakken, eller (ii) kreves i ditt land for å bruke appen og/eller tjenestene.

4.Oppretting av profil for tilkobling

4.1 For å kunne bruke tjenestene må du opprette en Honda-profil for tilkoblede tjenester i appen («Tilkoblet profil»).  Hvis du vil opprette en profil for tilkobling, må du følge fremgangsmåten som er beskrevet i appen, og som kan omfatte at du

4.1.1 laster ned og installerer appen på smarttelefonen din

4.1.2 oppretter en Honda-brukerkonto («Honda-konto») ved å følge fremgangsmåten i vilkårene for appen

4.1.3 oppgir flere opplysninger, for eksempel navn, adresse og/eller annen informasjon som kreves når du oppretter den profilen for tilkobling, eller andre opplysninger som vi kan be om fra tid til annen

4.2 Du må gi oss riktig, nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en profil for tilkobling, og du må vedlikeholde og oppdatere eller endre informasjonen med en gang etter behov.

4.3 Hvis du oppgir usann, unøyaktig eller ufullstendig informasjon når du oppretter en profil for tilkobling, eller ikke endrer eller oppdaterer informasjonen din med en gang etter behov, forbeholder vi oss retten til å si opp den profilen for tilkobling med umiddelbar virkning, og du kan ikke lenger bruke tjenestene.  Se klausul 19 nedenfor for mer informasjon om rettighetene våre til å si opp.

4.4  Du samtykker i at du, og du alene er ansvarlig for å holde passordet ditt og eventuelle andre opplysninger om din profil for tilkobling sikre og konfidensielle.  Hvis du tror at noen har fått uautorisert tilgang til din profil for tilkobling, må du endre passordet umiddelbart.

4.5  Hvis du vil slette din profil for tilkobling, følger du fremgangsmåten som er beskrevet i appen, og hvis du vil slette Honda-kontoen, kontakter du Honda.  Hvis du sletter Honda-kontoen din, vil profilen for tilkobling også bli slettet automatisk, så du må vurdere slettingen av Honda-kontoen nøye.  Se retningslinjene våre for personvern for å få mer informasjon om hvordan sletting av Honda-kontoen eller din profil for tilkobling kan påvirke dataene vi har om deg.

4.6  Hvis du på noe tidspunkt slutter å ha en profil for tilkobling, kan det hende at eSIM-kortet settes i eCall-modus (som definert i klausul 5), og du vil ikke kunne motta tjenestene.  I slike tilfeller skal ikke Honda være forpliktet til å gi refusjon for eventuelle ubrukte tjenester eller være ansvarlig for tap av bruk eller tilgjengelighet av tjenestene.  Hvis du vil at eSIM-kortet skal endres tilbake til tilkoblet modus (som definert i klausul 5), må du opprette en ny profil for tilkobling og følge prosessen som er angitt i klausul 5, på nytt.

5. eSIM-aktivering

5.1 Kjøretøy som kan motta tjenestene, inneholder en integrert brikke for abonnentidentitetsmodul («eSIM»). eSIM-kortet kan i utgangspunktet settes i «kun eCall-modus», som betyr at eSIM-kortet ikke er fullstendig koblet til et mobilnettverk, og at kjøretøyet ikke kan motta eller overføre data og levere tjenester («eCall-modus»).

5.2 Hvis du vil dra nytte av alle funksjonene til tjenestene, må du aktivere eSIM-kortet ved å sette det i «tilkoblet modus», som betyr at det er fullstendig koblet til et mobilnettverk («Tilkoblet modus»). Hvis du vil sette eSIM-kortet i tilkoblet modus, må du følge instruksjonene i appen, som kan kreve at du har tilgang til kjøretøyet og besøker en Honda-forhandler.    

5.3 eSIM-kortet og -tilkoblingen til et mobilnettverk styres av Honda tredjeparts nettverksleverandør. Ved å fullføre prosessen som er beskrevet i klausul 5.2, bekrefter du at du samtykker i at eSIM-kortet veksles til tilkoblet modus og kobles til et mobilnettverk.

5.4 Hvis du vil at eSIM-kortet skal endres fra tilkoblet modus til eCall-modus, må du flytte kjøretøyet fra den virtuelle garasjen din (som definert i klausul 6.5) eller slette din profil for tilkobling.  Når du har fullført en av disse handlingene, vil Honda gjøre sitt ytterste for å sette eSIM-kortet i eCall-modus, men dette kan være avhengig av en rekke eksterne faktorer, for eksempel at kjøretøyet befinner seg i et område med tilgang til et mobilnettverk.  Hvis du endrer eSIM-kortet til eCall-modus, vil du ikke ha tilgang til tjenestene, og Honda skal ikke være forpliktet til å gi refusjon for eventuelle ubrukte tjenester eller være ansvarlig for tap av bruk eller tilgjengelighet av tjenestene.

5.5 Vær oppmerksom på at bare den primære brukeren (som definert i klausul 6.4) har tillatelse til å endre eSIM-kortet til tilkoblet modus eller eCall-modus, og ved å utføre slike forespørsler og handlinger erklærer du at du er eller vil bli den primære brukeren.

6. Bekreftelse av eierskap

6.1 Hvis du har et kjøretøy som kan motta tjenester, kan du koble kjøretøyet til din profil for tilkobling ved hjelp av appen når du har opprettet en profil for tilkobling og eSIM-kortet er endret til tilkoblet modus.

6.2 For å koble kjøretøyet til din profil for tilkobling må du bekrefte at du er den rettmessige eieren av kjøretøyet eller har klar og ubestridt tillatelse fra den rettmessige eieren til å bruke kjøretøyet som primær bruker (som definert nedenfor) («Bekreftelse av eierskap»).   

6.3 For å fullføre bekreftelsen av eierskap må du følge og fullføre prosessen for bekreftelse av eierskap som beskrevet i appen.  Denne prosessen kan kreve at du har tilgang til kjøretøyet og angir bestemte opplysninger i appen og/eller visningsenheten i kjøretøyet («Visningsenheten i kjøretøyet»), for eksempel understellsnummeret («VIN»).

6.4 Personen som har fullført bekreftelse av eierskap for kjøretøyet, skal angis som den primære brukeren av kjøretøyet i henhold til tjenestene og disse vilkårene («Primær bruker»).

6.5 Når bekreftelse av eierskap er fullført, vises kjøretøyet i en virtuell garasje i appen som viser kjøretøyene som er knyttet til din profil for tilkobling («Garasje»). Legg merke til at angivelsen som primær bruker og/eller fullførelse av bekreftelse av eierskap ikke betyr at du blir den rettmessige eieren av kjøretøyet.  Dette er bare en prosess som Honda har implementert for å administrere tjenestene.

6.6 Ved å fullføre bekreftelsen av eierskap og/eller en periodisk bekreftelse av eierskap (som beskrevet i klausul 6 og 7) erklærer du for Honda at du er den rettmessige eieren av kjøretøyet eller har den klare og ubestridte tillatelsen fra den rettmessige eieren til å bruke kjøretøyet som primær bruker.  Hvis du bryter denne klausulen 6.6, samtykker du i å betale Honda og/eller den rettmessige eieren av kjøretøyet for eventuelle tap, kostnader eller andre beløp som kan oppstå som følge av feilaktig bekreftelse av eierskap eller periodisk bekreftelse av eierskap.

7. Periodisk bekreftelse av eierskap

7.1 I tillegg til bekreftelse av eierskap når en profil for tilkobling er koblet til kjøretøyet for første gang som beskrevet i klausul 6, vil du fra tid til annen bli bedt om å bekrefte at du fremdeles er den rettmessige eieren av kjøretøyet eller fremdeles har tillatelse fra den rettmessige eieren til å bruke kjøretøyet som primær bruker («Periodisk bekreftelse av eierskap»).

7.2 For å kunne fullføre periodisk bekreftelse av eierskap vil du fra tid til annen bli varslet av Honda om at du må fullføre bekreftelse av eierskap på nytt ved å følge instruksjonene i appen.

7.3 Periodisk bekreftelse av eierskap er et tiltak som Honda har innført for å bidra til å forhindre uautorisert bruk av tjenestene, og må fullføres innen tidsfristen som Honda fastsetter i meldingen til deg. Hvis du ikke fullfører den periodiske bekreftelsen av eierskap innen den foreskrevne tidsfristen, har Honda rett til å sette ditt eSIM-kort i eCall-modus og stanse tjenestene midlertidig. Hvis tjenestene er midlertidig stanset og du har en aktiv tjenestepakke som ikke er utløpt, kan du når som helst få de stansede tjenestene gjenopprettet ved å fullføre den periodiske bekreftelsen av eierskap, og hvis eSIM-kortet må settes i tilkoblet modus igjen, kan det hende at du må besøke en Honda-forhandler som beskrevet i klausul 5.

7.4 Honda er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av eller avbrudd i tjenestene på noen måte hvis det er en midlertidig stans av tjenestene som følge av at du unnlater å fullføre en periodisk bekreftelse av eierskap.  Når du har betalt for tjenester på forhånd (for eksempel gjennom en abonnementstjenestepakke), samtykker du i at du ikke har rett til refusjon eller kompensasjon for en periode der tjenestene er midlertidig stanset.

8.   Inviterte brukere

8.1  Den primære brukeren har rett til å gi flere personer tillatelse til å bruke appen og/eller tjenestene med kjøretøyet («Inviterte brukere») ved å følge prosessen som er angitt i appen. Du samtykker i bare å dele med Honda de personlige opplysningene eller informasjonen om personer som har bedt om å bli Invitert, og som har fått informasjon om slik deling av data i henhold til gjeldende lover.

8.2  Det kan være begrensninger på det tillatte antallet inviterte brukere som er tillatt på et hvilket som helst tidspunkt, og ytterligere informasjon om slike begrensninger finnes på sidene for vanlige spørsmål.  For å kunne bruke appen og/eller tjenestene må den inviterte brukeren opprette en Honda-konto og en profil for tilkobling ved å følge prosessen som er angitt i klausul 4, eller en annen prosess som den inviterte brukeren kan bli varslet om av Honda fra tid til annen. 

8.3 Bortsett fra klausul 5, 6 og 7 gjelder disse vilkårene også for inviterte brukere, som må godta disse vilkårene når de oppretter en Honda-konto og en profil for tilkobling ved å merke av i boksene for digital godkjenning i appen.  Hvis du er en invitert bruker, forstår du at ved å godta disse vilkårene vil du være juridisk bundet av dem, og ved aksept skal det oppstå en juridisk bindende avtale mellom deg og Honda. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bli en invitert bruker.

8.4  Den inviterte brukeren og den primære brukeren er ansvarlige overfor Honda for eventuelle handlinger eller utelatelser fra inviterte brukere eller andre brukere eller personer i kjøretøyet (inkludert for eventuelle brudd på disse vilkårene) i den grad slike handlinger eller unnlatelser fører til at Honda utsettes for tap eller pådrar seg kostnader.

8.5  Når en invitert bruker har fullført den nødvendige prosessen, vises bilen i den virtuelle garasjen til vedkommende.  Inviterte brukere har mer begrensede rettigheter enn primære brukere når det gjelder kjøretøyet og tjenestene, og kan ikke kjøpe eller abonnere på tjenestepakker (se klausul 9) på egne vegne.  Bare den primære brukeren har rett til å kjøpe eller abonnere på tjenestepakker for kjøretøyet, og bare den primære brukeren har rett til å angi bestemte innstillinger for kjøretøyet, som den inviterte brukeren ikke kan endre.  Mer informasjon er tilgjengelig i appen.

8.6  Hvis du er en invitert bruker

8.6.1 erklærer du at du er invitert og autorisert av den primære brukeren til å få tilgang til, bruke og/eller dra nytte av appen og tjenestene i forbindelse med bilen du registrerer deg som invitert bruker for

8.6.2  godtar du at hvis du bruker bilen, kan den primære brukeren og/eller andre inviterte brukere se bestemt informasjon om bruken din av kjøretøyet og reisehistorikken (som beskrevet i retningslinjene for personvern)

8.6.3 skal du ikke ha noen rettigheter eller krav mot Honda hvis den primære brukeren beslutter at du ikke lenger har rett til å være en invitert bruker, inkludert for tap av bruk eller tilgjengelighet av tjenestene

9. Tjenestepakker

9.1  Tjenestene er samlet i pakker («Tjenestepakker») som leveres av

9.1.1 Honda som standard og/eller gratis til den første eieren av kjøretøyet («Standard tjenestepakker») 

9.1.2  Honda for et betalt abonnement («Abonnementstjenestepakker»)

9.1.3  en tredjeparts organisasjon for et betalt abonnement («Tjenestepakker fra tredjepart») 

9.1.2  Når du kjøper eller på annen måte bruker visse tjenestepakker, kan ekstra vilkår gjelde for kjøp og/eller bruk av disse tjenestepakkene («Vilkår for tjenestepakker»).  Vilkårene for tjenestepakker er beskrevet på slutten av disse vilkårene, eller kan leveres separat til deg av Honda.  Hvis du bruker tjenestene som utgjør noen tjenestepakker, skal du anses som å ha godtatt og gitt samtykke til å overholde gjeldende vilkår for tjenestepakker.    

9.1.3  Vilkårene for tjenestepakker må leses sammen med disse vilkårene. Vilkårene for tjenestepakker er underlagt og utgjør en del av disse vilkårene og den generelle juridisk bindende avtalen din med Honda (som beskrevet i klausul 1.4).  Hvis det er en konflikt eller uoverensstemmelse mellom klausul 1 til klausul 29 i disse vilkårene og vilkårene for tjenestepakker, skal vilkårene for tjenestepakker være gjeldende (bare i den grad det er en slik konflikt eller uoverensstemmelse).

10. Innhold og bruk av tjenestepakker

10.1 En tjenestepakke skal, i henhold til klausul 10.3, begynne på den datoen den blir aktivert, som du skal varsles om av Honda, og avsluttes på utløpsdatoen, som er spesifisert i appen («Varigheten til tjenestepakken»). Ved slutten av varigheten til tjenestepakken kan tjenestepakken fornyes eller kjøpes på nytt i henhold til klausul 11 eller, hvis du tidligere har godtatt det, fornyes automatisk i henhold til klausul 12.  Hvis en tjenestepakke ikke fornyes eller kjøpes på nytt, kan det hende at du ikke kan bruke eller motta tjenestene i den tjenestepakken.

10.2 Honda har rett til å variere innholdet og funksjonene i tjenestepakkene fra tid til annen, og Honda gir ingen garanti for at tjenestene som utgjør den standard tjenestepakken, alltid leveres som standard og/eller gratis (hvis aktuelt). Slike tjenester kan endres til å kreve et betalt abonnement etter Hondas skjønn, og hvis du ønsker å fortsette å bruke slike tjenester, kan det for eksempel være nødvendig å kjøpe den standard tjenestepakken (eller en abonnementstjenestepakke eller en tjenestepakke fra tredjepart).

10.3 Honda kan fra tid til annen tilby tjenestepakker gratis for en spesifisert varighet (og varigheten til tjenestepakken kan begynne på en tidligere dato enn den aktiveres).  Et slikt tilbud vil være etter Hondas absolutte skjønn, og etter den gjeldende varigheten til tjenestepakken kan det hende at du må betale for tjenestepakken hvis du ønsker å fortsette å motta tjenestene.

10.4 Alle tjenestepakker er ikke overførbare (enten til en annen person eller et annet kjøretøy).  Hvis kjøretøyet selges eller eierskapet overføres før varigheten til tjenestepakken er slutt, må enhver ny eier eller bruker av kjøretøyet kjøpe en ny tjenestepakke hvis de ønsker å bruke eller motta fordelene av tjenestene.  Honda er ikke pålagt å refundere en ubrukt del av en tjenestepakke, og du påtar deg ansvaret for eventuelle tap av bruk eller utgifter hvis en tjenestepakke avsluttes før varigheten til tjenestepakken.  For å unngå tvil er enhver gratis tjenestepakke som tilbys i forbindelse med klausul 10.2, heller ikke overførbar i henhold til denne klausulen.

11. Bestille tjenestepakker

11.1 Fra tid til annen ønsker du kanskje å bestille en tjenestepakke fra Honda, for eksempel fordi du ønsker å bruke bestemte tjenester som Honda tilbyr, eller fordi den eksisterende tjenestepakken din er utløpt eller sagt opp.  Vær oppmerksom på at visse tjenestepakker og tjenester bare er kompatible med visse modeller og spesifikasjoner av kjøretøy, og de er kanskje bare tilgjengelige i visse land. Honda er ikke forpliktet til å levere tjenestene til deg hvis kjøretøyet ikke er kompatibelt eller tjenestene ikke er tilgjengelige i landet ditt.   

11.2 Før du kan bruke en tjenestepakke du ikke mottar allerede, må du følge og fullføre en elektronisk bestillingsprosess i appen ved å velge tjenestepakken du vil kjøpe, og foreta den relevante betalingen til Honda.  Betaling for en tjenestepakke kan utføres med de fleste kjente kreditt- og betalingskort. Honda bruker en tredjeparts leverandør av betalingstjenester til å håndtere betalinger for tjenestepakker.

11.3 Når du har fullført bestillingen av tjenestepakken, må du vente til du mottar en e-postbekreftelse fra Honda og tjenestepakken vises i appen som aktiv. Bestillingen av tjenestepakken godtas ikke og Honda vil ikke være bundet til å levere tjenestepakken og eventuelle tilknyttede tjenester til deg før Honda har bekreftet bestillingen og tjenestepakken vises i appen som aktiv.

11.4 Tjenestene er omfattet av merverdiavgift eller lignende salgsavgifter, så hvis du flytter til et annet land, må du varsle Honda med en gang siden dette kan påvirke den totale prisen på tjenestepakken (for eksempel for å ta hensyn til eventuelle høyere satser på merverdiavgift eller lignende salgsavgifter i det nye landet du bor i).  Honda har rett til å kreve inn høyere merverdiavgift eller lignende salgsavgifter som kan gjelde som følge av at du flytter til et annet land.

Advarsel i forbindelse med digital nøkkelpakke:

Hvis du kanseller abonnementet på funksjonen for digital nøkkel eller abonnementet utløper, må du sørge for at My Honda+-appen eller kjøretøyenheten kobles til et nettverk umiddelbart slik at detaljene for digital nøkkel kan oppdateres. Hvis du ikke sørger for at mobilenheten kobles til et datanettverk eller kjøretøyenheten kobles til et GPS-signal for å foreta den nødvendige systemoppdateringen, vil funksjonen for digital nøkkel fortsette å være aktiv, og skal fortsatt være aktiv i en periode på 30 dager etter kanselleringen eller utløpsdatoen, til tross for kanselleringen av eller utløpsdatoen for abonnementet. Alle som har vært i stand til å bruke funksjonen for digital nøkkel umiddelbart før kanselleringen av eller utløpsdatoen for abonnementet, vil fortsatt ha tilgang til kjøretøyet, og kjøretøyet vil stå i fare for tap eller skade. Informer forsikringsselskapet ditt om dette problemet i tilfelle det påvirker forsikringsdekningen din. Honda påtar seg intet ansvar for eventuelt tap eller skade på kjøretøyet som oppstår på grunn av at du ikke har sørget for at My Honda+-appen eller kjøretøyets enhet kobles til et nettverk, uansett om forsikringen blir berørt eller ikke, eller på andre måter.

12. Automatisk fornyelse av tjenestepakker

12.1 Når du har bestilt en tjenestepakke, kan du velge at den skal fornyes automatisk på slutten av varigheten til tjenestepakken, og du vil bli belastet for bruk av tjenestepakken i den forlengede tidsperioden som vises i appen.  I slike tilfeller samtykker du i og gir Honda tillatelse til å ta betalt fra kreditt- eller betalingskortet ditt når tjenestepakken fornyes automatisk.

12.2  I henhold til retningslinjene våre for personvern vil vi kunne sende deg en e-post eller annen kommunikasjon før tjenestepakken fornyes automatisk i henhold til disse vilkårene, for å varsle deg om at varigheten til tjenestepakken går mot slutten.  Følg fremgangsmåten som er beskrevet i appen, eller kontakt Honda hvis du ikke vil at tjenestepakken skal fornyes automatisk. 

12.3 Hvis du ikke fornyer en tjenestepakke, vil du ikke kunne motta de tilhørende tjenestene.  I slike tilfeller må du følge fremgangsmåten som er beskrevet i appen, eller kontakte Honda.

13.  Kansellering og refusjon av tjenestepakker levert av Honda

13.1 Hvis du ved hjelp av den elektroniske bestillingsprosessen beskrevet i klausul 11, legger inn en bestilling for en tjenestepakke som leveres av Honda, eller en tjenestepakke fornyes automatisk i henhold til klausul 12, har du rett til å kansellere bestillingen innen 14 dager etter bestillingsdatoen uten å oppgi en grunn.  For å kunne utøve retten din til å kansellere må du følge prosessen som er beskrevet i appen.  For prosessen som gjelder for tredjeparts tjenestepakker, kan du se klausul 14 nedenfor.

13.2 Hvis du har kansellert en bestilling i henhold til klausul 13.1, vil vi refundere betalingen du har gjort til oss i forbindelse med bestillingen, så snart det er praktisk mulig.  Hvis du har brukt en tjenestepakke før du brukte retten til å kansellere, kan vi gjøre et rimelig, forholdsmessig fratrekk fra refunderingen for å dekke din tilsvarende bruk av tjenestepakken.  Hvis du kansellerer en tjenestepakke etter 14 dager fra bestillingsdatoen, har du ikke rett til refusjon med mindre klausul 21, 23 eller 24 er relevant.

13.3  Refundering vil bli gjort på samme betalingsmåte som er brukt til å betale for bestillingen.  Ingenting i disse vilkårene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du kan ha i følge lovgivningen, også kjent som «lovfestede rettigheter». 

14.Tjenestepakker fra tredjepart

14.1Tjenestepakker fra tredjepart kan bestå av varer og/eller tjenester som leveres av en tredjeparts organisasjon som ikke er en del av Honda-gruppen («Tredjeparts leverandør»).

14.2 For å kunne kjøpe tjenestepakker fra tredjepart kan det hende at du må godta og godta de relevante vilkårene og retningslinjene til tredjepartsleverandøren («Tredjeparts vilkår») og betale gebyrer til tredjepartsleverandøren.  Ytterligere juridiske vilkår som gjelder for tredjeparts tjenestepakker, er beskrevet i vilkårene for tjenestepakker som gjelder for tjenestepakker fra tredjepart og gjeldende tredjeparts vilkår.

14.3 Du samtykker i å overholde tredjepartsvilkårene og betale eventuelle aktuelle gebyrer til tredjepartsleverandøren.  Vi skal ikke holdes ansvarlige for handlinger eller utelatelser hos tredjepartsleverandører (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle problemer som gjelder funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til noen tjenestepakker fra tredjepart).

14.4 Du samtykker i at hvis du kansellerer noen tjenestepakker fra tredjepart, kan du kanskje ikke få full nytte av tjenestene, og du har kanskje ikke rett til refusjon for andre tjenestepakker du har betalt på forhånd, men ikke lenger kan bruke.  

14.5 Du er ansvarlig for å kansellere tjenestepakker fra tredjepart som du abonnerer på eller betaler for å motta, i forbindelse med tjenestene.  Vær oppmerksom på at du kan ha visse rettigheter til refusjon fra tredjepartsleverandøren hvis du kansellerer bestillingen fra dem, og slike rettigheter må du ta opp med den aktuelle tredjepartsleverandøren og ikke Honda. Dessuten skal Honda ikke være ansvarlig for beløp du må betale til en tredjepartsleverandør til tross for at du ikke lenger bruker tjenestene.    

14.6 Vær oppmerksom på at tredjepartsleverandører kan behandle personopplysningene dine, og at slik behandling kan være underlagt bestemte tredjepartsvilkår som gjelder mellom deg og tredjepartsleverandøren.  Vi kan bytte tredjepartsleverandører fra tid til annen og vil varsle deg hvis dette er tilfelle.

15. Første registreringsland

15.1 Når et kjøretøy er koblet til en profil for tilkobling for første gang ved å følge prosessen for bekreftelse av eierskap, vil funksjonaliteten til appen og tjenestene gjenspeile registreringslandet for kjøretøyets VIN («Første registreringsland»). 

«Første registreringsland» skal bety: enten (i) landet der Honda-forhandleren som først solgte det aktuelle kjøretøyet til kunden, befinner seg, eller (ii) landet der kjøretøyet første gang ble lovlig registrert, avhengig av hva som kommer først.

15.2 Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, for eksempel på grunn av lokale lovbestemmelser eller av tekniske årsaker, og det første registreringslandet som velges for kjøretøyet, bestemmer hvilke tjenester kjøretøyet er i stand til å motta.  Honda er ikke ansvarlig for tap av bruk eller manglende tilgjengelighet av tjenestene som følge av det første registreringslandet som velges for kjøretøyet.

15.3 Når det første registreringslandet er valgt, kan det bare endres ved å kontakte Honda (i henhold til klausul 2.1.2) og gi tilfredsstillende bevis på at kjøretøyet vil bli registrert i et annet land enn det første registreringslandet. I slike tilfeller vil Honda, i henhold til klausul 15.6, innenfor rimelighetens grenser prøve å koble profilen for tilkobling til det nye landet der kjøretøyet er registrert, men Honda garanterer ikke at det vil være mulig å endre det første registreringslandet.

15.4 Når du fyller ut bekreftelse på eierskap og/eller registrerer VIN-nummeret på nytt, bekrefter du at landet der du registrerer kjøretøyet, er det landet der bilen primært skal brukes.

15.5 Hvis du selger bilen, godtar du å informere kjøperen før de fullfører kjøpet av kjøretøyet: (i) om det første registreringslandet og (ii) at enkelte tjenester kanskje ikke er tilgjengelige i alle land. Honda er ikke ansvarlig for krav som kjøperen av kjøretøyet kan ha som et resultat av at tjenestene ikke er tilgjengelige i landet der de har tenkt å bruke kjøretøyet fordi de ikke er tilgjengelige i det første registreringslandet.

15.6 Tjenestene er bare tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk, som oppført på sidene for vanlige spørsmål.  Listen over land og språk kan endres fra tid til annen etter Hondas skjønn.

16.   Akseptabel bruk av tjenestene

16.1   Du kan ikke bruke tjenestene i strid med det som er angitt i disse vilkårene og eventuelle gjeldende vilkår for tjenestepakker.

16.2   Du samtykker i

16.2.1  ikke å kopiere tjenestene med mindre det er nødvendig for sikkerhetskopiering eller driftssikkerhet

16.2.2  ikke å leie ut, lease, underlisensiere, låne, oversette, flette, tilpasse, variere eller endre tjenestene (med mindre det er tillatt andre steder i disse vilkårene, for eksempel når det gjelder inviterte brukere)

16.2.3  ikke å foreta endringer på hele eller deler av tjenestene eller la tjenestene eller deler av dem kombineres med eller bli del av andre programmer

16.2.4   ikke å demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av tjenestene

16.3  Du må

16.3.1  ikke bruke tjenestene eller noen av funksjonene deres på en ulovlig måte, til et ulovlig formål eller på noen måte i uoverensstemmelse med disse vilkårene eller handle bedragersk eller ondsinnet ved å for eksempel hacke eller legge til en skadelig kode, inkludert virus eller skadelig data, i tjenestene, kjøretøyet eller noe annet operativsystem

16.3.2  bare bruke tjenestene til tiltenkt bruk og på en rimelig måte

16.3.3  informere Honda så snart det er praktisk mulig hvis det skjer endringer i eierskap av kjøretøyet (inkludert, men ikke begrenset til, salg, tyveri eller tap av bilen eller uautorisert bruk av kjøretøyet)

16.3.4  sørge for at alle førere eller brukere av kjøretøyet er gjort oppmerksomme på at appen inkluderer mulighet til å spore kjøretøyet

16.3.5  ikke krenke rettighetene våre eller til en tredjepart i forbindelse med bruken av tjenestene eller noen av funksjonene deres

16.3.6  ikke overføre materiale som er krenkende eller på annen måte støtende i forbindelse med bruken av tjenestene eller noen av funksjonene deres

16.3.7  ikke bruke tjenestene eller noen av funksjonene deres på en måte som kan skade, overbelaste eller svekke systemene eller sikkerheten vår eller forstyrre andre brukere

16.3.8  ikke samle eller lagre informasjon eller data fra noen aspekter av tjenestene eller systemene våre eller forsøke å tyde overføringer til eller fra serverne som driver tjenestene

16.4 Du samtykker i at du ikke skal bruke tjenestene på en måte som

16.4.1 vil være i strid med gjeldende lover, inkludert eventuelle veitrafikklover og -forskrifter i ethvert land og enhver lovgivning for bruk av håndholdte enheter under kjøring

16.4.2  er usikker eller kan føre til risiko for personskade eller skade på eiendom

16.5   Honda garanterer ikke at alle tjenester er egnet eller sikre å bruke under alle omstendigheter, eller lovlige i alle land.  Du samtykker i at du til enhver tid er ansvarlig for sikker bruk av kjøretøyet og tjenestene, og at du til enhver tid vil bruke rimelig dyktighet og dømmekraft når du bruker eller mottar tjenestene.  

16.6  Du må forsikre deg om at alle tjenester er lovlige i landet du befinner deg, i før du bruker disse tjenestene.

17. Garanti

17.1 Vi samtykker i å levere tjenestene til deg med rimelig dyktighet og påpasselighet og vil gjøre en rimelig innsats for å gjøre tjenestene tilgjengelige for deg til enhver tid.  Du godtar og samtykker imidlertid i følgende:

17.1.1 Tjenestene vil ikke være feilfrie eller alltid være tilgjengelige uten avbrudd.  Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til tjenestene kan være avhengig av tilgjengeligheten til mobilnettverk, andre tjenestepakker fra tredjepart, GPS-signal og andre faktorer knyttet til kjøretøyet.

17.1.2 Tjenestene vil kanskje ikke fungere som de skal eller i det hele tatt hvis bilen ikke er vedlikeholdt og holdt i god stand eller hvis du ikke har installert nødvendige programvareoppdateringer.

17.1.3 Tjenestene kan være underlagt perioder med utilgjengelighet eller avbrudd i forbindelse med vedlikehold, oppdateringer og endringer (dette kan også omfatte tilfeller der tjenestepakker fra tredjepart vedlikeholdes, oppdateres eller endres av den aktuelle tredjepartsleverandøren).

17.2 Tjenestene er tilgjengelige for din bekvemmelighet og er ikke ment å erstatte noen del av kjøreoppgaven.  Du må være oppmerksom til enhver tid og kjøre sikkert.  Tjenestene utgjør ikke noe form for forsikring, og du har ikke krav på å kunne stole på tjenestene for å begrense eventuelt erstatningsansvar i tilfelle en ulykke.

17.3  Tjenestene (og eventuelle meldinger, data, informasjon, innhold eller annet materiale som leveres i forbindelse med tjenestene) er kun beregnet for personlig og ikke-kommersiell bruk, og ikke videresalg eller kommersiell bruk. 

18. Ansvarsfraskrivelse

18.1  Hvis vi ikke overholder vilkårene, kan vi være ansvarlige for tap eller skade du lider som kan forutses som et resultat av brudd på vilkårene, eller uaktsomhet fra oss, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke kan forutses.  Tap eller skader er forutsette hvis de var en åpenbar følge av en svikt fra vår side, eller hvis du og vi vurderte dem før du godtok vilkårene.

18.2  Vi leverer tjenestene bare for hjemmebruk og privat bruk.  Du samtykker i å ikke bruke tjenestene til markedsføring, forretninger eller videresalg, og vi skal ikke på noe tidspunkt være ansvarlige for eventuelle tap av inntjening, brudd i forretninger eller tap av forretningsmuligheter.

18.3  Vi hverken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar for

18.3.1 død eller personskader forårsaket av uaktsomhet fra vår side

18.3.2  svindel eller falske/uriktige opplysninger

18.3.3 ethvert tilfelle som det etter loven ikke er tillatt å begrense eller utelukke, eller forsøker å begrense eller utelukke vårt ansvar

18.4  Ingenting i disse vilkårene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du kan ha i følge lovgivningen, for eksempel Forbrukerkjøpsloven, også kjent som «lovfestede rettigheter».  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om rettighetene dine, kan du gå til Forbrukerrådets nettside www.forbrukerradet.no eller ringe 0047 32 25 48 00.

19.  Endring av eierskap til kjøretøy og deaktivering av tjenestene

19.1 Hvis den primære brukeren opphører å være rettmessig eier av kjøretøyet eller å ha klar og ubestridt tillatelse fra den rettmessige eieren til å bruke kjøretøyet som primær bruker, for eksempel fordi kjøretøyet selges eller etter en forespørsel fra den rettmessige eieren av kjøretøyet, må den primære brukeren umiddelbart enten fjerne kjøretøyet fra den virtuelle garasjen eller slette profilen for tilkobling eller Honda-kontoen («Deaktivering»).  Vær oppmerksom på at sletting av profilen for tilkobling eller Honda-kontoen ikke er nødvendig så lenge du fjerner kjøretøyet fra den virtuelle garasjen (hvis du sletter profilen for tilkobling eller Honda-kontoen, vil kjøretøyet automatisk bli fjernet fra den virtuelle garasjen).

19.2 Etter deaktivering kan Honda gjøre ett eller flere av følgende:

19.2.1  kansellere alle aktive tjenestepakker

19.2.2 fjerne koblingen mellom din profil for tilkobling og kjøretøyet

19.2.3 fjerne referanser til profilen for tilkobling og eventuelle lagrede innstillinger, informasjon eller andre personlige data fra kjøretøyet

19.3    Når du har fullført deaktivering, vil du ikke ha mulighet til å bruke tjenestene, og Honda skal ikke være forpliktet til å gi refusjon for eventuelle ubrukte tjenester eller være ansvarlig for tap av bruk eller tilgjengelighet av tjenestene. Det kan hende at du kan fortsette å bruke appen, men med begrenset funksjonalitet. Se retningslinjene våre for personvern for å få mer informasjon om hvordan deaktivering kan påvirke dataene vi har om deg.

19.4  Hvis du fjerner bilen fra den virtuelle garasjen, vil det ikke være mulig å legge den samme bilen til i den virtuelle garasjen igjen.  I stedet må du opprette en ny profil for tilkobling og deretter følge prosessen i klausul 6 på nytt.

19.5 Hvis du ikke fullfører deaktivering etter for eksempel et salg av bilen eller en endring av primær bruker, godtar du å ikke fortsette å bruke tjenestene (for eksempel vil du ikke spore noen etterfølgende primær bruker, invitert bruker eller annen bruker av kjøretøyet gjennom appen eller tjenestene).

19.6  Vi skal ikke holdes ansvarlige for at du ikke fullfører deaktivering etter for eksempel et salg av kjøretøyet eller en endring av primær bruker.  Enhver ny eier av kjøretøyet kan utføre en ny bekreftelse på eierskap som automatisk fjerner kjøretøyet fra den virtuelle garasjen og overfører det til sin virtuelle garasje.

19.7 Hvis vi mistenker eller blir klar over at du ikke lenger er den primære brukeren, eller hvis vi ikke lenger har tillatelse fra den rettmessige eieren av kjøretøyet til å være primær bruker, har vi rett til å deaktivere eller stoppe

19.7.1  koblingen mellom din profil for tilkobling og kjøretøyet

19.7.2 tjenestepakken(e)

med mindre du kan dokumentere at du fortsatt er den primære brukeren eller fremdeles har tillatelse fra den rettmessige eieren av kjøretøyet til å være den primære brukeren. I slike tilfeller skal ikke Honda være forpliktet til å gi refusjon for eventuelle ubrukte tjenester eller være ansvarlig for tap av bruk eller tilgjengelighet av tjenestene.

20. Oppsigelse av tjenestene fra Hondas side

20.1  Hvis du bryter disse vilkårene, har vi rett til umiddelbart å si opp eller midlertidig stanse din bruk av tjenestene ved å varsle deg.  Du vil være ansvarlig for å betale oss for eventuelle rimelige kostnader, tap eller annet erstatningsansvar som vi pådrar oss eller lider som følge av et slikt brudd.

20.2  Vi har også rett til umiddelbart å si opp din bruk av tjenestene hvis vi slutter å tilby appen og/eller tjenestene i landet ditt eller til kundene våre generelt av en eller annen grunn.

20.3  Hvis Honda sier opp din bruk av tjenestene:

20.3.1  I henhold til klausul 20.1 har du ikke rett til refusjon av beløp du har forhåndsbetalt for tjenester du ikke lenger har rett til eller ikke kan bruke.  Dette betyr at du ikke vil få refundert noen beløp fra Honda i forbindelse med enhver periode du ikke kan bruke tjenestene i etter oppsigelse.

20.3.2  I henhold til klausul 20.2 vil vi gi deg en forholdsmessig refusjon av alle beløp som du har forhåndsbetalt for den gjenværende perioden av en standard tjenestepakke eller abonnementstjenestepakke etter datoen for oppsigelsen.

20.3.3 Du må ta kontakt med eventuelle tredjeparts leverandører du har kjøpt tjenestepakker av, for å kansellere tjenestepakken fra tredjepart og kreve refusjon for de tilsvarende tjenestene hvis det er tillatt av den tredjeparts leverandøren.  Honda er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av bruk av en tjenestepakke fra tredjepart der tjenestene sies opp i henhold til klausul 20.

21. Oppsigelse av tjenestene fra din side

21.1 Du har rett til å si opp tjenestene hvis

21.1.1 vi bryter disse vilkårene på en vesentlig måte

21.1.2 vi endrer disse vilkårene eller eventuelle relevante vilkår for tjenestepakker og slike endringer kan være til skade for deg (som beskrevet i klausul 19)

21.1.3 vi endrer tjenestene grunnleggende og slike endringer er skadelige for deg (som beskrevet i klausul 24)

21.2 Hvis du sier opp tjenestene i henhold til klausul 21.1:

21.2.1 Vi vil gi deg en forholdsmessig refusjon av alle beløp som du har forhåndsbetalt for den gjenværende perioden av en standard tjenestepakke eller abonnementstjenestepakke etter datoen for oppsigelsen.

21.2.2 Du må ta kontakt med eventuelle tredjeparts leverandører du har kjøpt tjenestepakker av, for å kansellere tjenestepakken fra tredjepart og kreve refusjon for de tilsvarende tjenestene hvis det er tillatt av den tredjeparts leverandøren. Honda er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av bruk av en tjenestepakke fra tredjepart der tjenestene sies opp i henhold til klausul 21.

22. Konsekvenser av oppsigelse

22.1 Hvis tjenestene sies opp i henhold til disse vilkårene (inkludert i henhold til klausul 19 eller klausul 21), må du straks fullføre deaktivering. Ved oppsigelse av tjenestene vil du ikke lenger kunne bruke dem.

22.2 Hvis du ikke fullfører deaktivering etter oppsigelse, kan navnet ditt, kontaktnummeret, kjøretøyets aktuelle posisjon, registreringsnummeret og understellsnummeret overføres til eller være tilgjengelig for tredjeparter. Se retningslinjene våre for personvern for å få mer informasjon.

23. Endringer i disse vilkårene og vilkårene for tjenestepakker

23.1 Vi kan oppdatere disse vilkårene og vilkårene for tjenestepakker fra tid til annen, for eksempel for å følge lovendringer, for å ta hensyn til nye produkter, tjenester eller apper vi måtte tilby, eller av andre grunner.

23.2 Vi kan når som helst endre disse vilkårene og/eller vilkårene for tjenestepakker ved å varsle deg om en endring neste gang du starter appen, og du vil bli ansett som å ha godtatt disse endringene hvis du fortsetter å bruke tjenestene. Hvis disse endringene er skadelige for deg, vil du bli bedt om å gi samtykke til og godta de oppdaterte vilkårene og/eller vilkårene for tjenestepakker ved å merke av i boksene for digital godkjenning i appen for å fortsette å bruke tjenestene.

23.3 Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene og/eller vilkårene for tjenestepakker, kan du kanskje ikke bruke tjenesten. Du forstår at ved å gi samtykke til og godta de oppdaterte vilkårene og/eller vilkårene for tjenestepakker, som beskrevet i klausul 23.2, er du juridisk bundet av dem.

23.4 Hvis vi gjør endringer i disse vilkårene eller vilkårene for tjenestepakker som er skadelige for deg, skal vi gi deg beskjed før slike endringer, og du kan kontakte oss for å si opp tjenestene innen 14 dager.

23.5 Hvis du bestemmer deg for å si opp tjenestene i henhold til klausul 23.4 og disse tjenestene utgjør en del av en abonnementstjenestepakke, vil vi gi deg en forholdsmessig refusjon av alle beløp som er betalt på forhånd av deg, i henhold til den gjenværende perioden av den standard tjenestepakken eller abonnementstjenestepakken etter oppsigelsesdatoen. Du må ta kontakt med eventuelle tredjepartsleverandører du har kjøpt tjenestepakker, fra for å kansellere tjenestepakken fra tredjepart og kreve refundering for de tilsvarende tjenestene hvis det er tillatt av tredjepartsleverandøren. Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av bruk av en tjenestepakke fra tredjepart der tjenestene sies opp i henhold til klausul 23.4.

24. Endringer i tjenestene

24.1 Vi kan oppdatere tjenestene fra tid til annen, for eksempel for å følge lovendringer, for å ta hensyn til nye produkter, tjenester eller apper vi måtte tilby, eller av andre grunner, for eksempel å forbedre sikkerhet og trygghet. Dette kan omfatte fullstendig avslutning av tjenester eller endring av funksjonene eller funksjonalitetene deres.

24.2 Oppdateringer av tjenestene kan utstedes via en over-the-air-oppdatering («OTA-oppdatering»), og du vil bli bedt om å installere OTA-oppdateringen på kjøretøyskjermen. For å installere en OTA-oppdatering må du kanskje ha tilgang til Internett (for eksempel via et mobilnettverk eller det trådløse hjemmenettverket ditt). Du godtar at du er ansvarlig for kostnadene ved å laste ned OTA-oppdateringer (unntatt OTA-oppdateringene som er beskrevet i klausul 24.3).

24.3 For noen sikkerhets- eller trygghetsrelaterte OTA-oppdateringer kan Honda installere disse automatisk for deg, og du gir samtykke til at Honda har din tillatelse til å få tilgang til kjøretøyet, enhetene og de tilknyttede systemene for å installere slike OTA-oppdateringer. I disse tilfellene er Honda ansvarlig for kostnadene ved å laste ned OTA-oppdateringene.

24.4 Hvis en tjeneste du bruker, avsluttes eller endres grunnleggende som resultat av en OTA-oppdatering, og dette er skadelig for deg, skal vi gi deg beskjed før slike endringer, og du kan kontakte oss for å si opp tjenestene innen 14 dager.

24.5 Hvis du bestemmer deg for å si opp tjenestene i henhold til klausul 24.4 og disse tjenestene utgjør en del av en standard tjenestepakke eller abonnementstjenestepakke, vil vi gi deg en forholdsmessig refusjon av alle beløp som er betalt på forhånd av deg, i henhold til den gjenværende perioden av abonnementstjenestepakken etter oppsigelsesdatoen. Du må ta kontakt med eventuelle tredjeparts leverandører du har kjøpt tjenestepakker av, for å kansellere tjenestepakken fra tredjepart og kreve refusjon for de tilsvarende tjenestene hvis det er tillatt av den tredjeparts leverandøren. Honda er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av bruk av en tjenestepakke fra tredjepart der tjenestene sies opp i henhold til klausul 24.4.

24.6 Vær oppmerksom på at ved å laste ned OTA-oppdateringer anses du som å ha godtatt eventuelle ekstra vilkår som vises på eller er tilgjengelige via kjøretøyskjermen. Slike vilkår skal også være juridisk bindende for deg hvis du fortsetter med OTA-oppdateringen.

25. Hendelser utenfor vår kontroll

25.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ytelsesproblemer eller -forsinkelser i noen av våre forpliktelser under disse vilkårene som er forårsaket av en handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til

25.1.1 svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk

25.1.2 svikt i tjenestene på grunn av manglende GPS-signal, mangel på Internett-tilkobling, ugunstige værforhold, naturkatastrofer, endring av lover eller offentlige forskrifter eller bestemmelser eller som et resultat av en alvorlig kollisjon som ødelegger hele eller deler av eSIM-kortet eller andre sammenkoblede systemer med kjøretøyet (inkludert mobiltelefonen) i en slik utstrekning at det ikke lenger fungerer for overføring eller mottak av informasjon

Hver av disse en «Hendelse utenfor vår kontroll».

25.2 Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted og påvirker vår mulighet til å følge opp forpliktelsene i disse vilkårene

25.2.1 vil forpliktelsene våre i disse vilkårene avbrytes, og tidsfristen for oppfølging av forpliktelsene våre forskyves så lenge hendelsen utenfor vår kontroll varer

25.2.2 vil vi forsøke å finne en løsning som lar oss følge opp forpliktelsene våre i disse vilkårene til tross for hendelsen utenfor vår kontroll

26.  Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. All personlig informasjon du oppgir til oss, vil bli behandlet i samsvar med personvernregelverket. Mer informasjon om vår behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring https://www.honda.no/cars/useful-links/privacy-policy.html. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i denne.

27. Immaterielle rettigheter

27.1 Tjenestene og alle immaterielle rettigheter i tjenestene eies av oss, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere (alt etter hva som er aktuelt). Immaterielle rettigheter betyr rettigheter som for eksempel: opphavsrett, varemerker, domenenavn, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av ethvert slag, enten de er registrert eller ikke registrert (hvor som helst i verden). Vi, våre tilknyttede selskaper og våre lisensgivere forbeholder oss alle våre og deres rettigheter til alle immaterielle rettigheter i forbindelse med tjenestene. Dette betyr for eksempel at vi og de forblir eiere av slike immaterielle rettigheter og står fritt til å bruke dem slik vi og de finner for godt.

27.2 I henhold til disse vilkårene og din betaling for eventuelle gebyrer til oss eller en tredjepart skal vi gi deg en lisens til å bruke tjenestene. Denne lisensen, som kan omfatte visse immaterielle rettigheter som tilhører Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere, er ikke-eksklusiv og ikke-overførbar. Denne lisensen kan bare brukes i forbindelse med, og i henhold til, disse vilkårene eller eventuelle gjeldende vilkår for tjenestepakker.

27.3 Med unntak av det som er angitt i disse vilkårene eller i noen aktuelle vilkår for tjenestepakker, gis du ingen rettigheter i eller til de immaterielle rettighetene til Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere.

27.4 Med mindre noe annet er spesifisert, tilhører alle varemerker som brukes i forbindelse med tjenestene, Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere (alt etter hva som er aktuelt).

28. Andre vilkår

28.1 Når vi bruker ordet «skriftlig» i disse vilkårene, vil dette inkludere e-post med mindre vi sier noe annet.

28.2 Vi kan overføre rettighetene og
forpliktelsene våre i disse vilkårene til en annen organisasjon, men det vil ikke påvirke dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene.

28.3 Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi gir samtykke til dette skriftlig.

28.4 Disse vilkårene er mellom deg og oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av disse vilkårene.

28.5 Hver klausul og hvert avsnitt i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en rettsinstans eller relevant myndighet fastslår at noen av disse er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de andre klausulene og avsnittene i disse vilkårene fortsatt ha full kraft og effekt.

28.6 Hvis vi ikke krever at du følger opp forpliktelsene dine i disse vilkårene, eller vi ikke følger opp rettighetene dine eller gjør dette for sent, betyr det ikke at vi har fraskrevet oss rettighetene dine, og at du kan unnlate å følge opp forpliktelsene dine. Hvis vi godtar et mislighold fra din side, gjør vi dette skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil godta andre mislighold fra din side ved senere anledninger.

29. Gjeldende lover

29.1 Disse vilkårene er underlagt engelsk lovgivning. Dette betyr at din bruk av tjenestene og eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med tjenestene (inkludert ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav), vil være underlagt lovene i England.

29.2 Du kan opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i England. Hvis du bor i Skottland, kan du opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i Skottland eller England. Hvis du bor i Nord-Irland, kan du opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i Nord-Irland eller England.

30. Vilkår for tjenestepakker

30.1 Virtuelt dashbord

30.1.1 Det virtuelle dashbordet er gjort tilgjengelig i appen og viser visse opplysninger om kjøretøyet.

30.1.2 Som en del av funksjonen til det virtuelle dashbordet vil kjøretøydata bli overført fra kjøretøyet til appen med jevne mellomrom.

30.1.3 Du kan avbryte overføringen av data når som helst ved å følge instruksjonene i kjøretøyet eller i appen. Stans av dataoverføring kan påvirke funksjonaliteten til enkelte funksjoner i appen og forhindre full bruk av det virtuelle dashbordet.

30.1.4 Dataene i appen kan være unøyaktige, ufullstendige og/eller utdaterte på grunn av den periodiske utvekslingen av data mellom kjøretøyet og appen eller på grunn av hendelser utenfor vår kontroll. Hvis du vil se de nyeste tilgjengelige kjøretøydataene, anbefaler vi at du sjekker dataene som vises i kjøretøyet.

30.2 Elektronisk tilstandssjekk for kjøretøy (EVHC)

30.2.1 Med EVHC kan du vise EVHC-rapporten i appen og motta varsler når EVHC-rapporten er tilgjengelig for visning, avhengig av personverninnstillingene dine.

30.2.2 Hver EVHC utføres av en tredjeparts tjenesteleverandør, og tilgjengeligheten til denne tjenesten gir deg ikke rett til en EVHC i seg selv. Hvis du vil ha mer informasjon om EVHC og våre tredjeparts tjenesteleverandører, kan du se sidene for vanlige spørsmål.

30.2.3 Alt ansvar for en EHVC ligger hos den aktuelle tredjeparts tjenesteleverandøren, og Honda er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noen handlinger eller utelatelser fra denne tredjeparts tjenesteleverandøren.

30.2.4 EVHC-rapporter opprettes av tredjeparts tjenesteleverandører, og følgelig garanterer ikke Honda for nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjon i hver EVHC-rapport eller appen.

30.2.5 EVHC-rapportdata oppbevares i et tredjeparts datasenter i en rimelig periode som bestemmes av Honda fra tid til annen i henhold til retningslinjene våre for personvern.

30.3 Eksterne funksjoner

30.3.1 De eksterne funksjonene kan endres fra tid til annen, men inkluderer ved datoen for disse vilkårene tjenester som fjernstyrt låsing, fjernstyrt opplåsing, fjernstyrt horn, fjernstyrt klimakontroll og fjernstyrt lading, geografisk begrensningsområde, send POI, posisjonsindikator for bil, reisehistorikk, reiseplanleggerfavoritt, fjernstyrt klimakontroll, planlegging av klimakontroll, fjernstyrt lading, innstilling for maksimalt ladenivå og planlegging av lading.

30.3.2 Hvis du bruker de eksterne funksjonene i appen, kan det føre til at innstillingene endres i kjøretøyet og omvendt. Det er ditt ansvar å bruke eksterne funksjoner på en sikker måte og ikke skade noen som befinner seg i eller utenfor kjøretøyet på det aktuelle tidspunktet. For å ivareta sikkerheten kan de eksterne funksjonene slås av automatisk etter en angitt tidsperiode.

30.3.3 Selv om Honda har som mål å levere en pålitelig tilkoblet tjeneste, kan de eksterne funksjonene kan være utsatt for hendelser utenfor vår kontroll, som kan føre til inkonsekvente responstider eller unøyaktige data.

30.3.4 Du kan avbryte overføringen av data når som helst ved å følge instruksjonene i kjøretøyet eller i appen. Stans av dataoverføring kan påvirke funksjonaliteten til enkelte funksjoner i appen og forhindre full og korrekt bruk av det eksterne funksjonene.

30.3.5 De eksterne funksjonene kan bruke geografisk begrensningsområde. Geografisk begrensningsområde vil føre til at kjøretøyet og alle som befinner seg i det, blir sporet. Se retningslinjene våre for personvern for å få mer informasjon.

30.3.6 Geografisk begrensningsområde kan bare brukes av den primære brukeren av kjøretøyet. Geografisk begrensningsområde er ikke tilgjengelig for inviterte brukere.

30.3.7 Avstandene og områdene som foreskrives når du angir et geografisk begrensningsområde, er bare omtrentlige, og derfor blir du kanskje ikke varslet nøyaktig når kjøretøyet forlater det geografiske begrensningsområdet. I tillegg kan det være en tidsforsinkelse fra Honda blir varslet om at kjøretøyet har forlatt det geografiske begrensningsområdet til du mottar en melding fra Honda om det.

30.4 Digital veihjelp

30.4.1 Digital veihjelp er bare et kommunikasjonsverktøy, og det gir deg ikke rett til veihjelptjenester i seg selv. I stedet tilbyr Digital veihjelp deg en metode for å be om veihjelptjenester fra vår(e) tilknyttede leverandør(er), hvis og i den grad du har krav på slike tjenester. Vær oppmerksom på at veihjelp er etter Hondas absolutte skjønn.

30.4.2 Hvis Digital veihjelp er inkludert i tjenestepakken, skal Honda gjøre den tilgjengelig i en begrenset periode, som kan være knyttet til den gjeldende garantien for kjøretøyet. Se sidene for vanlige spørsmål for å få mer informasjon.

30.4.3 Du skal

(a) informere Honda så snart det er praktisk mulig hvis det skjer vesentlige endringer i eierskap av kjøretøyet (inkludert, men ikke begrenset til, kansellering av abonnementet, endring av adressen abonnementet er registrert på, salg, tyveri eller tap av bilen eller uautorisert bruk av kjøretøyet)

(b) følge alle gjeldende trafikkregler, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av håndholdte enheter under kjøring og lover om veihjelp

30.4.4 Honda kan midlertidig stanse eller trekke tilbake retten til assistanse fra Digital veihjelp hvis du ikke overholder kravene i klausul 30.4.3 ovenfor.

30.4.5 Honda garanterer ikke for nøyaktigheten i dataene som samles inn av appen, og er ikke ansvarlig for tilliten du måtte ha til slike data.

30.4.6 Digital veihjelp vil ikke samhandle med tredjeparts tjenesteleverandører (som bergingsselskaper) som du måtte være medlem av, men som Honda ikke er tilknyttet.

30.4.7 Levering av veihjelptjenester er underlagt ytterligere vilkår som du må lese. Disse omfatter tjenestevilkårene til Honda og/eller tjenestevilkårene til våre tredjeparts tjenesteleverandører.

30.5 Honda digital nøkkel (HDK)

30.5.1 Honda digital nøkkel erstatter ikke den faktiske nøkkelen (fjernkontrollen) til kjøretøyet, og den kan ha forskjellige funksjoner. Egenskapene til Honda digital nøkkel kan være avhengig av typen mobilenhet eller operativsystem som appen og Honda digital nøkkel brukes med.

30.5.2 Honda er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang eller tyveri som følge av misbruk av Honda digital nøkkel eller hvis du ikke har sikker tilgang til Honda digital nøkkel.

30.5.3 Den primære brukerens tilgang til Honda digital nøkkel vil bli stanset hvis den primære brukeren ikke fullfører bekreftelse av eierskap eller periodisk bekreftelse av eierskap (som beskrevet i klausul 6 og 7 ovenfor) før fristen for å gjøre dette utløper.

30.5.4 Det kan være begrensninger på det tillatte antallet brukere som Honda digital nøkkel kan deles med, og ytterligere informasjon om slike begrensninger finnes på sidene for vanlige spørsmål. Hvis den primære brukerens tilgang til Honda digital nøkkel av en eller annen grunn stanses, vil alle brukernes tilgang til Honda digital nøkkel også bli stanset.

30.6 Honda personlig assistent

30.6.1 Honda personlig assistent leveres av en tredjeparts tjenesteleverandør for Honda. Ved å bruke Honda personlig assistent godtar du brukervilkårene til den tredjepartsleverandøren, som er tilgjengelige her: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2 Honda personlig assistent er bare tilgjengelig på enkelte språk som er oppført på sidene for vanlige spørsmål til enhver tid. Søkefunksjonen til Honda personlig assistent kan variere avhengig av landet du befinner deg i og kjøretøyet du eier.

30.6.3 Det kan være en forsinkelse i tilgjengeligheten til Honda personlig assistent fra du starter kjøretøyet. Registrering av taleinstruksjoner på Honda personlig assistent kan bli svekket av bakgrunnsstøy.

30.6.4 Honda personlig assistent skal ikke brukes av personer under 13 år, og du skal ikke gjøre Honda personlig assistent tilgjengelig for bruk for personer under 13 år.

30.6.5 Honda eller dets tredjeparts tjenesteleverandør kan stanse tilgangen til Honda personlig assistent hvis de oppdager misbruk, omfattende forringelse eller skade på Honda personlig assistent inntil undersøkelsene er avsluttet og utbedringstiltak er iverksatt.

30.7 Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen

30.7.1 Wi-Fi-tilgangspunktet i bilen leveres av en tredjeparts leverandør og er derfor underlagt vilkårene våre for tredjepart. Honda er ikke ansvarlig for tap av bruk eller tilgjengelighet av Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen.

30.7.2 For å kunne motta Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen må du

(a) laste ned og installere appen på smarttelefonen (se vilkårene for appen), og opprette en Honda-konto og en profil for tilkobling (se klausul 4 ovenfor)

(b) ha et eSIM-kort i kjøretøyet som er satt i tilkoblet modus (se klausul 5 ovenfor), og abonnere på tjenesten Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen

(c) følge alle instruksjoner fra Honda eller tredjepartsleverandøren til enhver tid

30.7.3 Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen leveres ved hjelp av eSIM-kortet i kjøretøyet. Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen er bare tilgjengelig hvis eSIM-kortet er i tilkoblet modus og er ikke tilgjengelig hvis eSIM-kortet settes i eCall-modus. Vær oppmerksom på at følgende forhold kan føre til at eSIM-kortet settes i eCall-modus, som betyr at du ikke kan bruke Wi-Fi-tilgangspunktet i bilen:

(a) Kjøretøyet fjernes fra den virtuelle garasjen, eller Honda-kontoen eller profilen for tilkobling slettes.

(b) Bekreftelse av eierskap eller periodisk bekreftelse av eierskap (som beskrevet i klausul 6 og 7) er ikke fullført.

(c) Tjenestene sies opp av deg eller Honda (for eksempel i henhold til klausul 20 eller 21), eller det oppstår en hendelse utenfor vår kontroll.

30.7.4 Honda er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig overfor deg for tap av bruk eller tilgjengelighet av Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen (inkludert hvis noen av omstendighetene i 30.7.3 gjelder). Diskuter dette nærmere med den aktuelle tredjepartsleverandøren.

30.7.5 Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen betjenes ved hjelp av appen for Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen. Følg instruksjonene på kjøretøyets visningsenhet, og se sidene for vanlige spørsmål for mer informasjon.

30.7.6 Hvis du ikke lenger ønsker å motta Wi-Fi-tilgangspunkt i bilen, er du ansvarlig for å avslutte abonnementet. Legg merke til at du må diskutere rettighetene dine til kansellering og refusjon med den aktuelle tredjepartsleverandøren, og ikke med Honda. Honda skal ikke være ansvarlig for beløp du må betale til en tredjepartsleverandør til tross for at du ikke lenger bruker Wi-Fi-tilgangspunktet i bilen.

My Honda+

Vilkår for mobilapp («Vilkår»)

Innhold

1. Informasjon om disse vilkårene
2. Kontakte oss
3. Bruk av appen
4. Opprette en Honda-konto
5. Nøyaktigheten til informasjon og tredjeparter
6. Akseptabel bruk av appen
7. Garanti
8. Ansvarsfraskrivelse
9. Endringer i disse vilkårene og/eller appen
10. Personvern
11. Immaterielle rettigheter
12. Avslutte bruken av appen
13. Hendelser utenfor vår kontroll
14. Andre vilkår
15. Gjeldende lover
16. Vilkår for tjenestepakker

1. Informasjon om disse vilkårene

1.1 Vi er Honda Motor Europe Limited («Honda», «vi», «oss» eller «vår»), et aksjeselskap registrert i England og Wales, og vår registrerte adresse er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL.  Vårt bedriftsnummer er 00857969, og vårt MVA-nummer er GB 711019584.

1.2 Du må lese disse vilkårene nøye før du kjøper eller på annen måte bruker noen av tjenestene («tjenester») som Honda tilbyr fra tid til annen gjennom et kompatibelt Honda-kjøretøy («kjøretøy») og/eller mobiltelefonprogrammet My Honda+ («App»).

1.3  Disse vilkårene for appen («Appvilkår») utgjør tilsammen en juridisk bindende avtale mellom deg og Honda når det gjelder ditt kjøp og/eller bruk av tjenestene.  Du vil bli bedt om å godta disse vilkårene, og det kan kreve at du merker av i bokser for digital godkjenning i appen.

1.4 Du forstår at ved å godta disse vilkårene vil du være juridisk bundet av dem, og ved aksept skal det dannes en juridisk bindende avtale mellom deg og Honda. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke kjøpe eller bruke noen av eller alle tjenestene.

1.5 Disse vilkårene inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter, forpliktelser og rettsmidler. Vi gjør deg spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser i disse vilkårene: klausul 5 (eSIM-aktivering); klausul 10 (Innhold og bruk av tjenestepakker), klausul 12 (Automatisk fornyelse av tjenestepakker); klausul 15 (Første registreringsland); klausul 16 (Akseptabel bruk av tjenestene); klausul 17 (Garanti); og klausul 18 (Ansvarsfraskrivelse).

1.6 Disse vilkårene ble sist oppdatert: 9. mars 2020.

2. Kontakte oss

2.1 Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller tjenestene, kan du

2.1.1 se delen med vanlige spørsmål og svar på Hondas nettside («Sidene for vanlige spørsmål») på www.honda.no/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html

2.1.2 ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktmetodene og kontaktinformasjonen som er tilgjengelig på sidene for vanlige spørsmål, eller som Honda har informert deg om på andre måter

2.2 Ingenting i disse vilkårene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du kan ha i følge lovgivningen, for eksempel Forbrukerkjøpsloven, også kjent som «lovfestede rettigheter».  Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om rettighetene dine, kan du gå til Forbrukerrådets nettside www.forbrukerradet.no eller ringe 0047 32 25 48 00.

3. Bruk av appen

3.1 Du må ha en kompatibel smarttelefon med det nødvendige operativsystemet installert og nok minne for å kunne laste ned og installere appen. Disse kravene kan endres fra tid til annen, og ytterligere informasjon kan være tilgjengelig i butikken du har tenkt å laste ned appen fra (for eksempel Apple App Store eller Google Play Store) («Appbutikk»). Vi selger ikke appen til deg, i stedet kjøper og/eller laster du den ned fra den relevante appbutikken.

3.2 Vi lisensierer bruken av appen til deg på betingelse av at du overholder disse vilkårene og eventuelle regler eller retningslinjer som brukes av appbutikken du lastet appen ned fra.  Denne lisensen utløper når disse vilkårene sies opp av deg eller oss i henhold til klausul 12.

3.3 For å kunne laste ned og bruke hele funksjonaliteten til appen må du ha tilgang til et mobilnett og/eller en Internett-tilkobling. Det kan påløpe datakostnader og gebyrer fra tredjeparter (for eksempel et mobilnett eller en Internett-leverandør) i forbindelse med bruken av appen. Du er selv ansvarlig for alle slike avgifter og gebyrer. Hvis du ikke ønsker å pådra deg slike avgifter og gebyrer, bør du ikke bruke denne smarttelefonen til å få tilgang til appen.

3.4  Du bekrefter at du er eieren av smarttelefonen som appen lastes ned til og brukes på, eller at du har fått tillatelse fra eieren til å bruke denne smarttelefonen til nedlasting og bruk av appen.  Der du allerede har installert appen på en enhet, kan du ha rett til å installere og bruke appen på en annen enhet (« sekundær enhet») ved å følge instruksjonene i appen eller andre instruksjoner som fra tid til annen kan bli utgitt av Honda.  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det være at du ikke kan bruke appen på den sekundære enheten, og Honda er ikke ansvarlig for eventuell tap av bruk eller utilgjengelighet av appen eller tjenestene.

3.5 Av og til kan du finne oppdateringer til appen i den relevante app-butikken. Vær oppmerksom på at appen og eventuelle tilknyttede tjenester kan ha begrenset funksjonalitet hvis du ikke har den nyeste versjonen av appen eller operativsystemet på smarttelefonen lastet ned.  Se klausul 9 nedenfor hvis du ønsker mer informasjon.

3.6 For å kunne bruke appen må du være minst 16 år eller en annen alder som kan: (i) være spesifisert i disse vilkårene eller vilkårene for servicepakken, eller (ii) kreves i ditt land for å bruke appen og/eller tjenestene.

3.7  Appen er bare tilgjengelig i enkelte land og på enkelte språk, som oppført på sidene for vanlige spørsmål.  Listen over land og språk kan endres fra tid til annen etter Hondas skjønn.

4. Opprette en Honda-konto

4.1 For å kunne bruke appen må du ha opprettet en Honda-brukerkonto på Hondas nettside eller i appen («Honda-konto»). For å opprette en Honda-konto må du følge prosessen som er beskrevet på Hondas nettside eller i appen. Dette kan inkludere at du må oppgi navn, e-postadresse, kontakttelefonnummer og/eller annen informasjon som kreves under opprettingen av kontoen, eller som vi måtte be om fra tid til annen.

4.2 Du må gi oss riktig, nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en Honda-konto, og du må vedlikeholde og oppdatere eller endre informasjonen med en gang etter behov.

4.3 Hvis du oppgir usann, unøyaktig eller ufullstendig informasjon når du oppretter en Honda-konto, eller ikke endrer eller oppdaterer informasjonen din med en gang etter behov, forbeholder vi oss retten til å si opp Honda-kontoen med umiddelbar virkning, og du kan kanskje ikke lenger bruke appen. Se klausul 12 nedenfor for mer informasjon om rettighetene våre til å si opp.

4.4 Du samtykker i at du, og du alene, er ansvarlig for å holde passordet ditt og eventuelle andre opplysninger om Honda-kontoen sikre og konfidensielle. Hvis du tror at noen har fått uautorisert tilgang til Honda-kontoen, må du endre passordet umiddelbart.

4.5 Hvis du allerede har en Honda-konto, bruker du de eksisterende påloggingsopplysningene og passordet ditt til å logge på appen. Hvis du vil bruke bestemte funksjoner i appen og/eller tjenestene, må du fullføre flere trinn som er angitt i vilkårene som gjelder for tjenestene, som omtales i klausul 1.4.

4.6 Hvis du vil slette Honda-kontoen, kan du kontakte Honda som beskrevet i klausul 2.1.2. Vær oppmerksom på at hvis du sletter Honda-kontoen, vil du ikke kunne bruke appen eller tjenestene.

5. Nøyaktigheten til informasjon og tredjeparter

5.1 Selv om vi prøver å sikre at appen er nøyaktig, oppdatert og fri for feil, kan vi ikke garantere at den vil være det. Videre kan vi ikke garantere at appen passer eller egner seg for noe formål.

5.2 Hvis du setter din lit til informasjonen på appen, gjør du det på egen risiko fordi informasjonen bare utgjør et anslag og kan være unøyaktig, ufullstendig eller utdatert.

5.3 Appen kan inneholde koblinger til andre uavhengige tredjeparters nettsider, informasjon, produkter eller tjenester («Tredjeparts materialer»). Tredjeparts materialer er ikke under vår kontroll, og vi tar ikke ansvar for og går ikke god for noen av dem. På samme måte garanterer ikke Honda at informasjon om appen som leveres av en tredjepart (inkludert som en del av tredjeparts materialer), er oppdatert, fullstendig eller nøyaktig. Du må selv foreta en uavhengig vurdering av hvordan du samhandler med eller kjøper og bruker tredjeparts materialer.

5.4 Eventuelle ordninger som inngås mellom deg og en leverandør av tredjeparts materialer, skal kun være mellom deg og den relevante leverandøren. Vi skal ikke holdes ansvarlige for handlinger eller utelatelser hos noen leverandør av tredjeparts materialer (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle problemer som gjelder funksjonaliteten eller tilgjengeligheten deres).

5.5 Appen kan brukes alene, men de fullstendige funksjonene som er beskrevet i appbutikken, kan bare brukes ved å koble appen til kjøretøyet og kjøpe visse tjenestepakker fra Honda, slik det beskrives nærmere i vilkårene som gjelder for tjenestene det refereres til i klausul 1.4.

6. Akseptabel bruk av appen

6.1 Du kan ikke bruke appen i strid med det som er angitt i disse vilkårene. Du samtykker i

6.1.1 ikke å kopiere appen med mindre det er nødvendig for sikkerhetskopiering eller driftssikkerhet

6.1.2 ikke å leie ut, lease, låne, overføre, slå sammen, tilpasse, endre eller modifisere appen

6.1.3 ikke å foreta endringer på hele eller deler av appen eller la appen eller deler av den kombineres med eller bli del av andre programmer

6.1.4 ikke å demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av appen

6.2 Du må

6.2.1 bare bruke appen til tiltenkt bruk og på en rimelig måte

6.2.2 ikke bruke appen eller noen av funksjonene dens på en ulovlig måte, til et ulovlig formål eller på noen måte i uoverensstemmelse med disse vilkårene eller handle bedragersk eller ondsinnet ved å for eksempel hacke eller legge til en skadelig kode, inkludert virus eller skadelig data, i appen

6.2.3 ikke krenke våre eller tredjeparters rettigheter i forbindelse med bruken av appen eller noen av funksjonene dens

6.2.4 sørge for at alle førere eller brukere av kjøretøyet er gjort oppmerksomme på at appen inkluderer mulighet til å spore kjøretøyet

6.2.5 ikke overføre materiale som er krenkende eller på annen måte støtende i forbindelse med bruken av appen eller noen av funksjonene dens

6.2.6 ikke bruke appen eller noen av funksjonene dens på en måte som kan skade, overbelaste eller svekke systemene eller sikkerheten vår eller forstyrre andre brukere

6.2.7 ikke samle eller lagre informasjon eller data fra noen aspekter av appen eller systemene våre eller forsøke å tyde overføringer til eller fra serverne som driver appen

6.3 Du samtykker i at du ikke skal bruke appen på en måte som

6.3.1 vil være i strid med gjeldende lover, inkludert trafikkregler og -forskrifter i noe land

6.3.2 er usikker eller kan føre til risiko for personskade eller skade på eiendom

6.4 Honda garanterer ikke at alle funksjonene til programmet er egnet eller sikre å bruke under alle forhold. Du bør vurdere nøye hvilken konsekvens enhver bruk av appen kan ha for personer eller eiendom rundt deg eller kjøretøyet.

7. Garanti

7.1 Vi samtykker i å levere appen til deg med rimelig dyktighet og påpasselighet og vil gjøre en rimelig innsats for å gjøre appen tilgjengelig for deg til enhver tid.

7.2 Du godtar og samtykker imidlertid i følgende:

7.2.1 appen ikke vil være feilfri, oppdatert eller alltid tilgjengelig uten avbrudd.  Tilgjengeligheten, nøyaktigheten og funksjonaliteten til appen kan være avhengig av tilgjengeligheten til mobilnettverket ditt, Internett-forbindelse eller GPS-signal eller andre faktorer knyttet til kjøretøyet.

7.2.2 Enkelte funksjoner i appen fungerer kanskje ikke som de skal eller ikke i det hele tatt hvis kjøretøyet ikke har blitt vedlikeholdt og holdt i god stand.

7.2.3 Appen kan være utsatt for perioder med utilgjengelighet eller avbrudd mens vedlikehold, oppdateringer og endringer utføres.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Hvis vi ikke overholder vilkårene, kan vi være ansvarlige for tap eller skade du lider, som kan forutses som et resultat av brudd på vilkårene, eller uaktsomhet fra oss, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke kan forutses. Tap eller skader er forutsette hvis de var en åpenbar følge av en svikt fra vår side, eller hvis du og vi vurderte dem før du godtok vilkårene.

8.2 Vi leverer appen (og alle meldinger, data, informasjon, innhold eller annet materiale som leveres sammen med appen) bare for hjemmebruk og privat bruk.  Du samtykker i å ikke bruke appen til markedsføring, forretninger eller videresalg, og skal ikke på noe tidspunkt være ansvarlige for eventuelle tap av inntjening, brudd i forretninger eller tap av forretningsmuligheter.

8.3 Vi hverken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar for

8.3.1 død eller personskader forårsaket av uaktsomhet fra vår side

8.3.2 svindel eller falske/uriktige opplysninger

8.3.3 ethvert tilfelle som det etter loven ikke er tillatt å begrense eller utelukke, eller forsøker å begrense eller utelukke vårt ansvar

9. Endringer i disse vilkårene og/eller appen

9.1 Vi kan oppdatere disse vilkårene og/eller appen fra tid til annen, for eksempel for å følge lovendringer, for å ta hensyn til nye produkter, tjenester eller apper vi måtte tilby, eller av andre grunner.

9.2 Vi kan når som helst endre disse vilkårene ved å varsle deg om en endring neste gang du starter appen, eller, der det er mulig, sende et varsel til enheten som appen er installert på. Du vil bli ansett som å ha godtatt disse endringene hvis du fortsetter å bruke appen, men hvis disse endringene er skadelige for deg, vil du bli bedt om å gi samtykke til og godta de oppdaterte vilkårene ved å merke av i boksene for digital godkjenning i appen.

9.3 Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, kan du ikke bruke appen. Du forstår at ved å godta og gi samtykke til de oppdaterte vilkårene er du juridisk bundet av dem.

10. Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. All personlig informasjon du oppgir til oss, vil bli behandlet i samsvar med personvernregelverket. Mer informasjon om vår behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring https://www.honda.no/cars/useful-links/privacy-policy.html. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i denne.

11. Immaterielle rettigheter

11.1 Appen og alle immaterielle rettigheter i appen eies av oss, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere (alt etter hva som er aktuelt). Immaterielle rettigheter betyr rettigheter som for eksempel: opphavsrett, varemerker, domenenavn, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av ethvert slag, enten de er registrert eller ikke registrert (hvor som helst i verden). Vi, våre tilknyttede selskaper og våre lisensgivere forbeholder oss alle våre og deres rettigheter til alle immaterielle rettigheter i forbindelse med appen. Dette betyr for eksempel at vi og de forblir eiere av slike immaterielle rettigheter og står fritt til å bruke dem slik vi og de finner for godt.

11.2 I henhold til disse vilkårene og din betaling for eventuelle gebyrer til oss skal vi gi deg en lisens til å bruke appen. Denne lisensen, som kan omfatte visse immaterielle rettigheter som tilhører Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere, er ikke-eksklusiv og ikke-overførbar. Denne lisensen kan bare brukes til og i henhold til disse vilkårene.

11.3 Med unntak av det som er angitt i disse vilkårene, gis du ingen rettigheter i eller til de immaterielle rettighetene til Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere.

11.4 Med mindre noe annet er spesifisert, tilhører alle varemerker som brukes i appen, Honda, våre tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere (alt etter hva som er aktuelt).

12. Avslutte bruken av appen

12.1 Du kan når som helst slutte å bruke appen. Hvis du vil slette Honda-kontoen, kan du kontakte Honda (se klausul 2.1.2).

12.2 Hvis du bryter disse vilkårene, har vi rett til umiddelbart å si opp eller midlertidig stanse din bruk av appen ved å varsle deg. Du vil være ansvarlig for å betale oss for eventuelle rimelige kostnader, tap eller annet erstatningsansvar som vi pådrar oss eller lider som følge av et slikt brudd.

12.3 Vi har også rett til umiddelbart å si opp din bruk av appen hvis vi slutter å tilby appen i landet ditt eller til kundene våre generelt av en eller annen grunn.

13. Hendelser utenfor vår kontroll

13.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ytelsesproblemer eller -forsinkelser i noen av våre forpliktelser under disse vilkårene som er forårsaket av en handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til

13.1.1 svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk

13.1.2 svikt i appen eller noen tjenester på grunn av manglende GPS-signal, manglende Internett-tilkobling, ugunstige værforhold, naturkatastrofer eller endring av lover eller offentlige forskrifter eller bestemmelser,

Hver av disse en «Hendelse utenfor vår kontroll».

13.2 Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted og påvirker vår mulighet til å følge opp forpliktelsene i disse vilkårene

13.2.1 vil forpliktelsene våre i disse vilkårene avbrytes, og tidsfristen for oppfølging av forpliktelsene våre forskyves så lenge hendelsen utenfor vår kontroll varer

13.2.2 vil vi forsøke å finne en løsning som lar oss følge opp forpliktelsene våre i disse vilkårene til tross for hendelsen utenfor vår kontrol 

14. Andre vilkår

14.1 Når vi bruker ordet «skriftlig» i disse vilkårene, vil dette inkludere e-post med mindre vi sier noe annet.

14.2 Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre i disse vilkårene til en annen organisasjon, men det vil ikke påvirke dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene.

14.3 Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi gir samtykke til dette skriftlig.

14.4 Disse vilkårene er mellom deg og oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av disse vilkårene.

14.5 Hver klausul og hvert avsnitt i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en rettsinstans eller relevant myndighet fastslår at noen av disse er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de andre klausulene og avsnittene i disse vilkårene fortsatt ha full kraft og effekt.

14.6 Hvis vi ikke krever at du følger opp forpliktelsene dine i disse vilkårene, eller vi ikke følger opp rettighetene dine eller gjør dette for sent, betyr det ikke at vi har fraskrevet oss rettighetene dine, og at du kan unnlate å følge opp forpliktelsene dine. Hvis vi godtar et mislighold fra din side, gjør vi dette skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil godta andre mislighold fra din side ved senere anledninger.

15. Gjeldende lover

15.1 Disse vilkårene er underlagt engelsk lovgivning. Dette betyr at din bruk av appen og eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med appen (inkludert ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav), vil være underlagt lovene i England.

15.2 Du kan opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i England. Hvis du bor i Skottland, kan du opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i Skottland eller England. Hvis du bor i Nord-Irland, kan du opprette søksmål i forbindelse med disse vilkårene i domstolene i Nord-Irland eller England.

16. Vilkår for tjenestepakker

16.1 I tillegg til vilkårene som er angitt fra klausul 1 til klausul 15 disse vilkårene, finnes det bestemte vilkår som gjelder spesielt for bestemte tjenester, funksjonaliteter og funksjoner som du kan bruke via appen eller et kjøretøy («Vilkår for tjenestepakker»).

16.2 Vilkårene for tjenestepakker er angitt nedenfor, og for å unngå tvil, utgjør de også en del av den juridisk bindende avtalen din med Honda (som beskrevet i klausul 1.2). Vilkårene for tjenestepakker skal gjelde hvis og når du bruker noen av de tilsvarende tjenestene, funksjonalitetene og funksjonene som tjenestepakken skal bruke.

16.3 Hvis det er en konflikt eller uoverensstemmelse mellom klausul 1 til klausul 15 i disse vilkårene og vilkårene for tjenestepakker, skal vilkårene for tjenestepakker være gjeldende (bare i den grad det er en slik konflikt eller uoverensstemmelse).