Informasjon om vår garanti

Hver ny Honda har en omfattende garantipakke. Nedenfor følger en oversikt over disse garantiene.

Du finner mer detaljert informasjon om hver enkelt garanti i instruksjonsboken. Du kan også kontakte nærmeste forhandler for mer informasjon.

Fabrikkgaranti (standard): 3 år/100 000 km.

Utvidet Honda garanti i Norge: 2 år*

Garanti mot overflaterust: 3 år, uansett kjørelengde.

Garanti mot gjennomrusting av karosseri: 12 år, uansett kjørelengde.

Garanti mot gjennomrusting av eksosanlegg: 5 år, uansett kjørelengde.

Garanti mot gjennomrusting av chassiskomponenter: 10 år, uansett kjørelengde.

Garanti for hybridsystem: 5 år/100 000 km.

Tilbehørsgaranti: 3 år**/100 000 km.

Reservedelsgaranti: 1 år, uansett kjørelengde.

* Garantien dekker biler solgt av Honda i Norge, registrert 1. april 2011, eller senere. Garantien gjelder i 5 år (3 års Europa garanti + 2 års utvidet Honda-garanti for biler solgt av Honda Moror Europe Ltd. (Norge)) eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.

** Følger bilens standardgaranti eller minst 1 år, uansett kjørelengde.