Personvernerklæring for My Honda+ tilkoblet bil

Personvernerklæring for My Honda+ tilkoblet bil

Honda Motor Europe Limited («Honda») tar ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for at opplysningene vi har om deg brukes i samsvar med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene til eiere av tilkoblet bil, brukere av tjenester for tilkoblet bil (CCS) og brukere av vår mobilapp, MyHonda+, enten du er primærkontoinnehaver («primærbruker») eller har fått tillatelse av en primærbruker til å dele dennes konto («invitert bruker»).

Vi har også en egen personvernerklæring for eiere eller potensielle eiere av en Honda-bil, besøkende på nettstedet vårt, besøkende hos en forhandler eller har lastet ned eller brukt en av våre andre apper, henviser vi til vår generelle personvernerklæring.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dpm.nordic@honda-eu.com hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Hvilke personopplysninger vi har om deg

Med mindre annet er sagt, samler vi normalt inn personopplysninger fra deg, enten ved at du gir oss disse direkte, gjennom din bruk av appen eller fra ditt kjøretøy. Ved at du bruker våre tjenester behandler vi typisk følgende opplysninger: 

Kontaktopplysninger, som navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og tittel.

Unik identifikasjon, som Honda-ID og PIN-nummer generert av Honda.

Teknisk informasjon, som type pc/mobil, utstyrs-ID, eSIM-nummer, operativsystem, nettleser og IP-adresse, digitalnøkkelkode, når du logger inn og ut av kontoen, og hvordan du klikker og navigerer i appen. Disse opplysningene samler vi typisk inn ved bruk av cookies (se vår cookiepolicy, https://www.honda.no/cars/useful-links/cookie-policy.html), og vi vil normalt ikke knytte disse til deg som person.

Kjøretøydata, som understellnummer (VIN), bilens registreringsnummer, bilen registreringsland, kjørestil og diagnostikkdata.

Lokasjonsdata, som geografisk lokasjon.

Innstillinger, dine innstillinger og preferanser som du selv angir, for eksempel land, språk, sted, passord, informasjon om hvilke av våre tjenester du har valgt.

Reparasjonsdata, som opplysninger fra Hondas bilforhandlere om tjenester du har mottatt, resultat fra reparasjoner. Disse personopplysningene samler vi inn fra forhandlere som har utført tjenester på bilen din.

Lyddata, som opptak av stemmen din (talekommando).

Betalingsinformasjon, som informasjon om hvilke ordre/kjøp du har foretatt hos oss, dine innbetalinger og utestående krav.

Nærmere om vår behandling av dine personopplysninger

I tabellen under beskriver vi hva vi bruker personopplysningene dine til, hvor vi samler personopplysningene inn fra, rettslig grunnlag for behandlingen og hvor lenge vi lagrer personopplysningene. Hvis lagringstidene ikke er oppgitt i tabellen viser vi til vår generelle beskrivelse av lagringstider under.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke opplysninger behandler vi?

Rettslig grunnlag for behandlingen

Mobilappen My Honda Plus

Oppsett og administrasjon av Honda-kontoen din

Kontaktopplysninger

Unik identifikasjon

Innstillinger

 

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

 

Beskyttelse av My Honda+-kontoen din mot svindlerisk aktivitet

 

Unik identifikasjon

Teknisk informasjon

Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å ivareta sikkerheten for tjenestene vi leverer.

 

 

Gjennomføring av analyser for å forbedre appen, herunder gi deg en god kundeopplevelse

 

Teknisk informasjon

Innstillinger

Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.

 

 

Tjenester for tilkoblet bil

Oppsett og administrasjon av CCS-kontoen din, herunder oppkobling av bil til mobilnettverk

 

Kontaktopplysninger

Unik identifikasjon

Innstillinger

Kjøretøydata

Teknisk informasjon

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Levering av CCS-tjenester

Unik identifikasjon

Kjøretøydata

Teknisk informasjon

Innstillinger

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Lokasjonstjenester, som digital veihjelp og sporing av ditt kjøretøy

 

Lokasjonsdata

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Digital nøkkel

Teknisk informasjon

 

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Levering av elektronisk tilstandssjekk for kjøretøy («EVHC»)

Kjøretøydata

Unik identifikasjon

Reparasjonsdata

 

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Gjennomføring av analyse for å forbedre og utvikle våre produkter og tjenester og gi deg en god brukeropplevelse

Kjøretøydata

Lokasjonsdata

 

Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å opprettholde og forbedre våre produkter og tjenester, og gi deg en bedre brukeropplevelse.

 

Honda personlig assistent

Gi deg tjenesten Honda personlig assistent

 

Lyddata

Kjøretøydata

Lokasjonsdata

Innstillinger

Kontaktopplysninger

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

Generelt

Administrering av dine innbetalinger

Betalingsinformasjon

 

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle vår avtale med deg.

 

Forhindring og oppdagelse av svindel

Betalingsinformasjon

 

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å hindre og oppdage svindel.

Kontakte deg om Hondas produkter eller tjenester, konkurranser, spennende tilbud, nyhetsbrev og generell markedsføring og reklame (digital og annet)

 

Innstillinger

Teknisk informasjon

Samtykke

Du gir samtykke ved å angi preferanser i appen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket i preferansesenteret i appen.

 

Gjennomføring av markedsforskning, herunder ved hjelp av undersøkelser, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester

Kontaktopplysninger

Utstyrs-ID

Dine svar på våre markedsundersøkelser

Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.

Vi vil bare inkludere kampanjeinnhold i markedsundersøkelsen vår hvis du har gitt oss samtykke til å sende deg markedsføring.

Hvem vi deler personopplysninger med

Vi deler opplysningene med leverandører vi bruker, for eksempel leverandør av tekniske plattformer.  Disse behandler personopplysninger på vegne av oss og vi vil inngå databehandleravtaler med disse for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæring.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt konsern i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger til følgende kategorier av mottakere:

·       Tredjepartsleverandører som leverer betalingstjenester til oss

·       Offentlige myndigheter, i den grad det er lovpålagt

·       Våre profesjonelle rådgivere

·        Leverandører av betalingstjenester

·       Tredjeparter godkjent av deg, herunder blant annet nettsteder for sosiale medier og tredjeparts betalingsleverandører

·       Potensielle kjøpere av virksomheten

·       Hvis du er primærbruker – de inviterte brukerne dine

·       Hvis du er invitert bruker – primærbrukeren din

Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører og konsernselskaper befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved EU-godkjente standardavtaler med mottakerne, EU-US Privacy Shield-regelverket hvis overføringen er til USA, eller ved å sikre at mottakerne har underlagt seg EU-godkjente sertifiseringsordninger.

En kopi av standard avtalevilkår er tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted her.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Med mindre annet er sagt nedenfor, lagrer vi personopplysningene dine så lenge du har et bruker/kundeforhold med oss. Når du sletter kontoen din, slettes konto- og profilinformasjonen din innen 24 timer og kan ikke lenger gjenopprettes.

Kjøretøy- og lokasjonsdata som vi ikke har behov for å lagre ut abonnementsperioden, sletter eller anonymiserer vi kontinuerlig hver 90. dag. Det betyr at vi på dag 91 vil vi slette eller anonymisere opplysningene samlet inn på dag 1, slik at de ikke lenger kan kobles til deg, og på dag 92 vil vi slette eller anonymisere opplysningene samlet inn på dag 2.

·       Transaksjonsdata slettes etter 10 år

·       Vi sletter PIN-nummer kort tid etter at det er generert.

·       Reparasjonsdata, herunder EVHC-rapportene slettes etter 6 år.

·       Lyddata slettes senest etter 3 måneder

Vi sletter ikke VIN-numre fordi disse brukes til å identifisere hver bil vi har produsert, og de trengs for forskjellige formål som er utenfor omfanget av denne erklæringen.

Dine rettigheter

 

Rettighet

 

Beskrivelse

 

(1) Rett til informasjon

Rett til å bli informert om personopplysningene vi har om deg.

(2) Rett til innsyn

Rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg.

(3) Rett til retting

Rett til å kreve at vi supplerer og korrigerer unøyaktige personopplysninger vi har om deg.

(4) Rett til sletting

 

Rett til å be oss slette personopplysningene vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

 

(5) Rett til begrensing av behandling

 

Under visse omstendigheter har du rett til å be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger, for eksempel hvis du mener at personopplysningene er unøyaktige.

(6) Rett til dataportabilitet

 

Under visse omstendigheter, en rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinleselig format. Du har også rett til å kreve at vi overfører disse personopplysningene til en annen organisasjon, på din anmodning.

(7) Rett til innsigelse

 

Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Dette gjelder særlig for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

(9) Rett til å trekke samtykke

Rett til å trekke samtykket, når vi trenger det for å bruke personopplysninger (f.eks. for å gi deg markedsføringsmateriell). Merk at når du trekker samtykket, gjelder det bare for fremtiden. Behandling som skjedde før du trakk samtykket, skal ikke berøres.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i denne erklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene.

Sist oppdatert: 7. august 2020