Honda originaldeler

Det er bare Honda originaldeler som produseres ifølge Hondas spesifikasjoner for å holde like høy kvalitet som bilen. Originaldelenes kvalitet, pålitelighet og ytelse gjør at de alltid er det beste valget. Da får du Hondas kvalitet i alle deler av bilen.

Kvalitet, pålitelighet og ytelse er egenskaper som kjennetegner både Hondas biler og delene som bilene består av. Hver originaldel fra Honda er omhyggelig konstruert og gjennomgår omfattende tester, ikke bare hver for seg, men også sammen med bilens øvrige deler. Det gjør at hver originaldel fungerer på best mulig måte og har den levetiden og påliteligheten som du forventer av Honda.

Hver del fungerer sammen med andre deler for å gi best mulig resultat. Hvis du bruker en reservedel av dårligere kvalitet, kan du uten å være klar over det utsette hele systemet for fare. Sørg for at bilen din opprettholder kvaliteten gjennom alltid å bruke Honda originaldeler. Originaldelenes kvalitet, pålitelighet og ytelse gjør at de alltid er det beste valget.

Kvalitet

Når du velger Honda originaldeler, kan du regne med ypperste kvalitet. Originaldelene produseres ifølge strenge kvalitetsnormer som fastsettes av Hondas ingeniører og gir nøyaktig passform og funksjon. Mange produsenter av andre reservedeler kan hevde at deres deler tilsvarer Hondas kvalitet, men delene deres produseres ikke ifølge Hondas konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

Pålitelighet

Reservedeler av dårligere kvalitet kan fungere dårlig sammen med Honda originaldeler og kan sette sikkerheten i fare for deg og familien din. Gjennom å kreve Honda originaldeler setter du ikke bilens ytelse eller sikkerhet på spill. Du kan være sikker på at Hondas forhandlere over hele landet bare anvender Honda originaldeler. Andre reservedeler omfattes ikke av Hondas garanti, og dersom man bruker slike deler, kan det innebære at garantien for relaterte deler og systemer opphører. (Kontakt din Honda-forhandler for informasjon om garanti.)

Ytelse

Honda originaldeler oppfyller de opprinnelige driftsspesifikasjonene. Dette kan gi bilen din lengre levetid og høyere andrehåndsverdi.