Autoriserte Honda-verksteder

Regelmessig service er viktig, og best service får du hos Hondas autoriserte verksteder. De har inngående kunnskap om og grundig erfaring med Honda biler.

De ansatte på autoriserte verksteder gjennomfører regelmessig utdanninger hos Honda Nordic. Verkstedene har tilgang til all spesiallitteratur, Hondas egne testapparater og spesialtilpassede verktøy. Honda sender kontinuerlig ut ny og viktig informasjon, og verkstedene har en kunnskapsbank som de kan konsultere samt direkte tilgang til reservedelslagrene.

Regelmessig vedlikehold av bilen din gir deg en kontroll av bilens tilstand. Det forebygger problemer og bidrar til at andrehåndsverdien holdes oppe.

Vanlig servicearbeid

Skift av motorolje

Oljen skal holde motoren ren og smøre den slik at det ikke oppstår unødig slitasje. Med tiden blir oljen uren og den smørende effekten avtar. Derfor må den byttes.

Skift av oljefilter

Dette filteret tar opp de verste urenhetene i oljen når den pumpes rundt i motoren av oljepumpen. Derfor er det veldig viktig å skifte oljefilteret i samsvar med gjeldende serviceintervaller.

Skift av pollenfilter

Pollenfilteret tar hånd om helseskadelige partikler i luften som tas inn i kupeen via vifter osv. Det kan være alt fra avgasspartikler til pollen. Også dette filteret blir mindre effektivt med tiden.

Kontroll av dekk og dekktrykk

Feil trykk i dekkene kan slite på bilen, gjøre at den bruker for mye drivstoff og får dårligere kjøreegenskaper. Dessuten slites naturligvis dekkene mer. Det er også viktig å sjekke mønsterdybde og slitasje på dekkene. Ikke minst fra et sikkerhetssynspunkt.

Bremsekontroll

Alle bevegelige bremsedeler sjekkes visuelt. Ved en full service rengjøres og smøres også bremsekalippene. Dette for at bremseskiver og -klosser ikke skal sette seg fast, noe som kan føre til at disse delene må skiftes.