Honda`s policy for håndtering av personopplysninger

Oppdatert 6. oktober 2023

Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan Honda Motor Europe Limited («Honda») behandler personopplysninger om Hondas kunder, potensielle kunder, besøkende på våre nettsider og brukere av våre apper. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter etter personvernforordningen, inkludert din rett til å motsette deg behandling. Du finner mer informasjon om rettighetene dine og hvordan du kan benytte deg av dem i avsnittet «Dine valg og rettigheter».

Behandlingsansvarlig

Honda Motor Europe Ltd (organisasjonsnummer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) er behandlingsansvarlig for personopplysninger for Hondas kunder og potensielle kunder.   Selskapet er representert i Norge ved Honda Motor Europe Ltd Norge NUF. Kontaktinformasjonen til Honda i Norge er:

Honda Motor Europe Ltd (Norge NUF)
Organisasjonsnummer: NO 982 730 384
Adresse: Nedre Storgate 37, 3015 Drammen
E-post: honda-norway@honda-eu.com
Telefon: 32 25 48 00

Kontakt oss

Hvis du, etter å ha lest denne personvernerklæringen, har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post. Vi vil svare deg så raskt som mulig, senest innen 30 dager.

Personvernombud for Hondas virksomhet i Europa kan kontaktes på DPO@honda-eu.com (kun engelsk).

Personvernombud for Hondas virksomhet i Norge kan kontaktes på dpm.nordic@honda-eu.com

I tillegg til denne personvernerklæringen, vil du finne ytterligere informasjon i forbindelse med tilbudte tjenester der vi mener det er nødvendig med mer spesifikk informasjon relatert til behandling av personopplysninger.  

Honda+

Vi har utarbeidet en egen personvernerklæring for Honda+ kunder. Denne finner du her.

Personopplysninger vi samler inn

Vi behandler følgende typer personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon: For eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Identifikasjonsopplysninger: For eksempel førerkortnummer og personnummer.
 • Tekniske data: Tekniske detaljer om ditt besøk på Hondas nettsider f.eks. IP-adresse og operativsystem, browser type, detaljer om den enhet du bruker (f.eks. serienummer, unikt identifikasjonsnummer, MAC adresse) og tekniske og atferdsbaserte data om bruk av enheten din (f.eks. internett- og Bluetooth-parring, kommunikasjonsdata og øktens varighet. Dette er informasjon som samles inn ved hjelp av cookies. Les mer om vår bruk av cookies her.
 • Informasjon om kjøretøy: for eksempel VIN-nummer, registreringsnummer og kjøpsdato.
 • Økonomisk informasjon: for eksempel bankkonto og betalingsinformasjon.
 • All annen informasjon du gir oss: for eksempel signaturer, meninger og forespørsler. 

Derfor samler vi inn, bruker og lagrer disse personopplysningene

Vi samler inn, bruker og lagrer personopplysningene dine for de formålene som beskrives nedenfor.

 • Der det er nødvendig i forbindelse med Hondas berettigede interesser, som beskrevet nedenfor, og der våre interesser ikke overstyres av ditt personvern. For eksempel for å be deg om din mening eller for å delta i spørreundersøkelser om våre kjøretøy, produkter og tjenester.
 • Når du har gitt ditt samtykke. For eksempel for å kunne sende deg gode tilbud og informasjon om varer og tjenester via post, telefon, e-post og på nett. Du har alltid mulighet til å reservere deg mot slik markedsføring.
 • Når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som Honda har inngått med deg. For eksempel for å kunne gi deg informasjon om garantier, eller for å oppfylle en avtale om prøvekjøring.
 • Der det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. For eksempel hvis vi må kontakte deg i forbindelse med en tilbakekalling av produkter.
 • Der det er nødvendig for å beskytte Hondas berettigede interesser og rettigheter, forutsatt at våre interesser ikke overstyres av ditt personvern. For å beskytte våre berettigede interesser og juridiske rettigheter. Dette inkluderer bruk i forbindelse med samsvar, regelverk, revisjon, rettslige krav (inkludert utlevering av slik informasjon i forbindelse med rettslige prosesser eller søksmål) samt andre etiske krav og krav til rapportering av samsvar.

Slik deler vi personopplysningene dine

(a)   Overføringer mellom firmaer i Honda-konsernet

Vi deler personopplysningene dine med medlemmer av Honda-konsernet når det er nødvendig for å tilby deg produkter eller tjenester som krever involvering fra flere ledd i konsernet (du finner mer informasjon på https://global.honda/en/about/overview.html).

(b)   Overføringer til Hondas autoriserte forhandlere og verksteder

Vi deler personopplysningene dine med Hondas autoriserte forhandlere og verksteder i EØS. Du finner en komplett liste over Honda-forhandlere nedenfor:

Biler: https://www.honda.no/cars/dealer-search.html

(c)   Overføringer til bedrifter som er innleid for å levere tjenester

Personopplysningene dine deles med bedrifter som er innleid for å levere tjenester til Honda-konsernet, inkludert bedriftene som nevnes nedenfor:

 • Hondas samarbeidspartnere i forbindelse med kundearrangementer og kampanjer. (nåværende leverandører: Forskjellige).
 • E-postutsendelser, database over potensielle kunder (nåværende leverandør: Digitas LBi Ltd, Understandit AB).
 • Økonomipartner (nåværende leverandører: Santander Consumer Bank AS Norge).
 • Veihjelp (nåværende leverandør: AGA Alarmcentrale NL B.V (Allianz)).
 • Vedlikeholdsleverandør (nåværende leverandør: The Warranty Group Ltd).
 • Dataanalyser (nåværende leverandør: Management Services Helwig Schmidt GmbH (webMIS));
 • Kundetilfredshetsundersøkelser og kommunikasjon (nåværende leverandører: CDK Global Norge AS).
 • CRM-leverandør (nåværende leverandører: Bytesize AS).
 • Leverandør av utvidet garanti (nåværende leverandør: Autoconcept Insurance Filial Norge).
 • Brosjyre og prøvekjøring (dagens leverandør: Digitas LBi Ltd, UnderstandIT AB, Honda-forhandlere).
 • Hondas kundetilfredshetsundersøkelser og kommunikasjon (nåværende leverandører: InMoment Inc).
 • Leverandør av helsesjekk for kjøretøy (nåværende leverandør: Snap-on UK Holdings Ltd).
 • Leverandør av e-handelsløsningen E-Car Suite, Leaseonline Sweden AB.

(d)   Overføring av personopplysninger til tredjeparter  

 • Overføring til tredjepart når vi er forpliktet til å utlevere personopplysningene dine for å oppfylle rettslige forpliktelser eller hvis vi mener det er nødvendig for å ivareta rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Honda, kundene våre eller andre.
 • Overføring til offentlige myndigheter eller myndigheter som har ansvar for lov og orden hvis det er lovpålagt eller hvis det er nødvendig for å beskytte våre berettigede interesser i forbindelse med gjeldende lovverk.
 • Overføring til interessenter og faktisk kjøper hvis Honda, eller deler av Honda-konsernet, selger eller overdrar virksomheten og verdiene som inngår i transaksjonen inkluderer personopplysninger.

Overføringer til land utenfor EØS-området

Både overføringer internt i Honda konsernet og andre overføringer som nevnt over vil innebære at personopplysninger blir behandlet av virksomheter utenfor EØS. For å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger benytter vi standardavtaler som er godkjent av EU-kommisjonen. For mer informasjon, inkludert en kopi av dokumentene som brukes for å beskytte opplysningene dine, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon under avsnittet «Kontakt oss» ovenfor.

Dine valg og rettigheter

(a)   Dine generelle rettigheter og valg 

 • Du har rett til å be Honda om en kopi av personopplysningene dine. Du har også rett til å rette, slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du har rett til å få personopplysningene som du har utlevert, i et strukturert og maskinlesbart format.
 • Du kan motsette deg behandling av personopplysningene dine (for eksempel når vi ikke trenger å behandle personopplysningene for å oppfylle kontraktsmessige eller andre juridiske forpliktelser).
 • Når vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg, kan du når som helst trekke samtykket. Hvis du trekker samtykket vil vi stanse den aktuelle behandling av personopplysninger uten at dette får negative konsekvenser for deg.  Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for eventuell databehandling som skjedde før samtykket ble trukket tilbake.

Disse rettighetene er ikke absolutte. Vi kan for eksempel ikke etterkomme et krav om sletting av opplysninger dersom vi er pålagt å ta vare på opplysningene, eller behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi kan heller ikke utlevere personopplysninger om andre personer. Hvis du ber om innsyn i dokumenter må vi derfor sikre at vi ikke utleverer informasjon om andre enn deg og dine personlige forhold. 

(b)   Dine rettigheter og valg i forbindelse med direkte markedsføring.

Direkte markedsføring via e-post eller andre digitale kommunikasjonsløsninger krever samtykke fra deg med mindre du er en eksisterende kunde av oss. Hvis du er en eksisterende kunde, kan vi sende deg informasjon om relevante tilbud og nyhetsbrev uten forutgående samtykke. Dersom du ikke ønsker slik informasjon fra oss kan du alltid reservere deg mot ytterligere henvendelser ved å benytte deg av løsningen for avregistrering som følger med e-posten.

Hvis du ikke er i et eksisterende kundeforhold gir vi deg muligheten til å samtykke til behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, inkludert direkte markedsføring, i sammenhenger der vi trenger kontaktopplysninger for å kommunisere med deg.

Du kan når som helst be oss om å ikke sende deg direkte markedsføring, ikke bruke personopplysningene dine til profilering knyttet til direkte markedsføring eller ikke overføre opplysningene til tredjepart i forbindelse med markedsføring. Dette gjør du ved å:

 • Svare på en e-post med direkte markedsføring og skrive «unsubscribe» i emnefeltet.
 • Ved å endre personverninnstillingene i en app (hvis valget finnes i appen).
 • Ved å kontakte oss på adressen nedenfor, eller ved å skrive til Data Protection Manager, Honda Motor Europe Ltd. Filial Norge, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen eller dpm.nordic@honda-eu.com

(c)    Din rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med personvernregelverket, eller du opplever at dine rettigheter ikke er tilstrekkelig ivaretatt, har du rett til å klage til Datatilsynet. I slike tilfeller anbefaler vi at du først kontakter oss slik at vi kan forsøke å løse saken gjennom dialog.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet opplysningene er samlet inn for, for eksempel så lenge det er nødvendig for å levere tjenesten du har bedt om eller for å oppfylle juridiske krav. Deretter vil vi slette personopplysningene dine eller lagre dem på en slik måte at de ikke kan brukes til å identifisere deg.

Dersom du er kunde hos oss, vil vi lagre dine kontakt- og kundeopplysninger så lenge det er nødvendig for å opprettholde og administrere et eksisterende kundeforhold, inntil vi får beskjed om at kjøretøyet har skiftet eier eller du ber oss om å slette dine kundeopplysninger.

Lenker til tredjeparts nettsider

Våre nettsider vil, fra tid til annen, inneholde lenker til nettsider som tilhører våre samarbeidspartnere og leverandører. Honda er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsider. Hvis du besøker en tredjeparts nettside, sørg for å lese deres personvernerklæring og vilkårene som gjelder for den aktuelle siden.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Vi oppdaterer datoen øverst i personvernerklæringen, og vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen fra tid til annen for å få med deg eventuelle endringer. Den er alltid tilgjengelig på Hondas nettsted. Av og til kan vi også aktivt informere deg i forbindelse med konkrete behandlingsaktiviteter eller betydelige endringer av denne personvernerklæringen, i samsvar med gjeldende lovverk.

Informasjon om tilfeller av falske e-poster som sendes ut i Hondas navn

Distribusjon av falske e-poster, populært kalt “phishing”, er en metode som benyttes av aktører med uærlige hensikter for å samle inn privat informasjon om våre kunder (for eksempel kredittkortinformasjon eller passord). Slike e-poster sendes i vårt navn og fremstår som om de er sendt av oss. E-posten kan typisk omhandle stillingsutlysninger, jobbtilbud, konkurranser osv. Slike e-poster er uformet for å fremstå som ekte, men har ingen tilknytning til Honda Norge eller Honda internasjonalt. Vi vil aldri under noen omstendighet benytte slike metoder for å utlyse ledige stillinger eller be om kredittinformasjon eller andre sensitive eller personlige opplysninger.

Dessverre er slike eposter et økende fenomen på internett. Slikt utføres ved at man sender ut falske e-poster direkte til et tenkt offer, eller ved å lokke mennesker inn på en nettside hvor man blir bedt om å fylle inn sin personlige informasjon.
Hvis du har mottatt en mistenkelig e-post som utgir seg for å være fra Honda, vennligst utvis forsiktighet og ta kontakt med oss på telefon 32 35 48 00.