Vanlige spørsmål om elbiler

Det er spennende å være ny i elbilens verden. Du trer inn i bilkjøringens fremtid og bidrar til et renere miljø på kloden. Men hvis du er litt forskrekket over hvor mye som skal læres, er det hjelp å hente hos Honda. Her finner du vanlig stilte spørsmål om elbiler.

Her er svarene på alle viktige spørsmål om elbiler. Blant de vanlige spørsmålene om elbil får du svar på alt fra batterier til lading, fra yteevne til kostnader og ikke minst sikkerhet og vilkår.

Ordliste for elbiler

Introduksjon til elbiler

Hva er et elektrisk kjøretøy?

Et elektrisk kjøretøy (EV) er et kjøretøy som enten delvis eller helt er drevet av et elektrisk batteri. Batteriet lades ved å koble det til en ekstern strømkilde. Det finnes tre forskjellige typer elbiler – rene elektriske kjøretøy (BEV), oppladbare hybridelektriske kjøretøy (PHEV) og elektriske kjøretøy med utvidet rekkevidde (EREV).

Hva er forskjellen på elbiler, hybrider og oppladbare hybridelektriske biler?

I tillegg til elbiler finnes det også hybridbiler og oppladbare hybridelektriske biler. Mens elbiler går utelukkende på strøm, brukes det i hybridbiler en kombinasjon av tradisjonell bensin- og elbilteknologi. De drives av en forbrenningsmotor og én eller flere elektriske motorer som tilføres energi fra batterier. Selvladende hybridbilbatterier lades primært via motoren og suppleres gjennom regenerativ bremsing.

Oppladbare hybridelektriske biler kan kobles til strømnettet på samme måte som elbiler, og de kjører på elektrisitet over kortere avstander (ca. 30–80 km), og sparer dermed tilsvarende mengde bensin.

Elbil – batteri og lading

Hva er rekkevidden til en elbil?

Den typiske rekkevidden for en elbil på én enkelt fullading er ca. 300-400 km. Denne rekkevidden burde være tilstrekkelig for alle fra fritidsbilister til personer som daglig pendler over lange avstander. Rekkevidden til elbilen din avhenger av modellen. Honda e:Ny1 har en rekkevidde på opp til 412 km* ved blandet kjøring og optimale værforhold.

Hvor mye koster det å lade en elbil?

Kostnadene for å lade en elbil i Europa kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer, blant annet stedet, tidspunktet på dagen og det spesifikke ladepunktet som brukes. Generelt kan kostnadene for å lade en elbil i Europa variere fra ca. 2 kr per kilowattime (kWh) hjemme til 7 kr per kWh ved offentlige ladepunkt, selv om prisene kan være høyere eller lavere avhengig av landet og de spesifikke forholdene.

Hvor lang tid tar det å lade en elbil?

Ladetiden for en elbil varierer. Det tar i gjennomsnitt ca. 45 minutter** å lade fra 10-80% på Honda e:Ny1. Det forutsetter at du bruker en hurtiglader på 100 kW. Lading av en typisk elbil fra tomt til fullt batteri ved et 7 kW-ladepunkt tar litt mindre enn ni timer. Dette er den typen ladere som finnes på bensinstasjoner eller utenfor supermarkeder. Jo større batteri og jo langsommere ladepunkt, desto lengre tid tar det.

Hvordan fremstilles elbilenes batterier?

Selv om elbilen er fremtidens kjøretøy, er teknologien bak elbilenes batterier enklere enn den som ligger til grunn for tradisjonelle biler. Det er litium-ionbatterier med positivt ladede litiumioner båret av en flytende elektrolytt. De beveger seg fra anoden til katoden via en separator. Bevegelsen avgir elektrisk strøm, som driver kjøretøyet.

Hva er levetiden til et elbilbatteri?

Personer som vurderer å skifte til en elbil, er ofte bekymret for batterienes levetid. Litium-ionbatterier brytes ned over tid. Du kan imidlertid forvente å kunne bruke elbilen din i 15-20 år. Ytelsen påvirkes ikke så mye etter hvert som batteriet svekkes, men rekkevidden kan forkortes over tid. Honda har en generøs garanti på 8 år eller 160 000 km på våre elbiler.

Hvordan fungerer elektriske biler?

Elbiler har elektriske motorer som driver kjøretøyet. Disse erstatter forbrenningsmotoren i tradisjonelle bensin- eller dieseldrevne kjøretøy. I stedet for å fylle bensin eller diesel på en bensinstasjon, lades elbilens batteri via strømnettet. Det skjer enten via en stikkontakt eller på et eget ladepunkt for elbiler.

Hvordan lader jeg en elbil?

Lading av en elbil er annerledes enn å fylle bensin eller diesel på en tradisjonell bil. Avhengig av hvor du befinner deg starter ladingen så snart du setter kontakten i, eller du bruker en app, et kontaktfritt kort eller et RFID-kort til å komme i gang. Når bilen din er ladet opp, trekker du bare ut kontakten.

Hvordan får jeg installert et ladepunkt til elbil hjemme?

Bruk av et ladepunkt hjemme er den rimeligste og mest praktiske måten å lade en elbil på. Du må velge mellom en festet lader med tilkoblet kabel eller en frittstående enhet uten.

Vurder også om du ønsker at ladepunktet skal være synlig eller skjult, lengden på ladekabelen og tilgang til boligens wi-fi for å støtte smart-funksjoner. Hvis du leier en bolig, må du ha tillatelse fra utleier til å installere den. Når du har tenkt over alle disse tingene, er det mange installasjonspakker tilgjengelige på nettet med installasjon som utføres av teknikere som en del av pakken.

Hva skjer hvis elbilen min går tom for strøm?

Å gå helt tom for batteri burde ikke være et problem med de fleste moderne elbiler. Det skyldes at teknologien gir deg rikelig med tid til finne en måte å lade på – og antallet ladepunkt er økende. Når batteriet ditt er i ferd med å utlades, får du en advarsel på skjermen. Enkelte navigasjonssystemer vil da aktiveres og hjelpe deg med å finne den nærmeste laderen. Selv når batterinivået står på 0 %, kan du i mange tilfeller kjøre ca. 8 km på reservestrøm. Deretter vil du kun være i stand til å kjøre med redusert hastighet og bruke grunnleggende funksjoner. Men på et tidspunkt stopper bilen å kjøre.

Elbil – eierskap og vedlikehold

Hvor mye koster service av elbiler?

Kostnadene for service av elbiler varierer avhengig av kjøretøyet og hvor du får det sjekket. Men generelt krever elbiler mindre vedlikehold enn biler med forbrenningsmotor (ICE). Det skyldes at elbiler består av færre deler inne i bilen, noe som gjør vedlikeholdet enklere. Du kan forvente å måtte betale ca. 18 % mindre for full service av en elbil sammenlignet med en bil med forbrenningsmotor.

Er elbiler annerledes å kjøre enn tradisjonelle biler?

Elbiler kan på enkelte punkt være litt annerledes å kjøre enn biler med forbrenningsmotor, men det er ikke de store forskjellene, og du trenger ikke spesialferdigheter for å kjøre elbil. En forskjell du kanskje merker, er akselerasjonen. En elbil vil – særlig fra stillstand – kunne akselerere langt raskere enn en bil med forbrenningsmotor.

Har alle elbiler automatgir?

De fleste elbiler har automatgir – med få og sjeldne unntak. Noen førere liker å holde fast ved den kjente teknologien med girkasse og girstang. Derfor har enkelte produsenter laget elbiler med girkasse og girstang. Det forventes imidlertid at det blir slutt på dette i fremtiden, etter hvert som folk blir mer vant til å kjøre elbiler med automatgir.

Hvor fort kan en elbil kjøre?

Elbiler kan kjøre omtrent like raskt som sine tilsvarende modeller med forbrenningsmotor. Avanserte sportselbiler er raskere enn bykjøringsmodeller, slik som også er tilfellet med bensin- eller dieselmodeller. Den gjennomsnittlige topphastigheten for en elbil er 177 km/t, noe som er litt lavere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor.

Hvor lader jeg en elbil?

Du kan lade elbiler ved ladepunkt. Disse punktene kan installeres hjemme. For å sikre at du aldri er for langt fra et ladepunkt finnes det mange av dem ved supermarkeder, på offentlige parkeringsplasser, ved arbeidsplasser, ved hoteller, ved shoppingsentre og på bensinstasjoner.

Er elbiler dyrere å forsikre?

For øyeblikket er elbiler dyrere å forsikre enn biler med forbrenningsmotor. Det skyldes at elbiler fremdeles er dyrere i innkjøp enn tradisjonelle biler. Reservedeler til elbiler kan også være dyre (særlig batterier), og det er færre data tilgjengelige for elbiler enn for biler med forbrenningsmotor. Men jo billigere teknologien blir, og jo mer utbredt elbiler blir, desto mer sannsynlig er det at forsikringsprisene faller. Du kan kanskje finne lavere priser hos et forsikringsselskap som har spesialisert seg på forsikring av elbiler.

Er elbiler bedre for miljøet?

Ja, elbiler er bedre for miljøet enn tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Elbiler har ikke eksosrør som avgir karbondioksid, nitrogenoksid og små partikler, og dette reduserer luftforurensingen.

Er elbiler farlige?

Generelt er elbiler like sikre som kjøretøy med forbrenningsmotor. Enkelte kan være bekymret for at elbiler inneholder brannfarlige batterier og elektriske høyspentsystemer. Men elbiler er bygget for å oppfylle de samme strenge kravene som tradisjonelle biler. Elbilbatteriene er godt beskyttet, montert lavt og så langt borte som mulig fra sannsynlige kollisjonsområder. Og sikkerhetssystemer kan isolere batteriet hvis det oppstår en kollisjon, og koble fra strømmen.

Kan et elbilbatteri eksplodere?

Én av de største bekymringene knyttet til elbilbatterier er om de kan eksplodere. Selv om dette kan skje, er det svært sjelden. Elbiler er ikke mer tilbøyelige til å eksplodere enn andre typer kjøretøy. Elbiler er utstyrt med kjølesystemer for å forhindre brann og eksplosjoner.

*Forbruk og rekkevidde påvirkes bl.a. av kjørestil, veirforhold og valg av utstyr, hvor især høy hastighet og lave temperaturer kan redusere rekkevidden signifikant.

**Ladetiden målt fra 10 % til 80 % med en 100kW-lader. Ladetiden er estimert ladetid under optimale ladeforhold. Ladetid påvirkes av en rekke forhold som blant annet batteritemperatur, omgivelsestemperatur, tilstand på batteriet, valgt lademetode, valg av type lader og begrensninger i ladenettverket.