Vilkår og Betingelser

Vilkår for bruk

Det er noen få regler som våre besøkende må følge når de bruker dette nettstedet, så les disse vilkårene for bruk nøye, spesielt ansvarsfraskrivelser og begrensninger av vårt erstatningsansvar, ettersom din videre bruk av dette nettstedet innebærer at du godtar disse forbeholdende. 

Informasjon om oss:

www.honda.no er et nettsted som drives av Honda Motor Europe Ltd Norge norsk avdeling av utenlandsk foretak. Honda er registrert i Norge under organisasjonsnummer NO982 730 384, og vårt registrerte kontor finnes i Ing. Rybergsgt. 99, 3007 Drammen, tlf. 80 01 16 00

 

Endringer av disse vilkårene for bruk og nettstedet vårt:

Vi kan revidere disse betingelsene når som helst ved å gjøre tilføyelser på denne siden. Se gjennom denne siden fra tid til annen for å få med deg utførte endringer, siden de vil være bindende for deg.

Vi kan oppdatere nettstedet fra tid til annen og endre innhold når som helst.

Tilgang til nettstedet vårt:

Vi har som mål å sikre at nettstedet er tilgjengelig for brukere, men vi kan ikke garantere at nettstedet vårt, eller innhold på det, alltid vil være tilgjengelige eller komplett. Vi kan stanse, trekke tilbake, avbryte eller endre alle eller noen deler av nettstedet vårt uten å varsle deg, og vi skal ikke holdes ansvarlige overfor deg hvis nettstedet vårt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på noe tidspunkt eller over en periode. 

Opprette brukerkonto:

Det kan være visse funksjoner eller områder på nettstedet vårt som krever at du oppretter en online brukerkonto.

For å opprette en konto må du oppgi navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og/eller annen informasjon som kreves under opprettelsen av kontoen eller som vi ellers måtte be om fra tid til annen. 

Du må oppgi sann, nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en konto, og må opprettholde og omgående oppdatere eller endre denne informasjonen fra tid til annen når det er nødvendig. 

Dersom du gir usanne, unøyaktige eller ufullstendige opplysninger når du oppretter en konto eller ikke endrer eller oppdaterer informasjonen din fra tid til annen når det er nødvendig, forbeholder vi oss retten til å si opp kontoen med umiddelbar virkning. 

Du samtykker i at du skal, og er alene ansvarlig for, å holde passordet ditt og eventuelle andre opplysninger knyttet til kontoen din sikker og konfidensiell. 

For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger du deler med oss ​​når du oppretter en konto, vennligst se vår personvernerklæring nedenfor. 

 

Honda e Betingelser for reservasjon

Immaterielle rettigheter:

Vi er eieren eller rettighetshaveren av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og i materialet som er publisert på det. Disse immaterielle rettighetene er beskyttet av både nasjonal lovgivning og internasjonale traktater. 

Selv om du kan skrive ut én kopi og kan laste ned utdrag fra dette nettstedet til din egen datamaskin for personlig bruk, kan du ikke bruke noen del av innholdet på nettstedet, inkludert bilder, på ditt eget nettsted eller i en annen offentlig eller kommersiell sammenheng uten å innhente skriftlig tillatelse. Det betyr at du kan ikke poste eller redistribuere noen del av vårt nettsted med mindre du er en rettighetshaver av våre produkter. Du kan ikke på noen måte endre, omvendt utvikle, ta fra hverandre, eller på annen måte konvertere eller omdanne materialet du har skrevet ut eller lastet ned.

Du kan koble til nettstedet vårt, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller drar nytte av det. Du må ikke opprette en kobling på en måte som antyder en form for assosiasjon, godkjenning eller påtegning for vår del som ikke eksisterer. 

Med mindre annet er oppgitt, eies alle varmerker på dette nettstedet av Honda eller andre selskaper i Honda-konsernet.

Aktsomhet ved bruk av informasjon på nettstedet:

Selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, oppstår det innimellom feil. 

Vi gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, om at innholdet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Fortvil ikke, vi utbedrer disse feilene så snart vi blir klar over dem, men det anbefales å kontrollere priser og spesifikasjonsinformasjon hos en autorisert Honda-forhandler før du tar beslutningen om å kjøpe. Honda fraskriver seg alt ansvar i den grad slike detaljer ikke kontrolleres av deg, som angitt over.

Begrensning av erstatningsansvaret vårt:

Ingenting i disse vilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av vår uaktsomhet eller for svindel, eller falske, uriktige opplysninger, eller annet ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov. 

Selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, fraskriver vi oss, i den utstrekning det er tillatt ved lov, alt erstatningsansvar forbundet med vilkår, garantier, fremstillinger eller andre betingelser som kan gjelde for vårt nettsted eller innholdet på det, uansett om disse er uttrykte eller underforståtte.

Vi, våre tilknyttede selskaper eller de som bidro til utvikling, opprettelse, produksjon eller levering av materiale og informasjon til dette nettstedet, skal ikke holdes ansvarlige for noe tap eller noen skader relatert til din bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller bruk av eller avhengighet av noe innhold på nettstedet vårt.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for noe tap eller skade forårsaket av et virus, angrep eller annet teknologisk skadelig innhold, som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet rettighetsbeskyttet materiale som en følge av din bruk av vårt nettsted. 

Vi påtar oss ikke noe ansvar for innhold på nettsteder som kobler til nettstedet vårt. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå som en følge av din bruk av nettstedet vårt. 

Gjeldende lovverk:

Disse vilkårene for bruk, innhold og etablering er underlagt gjeldende lokal lovgivning. 

Hondas retningslinjer angående ideer og bidrag fra offentligheten:

Vil du dele en idé med Honda? Les dette først.

Vi elsker at verden er full av nysgjerrige folk som hele tiden får ideer. Vi er heldige nok til å ha noen av disse menneskene ansatt her hos Honda. 

Hvis du har en idé du vil dele med oss, er vi imponerte. Vi setter pris på lidenskapen din.

Vi investerer imidlertid mye i forskning og utvikling, og erfaring har vist at størstedelen av ideene vi får tilsendt er helt eller delvis de samme som allerede er unnfanget og utforsket hos Honda. 

Av denne grunn tar Honda ikke imot ideer eller forslag sendt inn av noen utenfor selskapet. Dette gjelder over hele verden. 

Hvis du velger å ignorere dette eller ikke er klar over det og deler ideen din med oss, må du vite at følgende regler gjelder, uavhengig av innsendt innhold, metode, medium og respons fra noen Honda-ansatt:

• Vi vil ikke være i stand til å gi deg en tilbakemelding på ideen.

• Du vil automatisk frasi deg alle juridiske rettigheter til ideen din. Dette betyr at Honda ikke vil betale noen kompensasjon, økonomisk eller annen, hvis noen av våre produkter eller tjenester på noen tidspunkt er helt eller delvis den samme eller lignende som i din idé. 

• Vi vil ikke anse din idé som konfidensiell.

• Vi vil ikke returnere noen dokumenter du sender til oss for å forklare ideen din.

Har du fortsatt lyst? Dette er adressen du trenger. Men ved å kontakte oss, vil du automatisk godta reglene ovenfor. Og husk, vi vil ikke være i stand til å svare.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell,

Berkshire, RG12 1HL, UK