EN DAG SKAL BILEN SKROTES!

I Norge lever en bil i gjennomsnitt ca 18-19 år, før det er tid for skroting. Bilprodusenter og bilimportører er underlagt produsentansvar for utrangerte biler, dvs de har et ansvar for at bilen, den dagen den er brukt opp, blir tatt hånd om på en miljøriktig måte. Produsentansvaret tilsier at den utrangerte bilen skal gjenvinnes minimum 95 %. Ved levering av utrangerte biler på godkjente vrakplasser mottar du 3000 kr fra Skatteetaten. Du kan lese om hva som gjelder for produsentansvar, gjenvinning av biler og hvordan du skal gå frem på lenkene nedenfor.