Hva er lavutslippssoner?

Over hele Europa er hundrevis av storbyer på et oppdrag for å rense luften. Målet deres er å kutte lokal forurensning ved å begrense høyutslippskjøretøyer, vanligvis eldre dieselbiler og tunge kjøretøyer, ved enten å forby dem eller kreve avgifter for å begrense bruken av dem.

Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan disse kalles for Ultra-Low Emission Zones (ULEZ), Clean Air Zones, Low Emission Zones (LEZ) eller Crit'Air Zones.

Mange av sonene bruker nummerskiltgjenkjenning for å identifisere de som bryter vilkårene i lavutslippssonene – andre bruker klistremerker på frontrutene. For å unngå en uventet avgift er det viktig å kjenne til systemene som landene bruker til å kontrollere bruken av lavutslippssonene.

paris crit air sone

Hva er en Crit’Air-sone?

I Frankrike, for eksempel, finnes det Crit'Air-soner som begrenser hvilke typer kjøretøyer som kan benyttes i sonen. Crit’Air-soner finnes i Paris, Lyon, Grenoble og Strasbourg.

Det er seks nivåer av Crit'Air-sertifisering som kjøretøyer faller inn under (fra 0 til 5), avhengig av utslippsnivået de ligger på. Innenfor Crit'Air-sonene kan det være begrensninger på hvor du kan reise avhengig av hvilken klasse kjøretøyet ditt faller inn under. Sertifiseringen er ikke tilgjengelig for eldre kjøretøy med høye utslippsnivåer, så for dem er adgang til disse områdene forbudt.

Hva er en Clean Air-sone?

Lignende soner finnes i Storbritannia, hvor de kalles for Clean Air-soner. Disse er etablert i områder der luftforurensningen oversteg den lovlige grensen i Europa.

Kjøretøyer som ikke oppfyller Euro 6-utslippsstandardene (gamle dieselmotorer for eksempel) og som produserer høye nivåer av forurensninger, må betale de høyeste avgiftene.

Hva er en Ultra-Low Emission Zone (ULEZ)?

Ultra-Low Emission Zone, eller ULEZ, finnes foreløpig bare i London. Ultralavutslippssonen, som gjelder 24 timer i døgnet, 7 dager i uken (bortsett fra 1. juledag), dekker alt mellom ringveiene i nord og sør.

Med mindre kjøretøyet ditt oppfyller utslippskravene, blir du belastet 12,50 GBP for å kjøre inn i ULEZ. Hybrider og elektriske kjøretøy som oppfyller disse standardene trenger ikke å betale avgiften.

Hvilke kjøretøyer er fritatt for lavutslippssoneavgifter?

Elektriske kjøretøy er fritatt for lavutslippssoneavgifter. Bensinhybrider må oppfylle Euro 4-regelverket og dieselhybrider må oppfylle Euro 6-standardene for å kjøre innenfor disse sonene.

Generelt er eldre kjøretøy som kanskje ikke er i samsvar med de europeiske standardene, mest utsatt. Større kjøretøy, som varebiler og lastebiler, betaler normalt høyere avgifter.

Hvor finnes lavutslippssoner?

Det er hundrevis av lavutslippssoner i Europa, fordelt på mange land.

De enkelte landene har ulike regler:

Østerrike – Det er begrensninger på bruken av visse lastebiler i fire østerrikske byer, inkludert Wien.

Belgia – Her kalles lavutslippssonene «Zones de Basse Émissions». De finnes i Brussel og Antwerpen, og begrenser bruken av dieselbiler registrert etter 2006.

Danmark – Lavutslippssoner finnes i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Dieselbiler, busser og varebiler må ha et eksosfilter montert for å komme inn i lavutslippssonene.

Frankrike – Du trenger et Crit'Air-sertifiseringsklistremerke for å reise innenfor lavutslippssonene i Frankrike.

Tyskland – Dette landet var et av de første som innførte lavutslippssoner, med grenser for diesel- og gasskjøretøyer i hver «Umweltzone». Du trenger et klistremerke for å vise at du har lov til å reise innenfor disse sonene, for å unngå bot.

Italia – «Zona a traffico limitato» regulerer hvor du kan kjøre, men ikke spesifikt på grunn av utslippsnivåer. Disse reglene er ment å redusere trafikken rundt byer og kjente landemerker.

Nederland – Her finner du «milieuzones», som begrenser bruken av dieselbiler laget før 2001. Du finner lavutslippssoner i Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Maastricht og Utrecht.

Portugal – Hvis du kjører i Lisboa, har du bare tilgang til sentrum med biler registrert etter 2000. Hvis du kjører i området rundt, må bilen din være produsert etter 1997.

Spania – Du finner «zona de baja emission» i Barcelona, hvor dieselbiler laget før 2006 og gassbiler fra før 2000 ikke har tilgang til store deler av byen.

Sverige – Lavutslippssoner begrenser tilgangen for lastebiler og busser, og finnes for tiden i åtte byer. Det er regler for hvilke biler som kan få tilgang til enkelte deler av Stockholm.

Storbritannia – Stor-London har sin egen lavutslippssone, pluss en ultralavutslippssone i sentrum. Andre byer har Clean Air-soner, og flere legges til hvert år, inkludert Bath, Greater Manchester og Portsmouth.

Unngå lavutslippssoner

Lavutslippssoner øker i antall over hele Europa – så det er en god idé å gjøre hjemmeleksen og finne ut den siste informasjonen før du kjører inn i en stor europeisk by.

Hvis du lurer på om du blir belastet for å kjøre inn i en lavutslippssone, sjekk om kjøretøyet ditt er i samsvar med de riktige Euro-utslippsstandardene, også om du kjører hybridbil.

Hvis bilen din ikke oppfyller kravene, kan det være et alternativ å planlegge en rute som tar deg utenfor en sone, eller så kan du parkere utenfor sonen og ta offentlig transport.

De fleste elektriske kjøretøy er fritatt for lavutslippssoneavgifter.