Europas fremste land innen hybrid og elektrisk kjøring

Ifølge søkedata fra Google er Nederland det landet i Europa der interessen for hybrid- og elbiler er størst.

Undersøkelsen tok for seg søkemotordata for å finne ut hvor mange som foretar søk ved bruk av søkeord relatert til elbiler og hybrider. Selv om Tyskland og Frankrike toppet listen over totalt antall søk, kom Nederland best ut når antall søk ble sett i forhold til befolkningen. 

I løpet av det siste året har det blitt foretatt mer enn 600 000 søk som inneholdt søkeord relatert til hybridbil og elbil i Europa.

Fremveksten av hybrid- og elbiler over hele Europa

Europa er verdensledende når det gjelder å gå hybrid og ta i bruk elektriske kjøretøy.

I 2020 ble det solgt 1 365 000 elektriske biler og hybrider i Europa. Bare i Storbritannia alene har det vært en økning på 180% i salget av elbiler fra år til år.

Innen 2040 blir salg av diesel- og bensinbiler forbudt i Frankrike, og dette støttes av lovgivning i EU, samt en stimuleringspakke på 750 milliarder euro. EU har lovet 20 milliarder euro for å øke salget av rene kjøretøy, og 1 million ladepunkter for elbiler og hydrogen skal installeres innen 2025.

EU har lovet 20 milliarder euro for å øke salget av rene kjøretøy, og 1 million ladepunkter for elbiler og hydrogen skal installeres innen 2025.

Europa fortsetter å vise stor interesse for overgang til elbiler ettersom det bidrar til lavere C02-utslipp.

Hvordan klarte vi det?

Totalt 18 land ble inkludert i undersøkelsen. Månedlige søkedata for de populære søkeordene «elbil» og «hybridbil» ble lokalisert til hvert land og analysert, tilbake til juli 2016.

De 5 europeiske landene som er mest interessert i hybrid- og elbiler

For å få et mer nøyaktig bilde av hvilke land som er mest interessert i elbiler og hybrider, skalerte vi dataene til å vise månedlige søk etter land sett i forhold til befolkningsstørrelsen.

Dette ga oss et tall på søk per 1000 personer, som vi brukte for å finne våre "topp fem". Skandinavia og Vest-Europa er regionene med flest kombinert månedlige søk etter elbiler og hybridbiler. Nedenfor er landene med flest søk skalert etter befolkningen.

1. Nederland

Nederland er toppen av listen, med månedlige søk etter elbiler på imponerende 40 500 mens hybrid-søk ender på 12 100.

Nederland har en fantastisk EV-infrastruktur på plass, med det høyeste antallet ladepunkter tilgjengelig i Europa. Regjeringen tilbyr også skattelettelser for elbileiere samt subsidier og insentiver.

Dette kan være en av grunnene til at de har så høy andel EV-registreringer – 25% av alle nyregistrerte kjøretøyer var elektriske eller hybride i 2020.

2. Sverige

Sverige har det nest høyeste antallet søk etter el- og hybridbiler, med 30 000 totalt.

Dette samsvarer med Skandinavias interesse for elbiler som har vært jevnt økende siden mars 2020.

Insentivene som tilbys av den svenske regjeringen inkluderer skattelettelser og 60 000 SEK i rabatt på elbiler. Dette støttes av 12 556 ladepunkter – noe som tyder på at investeringer i infrastruktur kan bidra til at folk tar i bruk elektriske og hybride kjøretøyer.

3. Danmark

Danmark kommer inn på tredjeplass takket være 15 700 kombinerte søk etter elektriske og hybride biler, som blir 2,71 per 1 000 personer.

Landets enorme investering i elektrisk infrastruktur – det er i dag rundt 3000 offentlige ladepunkter – er et tydelig tegn på Danmarks satsing på elektriske kjøretøy. Førere som velger elbil får også skattefradrag.

Den danske regjeringen har som mål å ha 775 000 elbiler på veiene innen 2030.

4. Norge

Norge er nummer fire på listen, noe som ytterligere illustrerer skandinavisk dominans i elbilmarkedet.

Den norske regjeringen tilbyr fritak av engangsavgift og momsfritak for elbileiere. Elbil- og hybridbilførere finner også gratis parkering, fritak for eller reduserte bomavgifter, gratis tilgang til enkelte ferger og mulighet til å bruke kollektivfeltet – det høres ganske innbydende ut.

5. Frankrike

Frankrike er femte land på listen, med totale månedlige søk etter elektriske og hybridbiler som når 114 500. Det er over 45 000 ladepunkter for elbiler over hele landet, og nye elbilkjøpere kan motta opptil € 12 000 for å eie en elbil, og også få skattefradrag.

Den franske regjeringen forbyr salg av nye bensin- og dieselbiler innen 2040, så vi forventer at interessen for elbiler og hybrider vil fortsette.

Topp 10 europeiske land rangert etter hybrid- og elbilsøk

Dataene nedenfor rangerer de 10 beste landene etter antall månedlige søk etter el- og hybridbiler. Disse har vi rangert i forhold til landets befolkningsstørrelse.

Rangering
Land
Totalt antall søk
Søk per 1000 personer

1

Nederland

52 600

3,07

2

Sverige

30 000

2,97

3

Danmark

15 700

2,71

4

Norge

10 490

1,93

5

Frankrike

114 500

1,75

6

Sveits

14 130

1,63

7

Tyskland

123 600

1,48

8

Belgia

16 200

1,40

9

Storbritannia

82 700

1,22

10

Italia

67 600

1,12

Etter hvert som vi ser flere ladepunkter og modeller tilgjengelig over hele Europa og ellers, er det forventet at disse tallene fortsetter å stige.

Honda er forpliktet til å redusere karbonutslipp og kjempe for hybrider og elbiler over hele verden. Vår europeiske nye bilserie kommer til å være enten elektrisk eller hybrid innen 2022.