Honda-veiledning – varsellamper og dashbordsymboler

Vi har alle vært der – plutselig blinker det en gul eller rød varsellampe på dashbordet, og litt bekymret sier vi til oss selv: Hva i all verden betyr dette?

Hvis du er usikker på hva et bestemt varselsymbol betyr, trenger du ikke å bekymre deg – vi er her for å kaste lys over alle dashbordsymbolene du trenger å vite hva er. Disse symbolene vises i de fleste Honda-biler, inkludert den nyeste Honda Civic, Honda CR-V, Honda e, Honda Jazz og Honda HR-V.

Som en hovedregel, kan du ta utgangspunkt i trafikklyssystemet: 

Grønt varsellys – disse varsellampene gir bare informasjon, for eksempel når et system er slått på.

Gult varselsymbol – en handling er påkrevd når dette lyset er på. Hvis det er et problem en kyndig person bør ta en titt på, er det nå på tide å bestille en time hos verkstedet.

Rød varsellampe – når det lyser rødt på dashbordet bør du stoppe bilen så snart det er trygt å gjøre det .

Røde varsellamper og dashbordsymboler

ABS-varsellampe

ABS-lys

Hvis lampen for blokkeringsfritt bremsesystem (ABS) lyser, betyr det at det blokkeringsfrie bremsesystemet ikke fungerer som det skal. Du bør ikke kjøre hvis dette lyset er på, ettersom bilen din kan være i fare for å skli hvis du trenger å bremse kraftig.

Automatisk "brake hold" systemlampe

Automatisk "brake hold" system er på – men det kan være ute av drift. Se Automatisk "brake hold" lampe for detaljer.

Batteri-varsellampe

Batteri og ladesystem

Alle biler har et batteri, enten du har en bensindrevet Honda Jazz eller den helelektriske Honda e. Hvis varsellampen for batteri vises, kan det være et tegn på at bilbatteriet ditt nærmer seg slutten av levetiden. Du bør sjekke det så snart som mulig.

EPS (elektrisk servostyringssystem)-symbol

EPS (elektrisk servostyringssystem)

Denne varsellampen vises hvis det er et problem med servostyringen i bilen din. Det kan bety at det er et problem med pumpen, eller det kan være en lekkasje – så du bør definitivt få bilen sjekket på et verksted.

Symbol for motorens kjølesystem

Motorens kjølesystem

Hvis dette varselsymbolet vises, kan det indikere at det er for lite kjølevæske eller det kan være en blokkering som kan forårsake overoppheting. Stopp kjøretøyet når det er trygt, finn kjølevæskebeholderen i motorrommet, og sjekk om nivået er under minimum.

Motoroljevarsel

Motoroljetrykk

Når denne lampen vises, bør du slå av bilens motor og kontrollere oljenivået (instruksjonsboken gir deg en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette hvis du er usikker). Hvis nivået er under minimum, må du fylle på olje.

Oljetrykk med utropstegn

Motoroljetrykk (med utropstegn)

Hvis oljekannen med et utropstegn lyser når motoren er på, må oljenivåsensoren kontrolleres av en kyndig person.

Varselsymbol for åpen dør

Åpen dør

Hvis dette symbolet vises når du kjører, bør du stoppe så snart som mulig, da det betyr at en dør er åpen.

Symbol for parkeringsbrems eller håndbrems

Lampe for parkeringsbrems (håndbrekk) og bremsesystem

Når du har stoppet: Parkeringsbremsen er på. Lyset slås av etter 30 sekunder hvis du har stoppet.

Mens du kjører: Hvis dette tennes mens du kjører, må du stoppe umiddelbart fordi bremsevæsken kan være lav eller det kan være et problem med bremsesystemet.

Sikkerhetsbeltesymbol

Sikkerhetsbelter

Dette varselsymbolet gir en påminnelse til sjåføren – og noen ganger forsetepassasjeren – om å ta på bilbeltet mens kjøretøyet er i bevegelse.

Kollisjonssikringssystem-lampe

Kollisjonssikringssystem

SRS-varsellampen lyser hvis kollisjonsputen er deaktivert. Dette trenger oppmerksomhet så snart som mulig, da det betyr at kollisjonsputene ikke vil løses ut hvis det trengs.

Gule varsellamper og dashbordsymboler

Symbol for adaptivt støtdempersystem

Lampe for adaptivt støtdempersystem

Hvis du ser denne varsellampen, kan det bety at det er en feil med fjæringen.

Justerbar fartsbegrenser

Justerbar fartsbegrenser

Når du trykker på den justerbare fartsbegrenser-knappen, lyser denne lampen og kjøretøyet kan da ikke overskride den angitte hastigheten.

Auto tomgangsstopp

Lampe for automatisk tomgangsstopp

Hvis bilen din har automatisk tomgangsstopp, som Honda CR-V, betyr det at bilen stopper når den er inaktiv for å spare drivstoff. Hvis varsellampen er grønn, fungerer den som den skal. Hvis den er gul, er det oppdaget en feil.

Blindsonevarslingslampe

Blindsonevarsling

Blindsonevarselet varsler deg hvis det oppdager en bil på den ene eller andre siden av bilen din. Symbolet vises på det relevante sidespeilet, og du kan høre en varslingslyd.

Kjørelys

Kjørelys

Kjørelysene er et ekstra sikkerhetstiltak for å gjøre det lettere for folk å se deg i løpet av dagen. Du vet at de har blitt aktivert når du ser dette symbolet.

Dieselpartikkelfilter

Dieselpartikkelfilter

Dieselbiler har filtre som fanger skadelige partikler. Hvis denne varsellampen vises på dashbordet, kan du regenerere filteret ved å kjøre med en hastighet på 60 km/t til det forsvinner. Hvis lampen kommer tilbake med et utropstegn, må filteret kanskje byttes ut.

Motorvarsellampe

Motoren har flere sensorer sammen med eksosanlegget. Det kan være mange grunner til at dette varselsymbolet dukker opp, så du bør oppsøke et verksted så snart som mulig.

Varslingssystem for frontkollisjoner

Varslingssystem for frontkollisjoner

Dette systemet fungerer med Kjørefeltsvarsling (LDW) og aktiverer bremsene hvis det oppdages en fare. Det er da du vil se dette lyset.

Lavt drivstoffnivå

Lavt drivstoffnivå

Når varsellampen for drivstoffnivå vises, er det et varsel til sjåførene om at de må fylle på drivstoff. Det er fortsatt drivstoff i tanken, men ikke mye. Drivstofflampen vises vanligvis når det er mindre enn 10% igjen på tanken.

Glødeplugger

Glødeplugger

Denne lampen vises bare på dieselbiler. Et tegn på slitasje. Glødeplugger bidrar til at kjøretøy kan starte i kaldt vær. Hvis lampen lyser når bilen kjører, må de kanskje byttes ut.

Kjørefeltvarslingssystem (LDW)

Kjørefeltvarslingssystem (LDW)

Hvis bilen din er utstyrt med et kjørefeltvarslingssystem, varsler denne lampen føreren hvis bilen svinger ut av kjørefeltet.

Gul parkeringsbrems

Parkeringsbrems- og bremsesystemlampe (oransje)

Denne lampen lyser hvis det er et problem med det elektriske parkeringsbremsesystemet. Hvis den forblir på, unngå å bruke parkeringsbremsen (hvis du må stoppe; i manuelle biler parkerer du i gir, i automatiske biler bruker du P).

Strømsystemlampe

Strømsystemlampe

Dette viser at det er et problem med det elektriske kjøretøysystemet eller plugin-ladesystemet. Få det sjekket av forhandleren din.

Klar-lampe

Klar-lampe

Klar-lampen tennes når bilen er klar til å kjøre, for eksempel i den helelektriske Honda e.

Symbol for bakre tåkelys

Tåkelys bak

Denne varsellampen gir deg beskjed om at tåkelysene dine er på.

Servicepåminnelse

Servicepåminnelse

Hvis du oppdager denne varsellampen, betyr det at bilen din må på rutinemessig service – enten oljeskift og filterbytte eller full service. Et verksted bekrefter arbeidet som kreves.

Smart inngangssystem

Smart inngangssystem

Hvis Hondaen din er utstyrt med et smart inngangssystem, kan denne lampen indikere et problem med startsystemet for trykknappen.

Varsel om dekktrykk

Dekktrykk

Dekktrykklampen er et veldig vanlig varselsymbol. Det betyr at ett dekk har lavt trykk. Du bør sjekke lufttrykket i alle dekk – håndboken gir råd om riktig lufttrykk.

Kjøretøystabiliseringssystem (VSA)

Kjøretøystabiliseringssystem (VSA)

Alle nye Hondaer har dette varselsymbolet installert. Det er en del av et system som kan forhindre at bilen sklir. Hvis denne lampen lyser, kan det bety at VSA er slått av eller at det er behov for en inspeksjon.

Spylervæskenivå

Spylervæskenivå

Dette tegnet betyr vanligvis at du bør fylle på spylervæske. Det kan være farlig å kjøre med en skitten frontrute – så det er viktig å holde spylervæsken på optimale nivåer.

Grønne dashbordsymboler

Cruisekontroll

Adaptiv cruisekontrol

Denne lampen vises når adaptiv cruisekontroll er slått på.

ECON-modus

ECON-modus

ECON-modus er til for å gjøre Hondaen din så effektiv som mulig. Når du trykker på denne knappen maksimerer det bilens effektivitet ved å justere forskjellige elementer, for eksempel klimaanlegg.

EV-lampe

EV-lampe

Tennes i noen sekunder når strømmodusen er på, og når bilen beveges av den elektriske motoren, ikke bensinmotoren.

EV-moduslampe

EV-moduslampe

Slås på når du setter strømmodus til PÅ og når bilen er i EV-modus.

Tåkelys foran

Tåkelys foran

Denne lampen vises når du aktiverer tåkelysene foran.

Lampe for tente lys

Lampe for tente lys

Dette varselssymbolet vises når lysene dine er slått på. Den forsvinner når lysene er slått av.

Blinklyslampe

Blinklyslampe

Når du bruker blinklyset, lyser pilen som tilsvarer retningen du har valgt, grønt. Du vil vanligvis også høre klikkelyder.

Blå dashbordsymboler

Automatiske fjernlys på

Lampe for automatisk fjernlys

Fjernlys lyser automatisk når det oppdages svakt lys.

Fjernlys PÅ

Fjernlys PÅ

Denne lampen minner deg om at fjernlyset er på.