5 måter Honda bidrar til en renere fremtid på

Honda planlegger å elektrifisere hovedmodellene i Europa innen 2022. Innen 2040 er planen å selge bare nullutslippskjøretøy globalt. Og innen 2050 skal hele selskapet og produktene være karbonnøytrale.

Det er en stor utfordring, men Honda har tradisjon for miljøvern: I 1999 lanserte Honda verdens første globalt tilgjengelige hybridbil, Insight. Og i 2014 var Honda den første bilprodusenten som offentliggjorde CO2-utslipp forårsaket av produktene sine.

Spol frem til i dag, så vil du se at Honda fortsetter å ta skritt – små og store – mot de store målene sine. Les om fem måter Honda setter bærekraftsstandarden på, på veien mot 'null miljøpåvirkning'.

1. Batterier fra elektriske biler og hybridbiler får et nytt liv

Honda har forpliktet seg til at innen 2022 skal alle selskapets kjøretøy ha et elektrisk drivverk, enten som batterielektriske biler eller selvladende hybrider. Og det er det en god grunn til.

Elbiler er nåtiden og fremtiden. EU forventer at det vil være 30 millioner av dem på europeiske veier innen 2030, og miljøgruppen Climate Brief uttaler at de er «en viktig del av å nå globale klimamål».

Resirkulering av karbonnøytrale elbiler er avgjørende for å opprettholde disse miljøfordelene. De fleste deler i en elbil kan resirkuleres på samme måte som for standardbiler.

Litium-ion-batteriene krever imidlertid en annen tilnærming. Siden 2013 har Honda Motor Europe samarbeidet med SNAM, som er eksperter på gjenbruk og resirkulering av batterier. Som et resultat av dette, kan batteriene når de når slutten av levetiden i bilen, gjøres klar av Honda til et liv nummer to.

I dette andre livet brukes batteriene til lagring av fornybar energi. De lager også nye batterier, med verdifulle materialer som kobolt og litium ekstrahert ved hjelp av kompleks kjemi og ført tilbake i produksjonen.

Honda Hybrid-serien
Honda Hybrid-serien Etter hvert som etterspørselen etter Hondas ekspanderende utvalg av hybrid- og elbiler fortsetter å vokse, øker også kravet om å behandle batterier på en mest mulig miljøvennlig måte. Tom Gardner, Senior Vice President for Honda Motor Europe

2. Flytting av deler via vei, jernbane og elver

Fra motorveier til vannveier bruker Honda den beste transportmetoden for jobben, noe som bidrar til at bilene bygges på en grønnere måte.

Nylig ble også kanalene i Belgia tatt i bruk for å transportere deler mellom steder – et tiltak som fikk ros av bærekraftsekspertene. FN tildelte sin SDG Pioneer-status til to av Hondas logistikksteder for å anerkjenne det kontinuerlige engasjementet for bærekraft, velvære og samfunnsansvar (CSR).

Produkter og deler ankommer Antwerpen, en av Europas tre travleste havner. Bruk av lektere til å transportere dem til Honda-anlegg i Gent og Aalst i stedet for lastebiler, reduserer klimagassutslippene på veien. Initiativet har spart mer enn 14 tonn CO2 siden juni 2019.

3. Halvering av livssyklusutslippene innen 2050

Honda har satt seg et ambisiøst mål om å redusere utslippene betydelig, som en del av selskapets bredere engasjement for å redusere klimaendringer. Målet? Innen 2050 har selskapet som mål å halvere de totale CO2-utslippene for produktlivssyklusen (sammenlignet med 2000-nivå) – noe som tilsvarer å redusere avgassutslippene med 80-90%.

Åpenhet rundt utslipp er ikke noe nytt for Honda. Tilbake i 2012 var selskapet det første i bransjen som offentliggjorde estimerte CO2-utslipp fra produktbruk. Siden den gang har klimaendringene intensivert behovet for å redusere utslippene.

En annen måte Honda har svart på utfordringen på har vært å forplikte seg til en elektrisk fremtid. En fersk studie fra Cambridge University viste at elbiler har opptil 70% lavere gjennomsnittlig utslipp i løpet av levetiden enn bensinbiler, i land der mesteparten av energien kommer fra fornybare og kjernefysiske kilder, som Frankrike og Sverige.

Hondas forpliktelse når det gjelder elektriske biler er at innen 2040 skal 100% av kjøretøyene være elektriske (EV og brenselcelle). Den helelektriske Honda e er en av den nyeste generasjonen med kjøretøy som ikke har avgassutslipp, og er et bidrag til at merkevaren halverer livssyklusutslippene innen 2050.

Honda e som lader, sett skrått forfra

4. Planting av trær siden 1960-tallet

Honda er forpliktet til å bevare det biologiske mangfoldet, noe som enkelt betyr planter og dyr i en del av verden.

Trær er enormt viktige for det biologiske mangfoldet fordi så mye liv er avhengig av dem – fra fugler og insekter til små dyr. På 1960-tallet begynte Honda å plante trær i sitt hjemland, Japan. Dette ble fulgt opp på midten av 1970-tallet med Community Forest-programmet.

I 2011 understreket Honda engasjementet sitt ved å lansere sine egne retningslinjer for biologisk mangfold. Disse anerkjente «at bevaringsinitiativer for biologisk mangfold er en viktig del av forpliktelsen vår til å bevare det globale miljøet».

5. Å finne drivstoff for fremtiden

Honda leter ikke bare etter ett svar for å bidra til fremtiden. Det er tegnet opp en vei slik at alle produktene kan drives av fornybar energi.

Ta sol-, vann- og vindkraft. Det mest åpenbare drivstoffet er elektrisitet, som kan mates inn i batteriene til helelektriske biler som den nye Honda e.

Men elektrisitet kan også brukes til å produsere andre drivstoff. Å la en elektrisk strøm passere gjennom vann – elektrolyse – skaper hydrogen og oksygen. Hydrogenet kan brukes til å drive brenselcellekjøretøy (FCV) som Honda Clarity, som prøves ut i noen markeder.

Hydrogenets potensial stopper ikke der. Blandet med gjenvunnet CO2, blir det et syntetisk drivstoff kjent som e-fuel, som kan brukes i kjøretøy med forbrenningsmotorer, i alt fra den helt nye HR-V hybriden til HondaJet flyet, og alle motorsyklene, snøfreserne og generatorene der imellom. Biodrivstoff hentet fra biomasse kan brukes på samme måte.

Fra å plante trær i Japan på 1960-tallet til banebrytende bruk av brukte elbilbatterier, går Hondas engasjement for miljøet langt utover selskapets elbiler.