Skoene som hjelper synshemmede å se

30. august 2021

Skoene som hjelper synshemmede å se

Honda utvikler Ashirase navigasjonssystem for mennesker med synshemming.

Ashirase er navnet på et nytt selskap som ble startet i juni via Hondas inkubatorprogram. Det er også navnet på navigasjonssystemet som selskapet utvikler for mennesker med synshemming. Systemet består av en sensor som er plassert i skoene og en mobilapp, og er ment å hjelpe synshemmede til å oppnå større uavhengighet ved å vite hvilken vei de skal gå gjennom vibrasjoner.

Basert på ruten appen velger, vibrerer enheten i skoene for å vise veien. Når brukeren skal gå rett, vibrerer enheten plassert foran i skoen regelmessig. Når brukeren nærmer seg en venstre- eller høyresving, vibrerer enheten raskere på venstre eller høyre side for å varsle brukeren.

Enheten er plassert langs fotens nervelag, noe som gjør det enkelt for brukeren å kjenne vibrasjonen. Veiledningsinformasjonen er basert på satellittnavigasjon og brukerens fotbevegelser.

Ashirase lar synshemmede gå tryggere og mer avslappet.

Navnet Ashirase kommer fra de japanske ordene ashi som betyr fot og shirase som betyr melding. Produktet forventes å bli solgt våren 2023.