Hondas batterier gjenvinnes og får nytt liv

Brukte batterier fra hybriddrevne og elektriske Honda-modeller kan gjenvinnes og få et nytt liv takket være et samarbeid mellom Honda Motor Europa og franske SNAM.

24. juni 2019

For at elbiler skal være så miljøvennlige som mulig, må alle materialene som bilen er laget av – inkludert batteriene – kunne gjenvinnes og brukes på nytt når bilen ikke lenger er kjøredyktig. Et samarbeid med franske SNAM, som står for Société Nouvelle d'Affinage des Métaux, gjør gjenvinning av batterier mulig.

Når batteriene fra Hondas hybridmodeller og helelektriske modeller ankommer et av SNAMs anlegg, vurderes det først om batteriet kan inngå i en ny energilagringsenhet. Det kan i så fall brukes på nytt i husholdningsprodukter eller til industrielle formål. Hvis battericellene er skadet eller uegnet for et "nytt liv", kan materialet, for eksempel kobolt og litium, utvinnes ved hjelp av avanserte teknikker (hydrometallurgi). Metallene kan deretter gjenbrukes i produksjon av nye batterier, som fargepigmenter eller som mørteltilsetningsstoffer. Andre materialer som gjenvinnes er kobber og andre typer metaller samt plast.

Honda og SNAM har samarbeidet helt siden 2013 for å ta vare på batterier fra Hondas hybridmodeller. Samarbeidet utvides nå ettersom Hondas modellutvalg omfatter flere og flere hybridbiler og helelektriske biler. Avtalen gjelder store "drivbatterier" som brukes til å drive motorer i hybrid- og elbiler, i motsetning til mindre batterier som brukes til start av bensin- og dieselbiler.

Gjenvinning er en svært viktig del av en sirkulær økonomi der det meste av materialet vi har brukt blir tatt vare på, og nesten ingenting kastes. Det økte samarbeidet er et viktig skritt for å oppnå dette.