HONDA UTVIKLER BRENSELCELLETEKNOLOGI FOR ISUZUS LASTEBILER

20. juni 2023

Honda utvikler brenselcelleteknologi for isuzus lastebiler

Honda er ny partner av Isuzu og skal utvikle og levere brenselcellesystemer for lastebiler. Samarbeidet gjelder en brenselcelledrevet tung lastebil som Isuzu planlegger å lansere i 2027.

I midten av mai meddelte Honda Motor Co., Ltd. og Isuzu Motors Limited at de hadde signert en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at Honda utvikler og leverer brenselcellesystemet til en brenselcelledrevet tung lastebil som Isuzu planlegger å lansere i 2027.

Effektiv teknologi
Begge selskapene mener at brenselcelleteknologi er effektiv for å oppnå karbonnøytralitet for tunge lastebiler som må kunne kjøre last over lange avstander og som brukes i lang tid, samtidig som de trenger å kunne fylle drivstoff raskt. Brenselcelleteknologien bruker hydrogen som drivstoff, uten å slippe ut karbondioksid.

Allerede i januar 2020 inngikk de to selskapene en avtale om felles forskning på tunge lastebiler som bruker brenselceller som drivlinje. Siden da har selskapene jobbet med å etablere et fundament for grunnleggende teknologier som å sikre kompatibilitet mellom brenselceller og tunge lastebiler, og utvikling av teknologier for kjøretøykontroll.

Tester på offentlige veier
Honda og Isuzu planlegger å starte demonstrasjonstesting av en prototype-lastebil på offentlige veier før 31. mars 2024. Fremover vil de to selskapene fortsette å dra nytte av styrkene til sine respektive selskaper, for å akselerere utviklingen av tunge lastebiler som kjennetegnes av rene utslipp, lite støy og lave vibrasjoner, og som drives av brenselcelleteknologi. Håpet er at utviklingen skal bidra til en overgang til bruk av ren energi for hele transportnæringen. Selskapene etterstreber en mer proaktiv bruk av hydrogenenergi for å nå det felles målet om et karbonnøytralt samfunn.