Honda produserer grønt hydrogen i Tyskland

16. mars 2023

Honda produserer grønt hydrogen i Tyskland

Ved Hondas europeiske forskningsanlegg i Tyskland skal det produseres hydrogen fra overskuddssolenergi.

Honda tror fortsatt på hydrogen som en god energikilde, spesielt hvis den har fornybar energi som utgangspunkt. Ved Honda R&D Europe (Tyskland), selskapets europeiske forskningsenhet i Offenbach, bygges det nå et produksjonsanlegg for å produsere «grønt hydrogen». Så hva er grønt hydrogen? Vel, det genereres ved elektrolyse av vann til hydrogen og oksygen ved bruk av fornybar energi, det vil si solenergi i dette tilfellet. Overskuddselektrisitet generert fra solenergi omdannes til grønt hydrogen, som deretter kan brukes til å fylle drivstoff på kjøretøy uten karbondioksid. Hydrogenet produseres dermed uten utslipp av klimagasser. Det betyr også produksjon av hydrogen til lave kostnader.

Potensialet er imidlertid begrenset av den varierende tilgjengeligheten av hydrogen og de høye energikostnadene fra etterfyllingsprosessen. Forskerne ved senteret har derfor utviklet et etterfyllingskonsept for hydrogenkjøretøy. Fokuset her er på etterfyllingsperioder, som gjør at hydrogenkjøretøy kan fylles på en behovsbasert og energieffektiv måte, avhengig av tilgjengeligheten av fornybart hydrogen.

Smart company
«Smart Company»-konseptet er et spesialanlegg som har som mål å utvikle simuleringsmodeller og metoder for storskala energisystemoptimalisering, utvikle og teste Honda-teknologi i europeiske markeder, vurdere nye forretningsmodeller og forske på smarte energihåndteringsløsninger, og definere og utvikle integrerte systemer for energistyring og smarte e-mobilitetsapplikasjoner.

Smart Company vil bli oppdatert i løpet av første halvdel av 2023.

Honda har lenge anerkjent potensialet til hydrogen og har vært inkludert i forskning og utvikling av hydrogenteknologi og brenselcelle-elektriske kjøretøy i over 30 år. Hydrogen har lovende forhold som energibærer takket være egenskapene. Den kan lagres, transporteres og etterfylles raskt. Det er globalt anerkjent at grønt hydrogen vil spille en avgjørende rolle for å redusere global oppvarming. Likevel er utviklingen i sin spede begynnelse, med Honda som spiller en fremtredende rolle med denne typen virksomheter. Honda er forpliktet til å ta opp globale miljøspørsmål gjennom å strebe etter karbonnøytralitet innen 2050 på tvers av alle produkter og bedriftsaktiviteter.