Honda og GM starter kommersiell produksjon av hydrogendrevne brenselcellesystemer

22. mars 2024

Honda og GM starter kommersiell produksjon av hydrogendrevne brenselcellesystemer

Verdens første store brenselcellefabrikk basert på hydrogenteknologi drives i fellesskap av Honda og General Motors (GM). De nye brenselcellene som produseres har høyere ytelse og koster mindre enn tidligere versjoner.

GM og Honda har startet produksjon av hydrogendrevne brenselcellesystemer på et nytt anlegg i Michigan, USA. Dette er det første fellesselskapet i stor skala for produksjon av brenselceller. Anlegget, Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM), har skapt 80 arbeidsplasser, og siden 2017 har 99 millioner euro blitt investert i den felles fabrikken. Fra januar 2024 vil de nye brenselcellesystemene, utviklet av både GM og Honda, bli brukt i ulike produkter og forretningssatsinger.

FCSM-sjef Suheb Haq understreker selskapenes felles fremgang:
– Vi starter prosessen med råmaterialer til membraner og elektroder og fortsetter helt frem til ferdige systemer. Kontinuerlig investering og engasjement fra begge selskapene ligger bak suksessen vår.

Sammen har de satset på å forbedre ytelsen og fordoble bærekraften, samtidig som produksjonskostnadene reduseres betydelig. FCSM har fokusert på å redusere utviklings- og produksjonskostnader takket være stordriftsfordeler, celledesign og felles innkjøp. De nye brenselcellesystemene vil bli to tredjedeler rimeligere å produsere, sammenlignet med 2019-modellen Honda Clarity Fuel Cell. Det er lagt ned mye arbeid i å sikre høy kvalitet og effektiv produksjon, inkludert automatisering av viktige prosesser.

Brenselcellesystemet er kjernen i Hondas strategi mot null miljøpåvirkning innen 2050. Målene inkluderer karbonnøytralitet for alle produkter og forretningsaktiviteter innen 2050, resirkulering av ressurser ved å bruke 100 prosent bærekraftige materialer, samt bruk av ren, fornybar energi, inkludert elektrifisering og hydrogen.

Honda vil bruke det nye brenselcellesystemet på ulike områder, og dermed bidra til å stimulere etterspørselen etter hydrogen og fremme karbonnøytralitet i samfunnet. Prototypen av neste generasjons hydrogendrevne brenselcellesystem vil bli utstilt på Hannover-messen i april 2024. Hondas mål er å samarbeide og finne muligheter til å utvide brenselcellenes bruksområder.