Honda løser blindsoneproblemet

21. desember 2021

Honda løser blindsoneproblemet

Ved hjelp av nye radarenheter og kamera fjerner sikkerhetssystemet Honda SENSING 360 fullstendig alle blindsoner rundt bilen.

Det nåværende kameraet som brukes av Honda SENSING-systemet er supplert med fem radarenheter, en foran og en i hvert hjørne av bilen. På denne måten kan alle blindsoner rundt bilen dekkes for føreren som umulig kan se i alle retninger, altså ikke bare bakover og fremover, men også rundt bilen. Dette bidrar til å unngå kollisjoner med andre kjøretøy og med fotgjengere. Systemet har vært i stand til å utvikles takket være den intensive forskningen selskapet har viet til selvkjørende kjøretøy.

Sikkerhet for alle
Hondas sikkerhetspakke Honda SENSING ble introdusert i 2014 med mål om å skape et kollisjonsfritt samfunn. Hondas slagord «Sikkerhet for alle» viser tydelig hva selskapet mener om trafikksikkerhet. Det er ikke bare sjåføren som skal føle seg trygg, alle skal kunne være trygge i trafikksammenheng. Både maskinvare og programvare i SENSING-pakken er kontinuerlig utviklet og inkluderer i dag en rekke sikkerhetsfunksjoner og førerassisterte systemer.

Ved hjelp av de nye radarenhetene er Honda SENSING videreutviklet og kan varsle om flere farer. For eksempel, når du svinger til høyre eller venstre i et veikryss og systemet oppdager andre kjøretøy eller fotgjengere og registrerer at det er fare for en kollisjon, aktiveres Collision Mitigation Braking System (CMBS). Systemet registrerer alle retninger rundt kjøretøyet.

Når kjøretøyet kjører i lav hastighet eller starter i et kryss, får sjåføren informasjon om kjøretøy som nærmer seg krysset fra sidene og forfra. Når systemet oppdager at det er fare for kollisjon med det kryssende kjøretøyet, avgir systemet hørbare og visuelle varsler på instrumentpanelet for å advare føreren om å unngå kollisjoner.

Advarer i blindsonen
Ved filskifte hjelper systemet med å unngå kollisjon med et kjøretøy som nærmer seg bakfra i tilstøtende kjørefelt. Når kjøretøyet som nærmer seg er i blindsonen bak kjøretøyet, sender systemet hørbare og visuelle advarsler til instrumentpanelet for å varsle føreren.

Hvis du bruker adaptiv cruisekontroll (ACC) og har kjørefeltkontrollsystem (LKAS) aktivert og når visse betingelser er oppfylt på en motorvei, hjelper systemet med å kontrollere ved filbytte når du slår på blinklysene.

Ved svinger på en motorvei med ACC aktivert, justerer systemet kjøretøyets hastighet. Ved hjelp av et frontkamera oppdager systemet bueformen til kurven før den når kurven og hjelper sjåføren å ta kurven jevnt.

Honda SENSING 360 skal først brukes på Honda-modeller som lanseres på det kinesiske markedet i 2022. Siden vil alle andre modeller etter hvert ta i bruk den nye teknologien.

Se våre tilbud