Honda lanserer batteridelingstjeneste for rickshaws i India

9. november 2021

Honda lanserer batteridelingstjeneste for rickshaws i India

Hondas splitter nye bærbare og utskiftbare batterier, Honda Mobile Power Pack e:, skal brukes til såkalte rickshaws, trehjulede taxibiler, i India. Tjenesten vil bli lansert i løpet av første halvdel av 2022.

Ettersom økonomien fortsetter å vokse i India, øker både etterspørselen etter energi og renere luft. Transportsektoren står for 20 prosent av klimagassutslippene i India. For å løse disse problemene iverksettes landsomfattende tiltak for å utvide bruken av fornybar energi. Med Honda Mobile Power Pack e: bidrar Honda til elektrifisering og reduserer utslipp.

Visste du at det er mer enn åtte millioner rickshawer - trehjulede taxibiler - i India? Rickshawridning er en vanlig måte å reise på daglig for mange indere. I byer er disse kjøretøyene hovedsakelig drevet av komprimert naturgass.

Hondas nye batteri MPP e:
De elektriske kjøretøyene som for tiden er på det indiske markedet har tre grunnleggende problemer: rekkevidden er for kort, ladetiden er for lang og batterikostnadene er høye. For å bidra til elektrifisering i India og utvide bruken av fornybar energi, vil Honda lansere en tjeneste i første halvdel av 2022 basert på muligheten til å dele og skifte ut batterier til elektriske rickshaws. Batteriene er Hondas nye Mobile Power Pack e: som er et bærbart og utskiftbart litium-ion-batteri med en kapasitet på mer enn 1,3 kWh.

Tidligere i år testet Honda konseptet. 30 elektriske rickshawer ble kjørt i overkant av 200 000 km totalt i løpet av februar måned. Med Hondas batteridelingstjeneste vil rickshaw-sjåfører kunne stoppe ved nærmeste batteribyttestasjon og bytte ut sitt lavladede batteri med en fulladet MPP e:. Tjenesten vil redusere problemet med tomme batterier betydelig samt risikoen for å miste kunder fordi sjåførene ikke lenger trenger å vente mens batteriene lades. Det viktigste er selvsagt at Honda på denne måten bidrar til å redusere luftforurensning.

For lanseringen av tjenesten vil Honda etablere et lokalt datterselskap i India som skal drive virksomheten. Datterselskapet vil installere en rekke Honda Mobile Power Pack Exchanger e: som batteribyttestasjoner og drive batteridelingstjenesten. Honda vil samarbeide med produsenter av elektriske rickshaws og i første omgang lansere tjenesten i utvalgte byer og deretter utvide til flere områder.

Konseptet med elektriske rickshawer og batteribyttestasjoner er en av mange måter Honda ønsker å øke bruken av fornybar energi på.

Mer om Hondas elektriske visjon