Honda fortsetter å utvikle brenselcelleteknologi

15. mars 2023

Honda fortsetter å utvikle brenselcelleteknologi

Honda fortsetter å investere i avansert brenselcelleteknologi som brukes i den hydrogendrevne Honda Clarity FCEV. En ny CR-V med FCEV-teknologi er planlagt lansert i 2024.

Hydrogen og elektrisitet har et stort potensial for å hjelpe oss å nå karbonnøytralitet. Med neste generasjons brenselcellesystem som utvikles sammen med General Motors (GM), vil Honda ha som mål å mer enn doble holdbarheten og kutte kostnadene med en tredjedel. Når disse målene er nådd, vil Honda fortsette sin grunnleggende forskning på fremtidige brenselcelleteknologier for å doble holdbarheten igjen og halvere kostnadene fra det tidligere reduserte nivået.

Basert på CR-V
I 2024 vil Honda i Nord-Amerika og Japan lansere en FCEV-modell, utstyrt med neste generasjons brenselcellesystem, utviklet sammen med GM. Selv om kostnad og holdbarhet anses som typiske utfordringer for utbredt bruk av brenselcellesystemer, vil dette neste generasjons brenselcellesystemet redusere kostnadene til en tredjedel sammenlignet med brenselcellesystemet i 2019 Honda Clarity brenselcelle.

Modellen vil være basert på CR-V som ble introdusert i Nord-Amerika i fjor og vil være utstyrt med neste generasjons brenselcellesystem. I tillegg til fordelene med FCEV-er, som langkjøring med kort påfyllingstid, vil den helt nye FCEV-modellen ha en plug-in-funksjon slik at den kan lades hjemme.

Honda har identifisert fire hovedbruksområder for brenselcellesystemet: brenselcellekjøretøy (FCEV), kommersielle kjøretøy, stasjonære strømstasjoner og gravemaskiner og lastebiler, og vil aktivt samarbeide med andre selskaper.

Honda forsker på brenselcelledrevet tunge lastebiler sammen med japanske Isuzu Motors Limited og tester også kommersielle lastebiler med neste generasjons brenselcellesystemer i samarbeid med Kinas Dongfeng Motor Group.

Selger teknologien
På midten av 2020-tallet vil Honda begynne eksternt salg av brenselcellesystemet. Omtrent 2000 enheter forventes å bli solgt per år. Planen er å utvide salget i etapper. Målet er å øke salget til 60 000 enheter i 2030, og til noen hundre tusen enheter i året innen andre halvdel av 2030-tallet.

Honda har en sterk tro på hydrogen som energikilde, ikke minst for kjøretøy. Ved å omdanne energi fra fornybare kilder, som vindturbiner og solcelleanlegg, til hydrogen, gjøres energisystemet mindre følsomt for vær- og sesongvariasjoner.

For at brenselcellesystemer skal bli populære, trengs en godt utbygd infrastruktur for hydrogen. Honda har støttet utvidelsen av hydrogenstasjonsnettverk i Japan ved å delta i Japan Hydrogen Station Network Joint Company og Nord-Amerika ved å støtte hydrogenstasjonsvirksomheter som Shell og FirstElement Fuel.