Honda avslører nye funksjoner i Honda SENSING

17. januar 2023

Honda er i ferd med å utvikle flere nye viktige funksjoner som skal legges til Honda SENSING 360. Den første kalles ’advanced in lane driving with hands-off function’. Systemet akselererer, bremser og styrer for sjåføren, og sikrer at riktig hastighet opprettholdes og at bilen forblir sentrert i kjørefeltet. Dette uten at føreren trenger å holde i rattet eller tråkke på pedalene. Systemet oppdager kurver på forhånd og bistår ved å bremse ned for å ta kurven med passende hastighet. Hvis et annet kjøretøy står foran bilen, justerer systemet hastigheten og holder seg bak på passende avstand.

Hjelp ved forbikjøring
Den neste funksjonen kalles ’advanced lane change with hands-off function’ og hjelper sjåføren med å skifte fil, for eksempel hvis kjøretøyet foran kjører saktere enn deg. Systemet varsler sjåføren, aktiverer blinklysene, styrer inn i forbikjøringsfeltet, akselererer og senker så farten, og deretter varsler føreren om at det nå er hensiktsmessig å bytte tilbake til det andre kjørefeltet – og assisterer styringen uten at du trenger å gjøre noe som sjåfør.

Den tredje nye funksjonen, 'driver emergency support system', slår inn dersom sjåføren ikke tar tilbake kontrollen over bilen til tross for at systemet advarer om at den ønsker akkurat dette – altså at sjåføren skal ta over igjen. Dette kan for eksempel skje hvis sjåføren har sovnet. Ved hjelp av et kamera inne i bilen overvåker systemet sjåføren for å finne ut hvor våken og oppmerksom han eller hun er. Den merker for eksempel om hodet er bøyd fremover eller om øynene er lukket. I tillegg til å gi ulike signaler, vil systemet redusere hastigheten og stoppe bilen samt slå på varselblink og horn – for å varsle sjåføren og alle andre i nærheten slik at en ulykke kan unngås.

Parkeringshjelp
'Exit warning' er en annen ny praktisk funksjon som hjelper deg når du har parkert. Hvis systemet oppdager at et kjøretøy, for eksempel en syklist, nærmer seg bakfra, lyser et symbol i sidespeilet. Hvis du allerede har åpnet døren på gløtt, blinker symbolet og et signal høres for å advare deg om å vente med å åpne døren helt. Systemet fungerer også for bakdører.

Ytterligere teknologier utvikles for å redusere risikoen for ulykker. Med 'driver attention warning and collision warning' oppdager systemet om føreren er uoppmerksom samtidig som bilen nærmer seg en fotgjenger, syklist eller annen bil. Systemet varsler føreren, reduserer hastigheten og sørger for at bilen holder seg innenfor kjørefeltet. Hvis for eksempel en bil står parkert i siden av veien, hjelper ’in-lane collision avoidance assist technology’ til å bremse ned og styre forbi den parkerte bilen trygt. Hvis en bil eller sykkel står parkert og det ikke er nok plass i kjørefeltet til å passere, aktiveres funksjonen ’emergency steering support technology’. Den hjelper sjåføren til å styre trygt forbi det parkerte kjøretøyet eller alternativt bremser og stopper bilen for å unngå en kollisjon.

De nye teknologiene vil begynne å bli introdusert gradvis fra 2024 i Honda SENSING 360-pakken.

For Honda SENSING Elite utvikles ’driver assistance on non-expressway roads’, dvs. førerassistanse ved kjøring på landeveier, ’automatic parking assist’ som betyr at bilen automatisk kan kjøre inn eller ut av en garasje av seg selv, og ’driver assistance for all expressway driving situations’ som hjelper sjåføren til å kjøre av eller på motorveier.

Målet for Hondas utvikling av sikkerhetsteknologier er at det aldri skal skje ulykker på veiene. Et annet steg mot dette målet er introduksjonen av en funksjon i Honda SENSING (360 og Elite) som oppdager motorsykler. Selskapet har også som mål å utstyre alle nye modeller i alle større markeder med Honda SENSING innen 2030. For tiden finnes Honda SENSING i mer enn 14 millioner kjøretøy og i 86 prosent av alle nye Honda-modeller globalt.

Nærmeste forhandler