PERSONVERNERKLÆRING FOR HONDA MII-MONITOR APP-KUNDER

Honda er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Honda Motor Europe Limited («Honda», «vi», «oss») behandler personopplysningene dine når du besøker, laster ned eller kontakter Honda i forbindelse med Honda Miimo-mobilapplikasjonsprogramvare kjent som Mii-monitor (inkludert enhver tjeneste som er tilgjengelig via applikasjonen) (samlet kalt «appen»). Denne personvernerklæringen forklarer også dine rettigheter til beskyttelse av personopplysninger, inkludert retten til å motsette deg visse deler av behandlingen som Honda utfører. Hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine og hvordan du utøver dem, kan du se delen «Dine valg og rettigheter».

Vi kan også gi deg ytterligere informasjon når vi samler inn personopplysninger, der vi mener at det er nyttig å gi relevant og betimelig informasjon.

Avhengig av ditt forhold med Honda, kan vi også gi eller har allerede gitt deg andre personvernerklæringer om vår bruk av personopplysningene dine. For eksempel hvis du allerede har kjøpt et annet Honda-produkt, kan det hende at du har godtatt at vi kontakter deg i forbindelse med vedlikehold og opprettholdelsen av dette Honda-produktet, eller vedrørende mottak av annen kommunikasjon eller markedsføringsinformasjon fra Honda. Slike personvernerklæringer erstattes ikke av denne personvernerklæringen og er følgelig fremdeles i kraft der de måtte være gjeldende.

Hvilke personopplysninger vi samler inn

 

Vi behandler følgende typer personopplysninger:

•       Informasjon for å opprette en brukerprofil: for eksempel serienummeret til din Honda Miimo, brukernavn og passord, aldersgruppe, bosted og land. VI ANBEFALER IMIDLERTID PÅ DET STERKESTE AT DU IKKE BRUKER PERSONLIG IDENTIFISERENDE OPPLYSNINGER NÅR DU OPPRETTER BRUKERNAVNET OG PASSORDET;

•       Når du bruker appen: Tekniske detaljer om din bruk av appen, herunder IP-adresse og operativsystem, nettlesertype (ved besøk på nettstedet vårt), detaljer om enheten du bruker appen på («enheten») (f.eks. enhetens serienummer, unike identifikasjonsnummer, MACadresse) og tekniske og hendelsesbaserte data i tilknytning til din bruk av enheten (f.eks. Internett og Bluetooth-sammenkobling samt data om tilkobling og øktvarighet).

•       Når du kontakter oss direkte vedrørende appen: navnet ditt og kontaktopplysningene dine (herunder adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller e-postadresse) og årsaken til at du tar kontakt.

•       Når du kontakter den autoriserte Honda-forhandleren (som solgte deg Honda Miimo («forhandleren»)) via appen vedrørende Honda Miimo: navnet ditt og kontaktopplysningene dine (herunder adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller epostadresse), årsaken til at du tar kontakt samt informasjon om din Honda Miimo eller enhet for å hjelpe til med å diagnostisere eventuelle problemer du opplever.

•       Når du kontakter oss: vi kan samle inn informasjon om tjenester som interesserer deg.

•       Enhver annen informasjon du sender inn til oss: herunder signaturer, bilder, meninger, plassering samt alle andre opplysninger du oppgir.

Hvorfor vi samler inn, bruker og lagrer disse personopplysningene

Vi samler inn, bruker og lagrer personopplysningene dine av årsakene angitt nedenfor.

•       Der det er nødvendig for Hondas legitime interesser.

For eksempel:

·        for å levere appen og tilknyttede tjenester til deg

·        for å administrere appen

·        for å gjøre det mulig for deg å laste ned oppdateringer og eventuelle erstatninger til appen

·        for å gjøre det mulig for oss å forbedre og optimalisere funksjonaliteten til appen og Hondaprodukter og -tjenester (særlig Honda Miimo-serien)

·        for å få forståelse av hvilke deler av appen som er populære / mest brukt, og hvilke deler som må endres/oppgraderes

·        for å besvare brukerspørsmål og -klager

·        for å opprette en profil om deg for å fastslå hvilke produkter og tjenester vi skal tilby deg gjennom direkte markedsføring

·        for intern journalføring

·        for administrering og revisjon av vår forretningsvirksomhet, inkludert ledelsesanalyse, revisjon, prognoser, forretningsplanlegging

·        for å spørre deg om meningen din eller om å delta i undersøkelser om våre produkter og tjenester (gjennom push-varslinger) og for å foreta og analysere slike undersøkelser og forskning, dette for å gjøre det mulig for oss å måle ytelse og forbedre våre produkter og tjenester

·        der det er nødvendig som en del av restrukturering eller salg av Honda eller et relevant Honda-gruppeselskaps virksomhet eller aktiva, og

·        for å konvertere personopplysninger til anonyme data og bruke disse (normalt på aggregert statistisk basis) for forskning og analyse for å forbedre ytelsen til appen –se «Innsamlede opplysninger» nedenfor.

Der vi behandler opplysninger basert på våre legitime interesser, må vi balansere våre legitime forretningsinteresser i henhold til dine rettigheter til datavern og for å sikre at dine rettigheter ikke ugyldiggjør våre interesser. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi utfører denne balanseringen, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene på slutten av denne personvernerklæringen.

 

•       Der du har gitt ditt samtykke.

·        For eksempel for å levere direkte markedsføring, inkludert informasjon om varer og tjenester som du kan ha interesse av, gjennom meldinger i appen (som du varsles om gjennom push-varslinger). Vi vil alltid tilby muligheten til når som helst å velge bort direkte markedsføring.

•       Der det er nødvendig for å gjennomføre enhver kontrakt Honda har med deg eller for å utføre handlinger for å inngå den.

·        For eksempel ved svar på og/eller håndtering av dine forespørsler eller henvendelser sendt gjennom appen eller på annen måte, for å gi deg teknisk støtte i tilknytning til din Honda Miimo, levere tjenesten vi tilbyr via appen (hvilket inkluderer deling av opplysningene dine med tredjeparter – se nedenfor for mer informasjon) og for ethvert formål i forbindelse med administrering av ditt juridiske forhold til Honda.

•       Der det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse.

·        For eksempel når du utøver dine juridiske rettigheter i henhold til lovverk om databeskyttelse, for å bekrefte identiteten din, for å fastslå og forsvare våre juridiske rettigheter, for aktiviteter i forbindelse med forhindring, avsløring og etterforskning av lovbrudd (som kan omfatte deling av opplysningene dine med politimyndigheter, som forklart nedenfor) og for å overholde juridiske og lovgivningsmessige ansvar som gjelder for oss.

•       Innsamlede opplysninger

·        Honda vil også konvertere personopplysninger til anonyme data og bruke disse (normalt på aggregert statistisk basis) til forskning og analyse for å forbedre appen, analysere trender og tilpasse produkter. Innsamlede personopplysninger identifiserer deg ikke personlig eller noen annen bruk av appen.

Hvordan vi deler personopplysningene dine

 

(a)   Overføringer innenfor gruppen av Honda-selskaper

 

Vi deler personopplysningene dine med medlemmer av Honda-gruppen.

•       Dersom det skulle forekomme en produkttilbakekalling eller rettstvist kan personopplysninger deles med vårt morselskap, Honda Motor Co. Ltd., (HM) i Japan, med det formål å undersøke potensielle tekniske problemer og koordinere gruppeforsikring.

•       HM besørger også teknisk støtte for appen.

I forbindelsene med formålene nevnt ovenfor vil personopplysningene dine bli behandlet ved, eller gjort tilgjengelig fra, medlemmer av gruppen av Honda-selskaper med kontorer I rettsområder utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») som ikke har tilsvarende lover for datavern som EØS. Når vi overfører dine opplysninger innenfor gruppen av Honda-selskaper, benytter vi standard kontraktsbeskyttelsesklausuler som er godkjent av EUkommisjonen.

(b)   Overføringer til autoriserte Honda-forhandlere og –verksteder

 

Vi deler personopplysningene dine med forhandleren din for å gjøre det mulig for dem å, med vår hjelp, gi deg teknisk støtte i tilknytning til din Honda Miimo.

(c)   Overføringer til selskaper som leverer tjenester under kontrakt

 

Personopplysningene dine vil bli delt med selskaper som leverer tjenester under kontrakt med gruppen av Honda-selskaper, slik som selskapene nevnt nedenfor:

•       Apputviklere (nåværende leverandører: Takasaki Kyodo Computing Centre)

•       IT-hosting (nåværende leverandør: Microsoft Corporation via Microsoft Azure-plattformen)

•       IT-vedlikeholdsleverandør (nåværende leverandør: Takasaki Kyodo Computing)

•       Profesjonelle rådgivere (nåværende leverandør, juridisk: ulike advokatkontorer, inkludert Shoosmiths LLP i Storbritannia)

Overføringer utenfor EØS-området

 

Personopplysninger som behandles via appen, blir lagret i et land innenfor EØS-området. Vi kan

imidlertid, i henhold til ovennevnte formål, overføre personopplysningene dine til organisasjoner utenfor EØS-området. Når vi gjør dette, kan vi benytte standard kontraktsbeskyttelsesklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen. Vi kan også overføre personopplysningene dine til organisasjoner I USA som tar del i EUs og USAs vern av privatlivets fred eller som har bedriftsregler for beskyttelse av opplysningene dine, som er godkjent av EUs datavernmyndigheter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, inkludert hvis du ønsker en kopi av dokumentene som brukes for å beskytte opplysningene dine, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Kontakt oss» nedenfor.

(d)   Overføringer til andre organisasjoner

•       Overføringer til tredjeparter hvis vi er pliktige til å avsløre personopplysningene dine for å overholde en rettslig forpliktelse, eller hvis vi anser det som nødvendig for oss for å beskytte Hondas rettigheter, eiendom eller sikkerhet, våre kunder eller andre.

•       Overføringer til offentlige myndigheter og/eller politimyndigheter hvis dette er pålagt ved lov eller påkrevd for beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lovgivning.

•       Overføringer til potensielle eller faktiske kjøpere dersom Honda eller noen del av Hondagruppen selger noen del av sin virksomhet eller aktiva som inneholder personopplysninger.

Dine valg og rettigheter

 

(a) Dine generelle rettigheter og valg

•       Du har rett til å bli informert om behandlingen av opplysningene dine (det er dette som er formålet med denne erklæringen) for å be Honda om en kopi av personopplysningene dine, for å korrigere, slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og for å innhente personopplysningene du oppgir, i et strukturert maskinlesbart format.

•       Du kan motsette deg behandlingen av personopplysningene dine i visse omstendigheter (særlig der vi ikke må behandle opplysningene for å overholde kontraktsmessige eller andre juridiske krav).

•       Der vi har bedt om ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket til at Honda behandler opplysningene dine, vil dette ikke ha noen innvirkning på behandling som på det tidspunktet allerede er utført.

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelsen av forespørselen din vil avdekke personopplysningene til en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi er pålagt ved lov å beholde, eller som vi har en tvingende legitim interesse av å beholde.

(b) Dine rettigheter og valg med hensyn til direkte markedsføring

Honda gir deg muligheten til å godta (samtykke til) å motta direkte markedsføringskommunikasjon i appen.

Hvis du ikke ønsker at vi skal sende deg direkte markedsføring i appen, kan du når som helst be oss

om ikke å gjøre det:

•       Ved å endre innstillingene for personvern i appen, eller

•       ved å kontakte oss på: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c) Din rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Tilsynsmyndigheten kan være lokalisert i området der du bor eller jobber, eller der et brudd på datavernbestemmelsene har oppstått.

Dataoppbevaring

 

Vi vil oppbevare personopplysningene dine kun så lenge vi trenger dem for Hondas legitime interesse i samsvar med gjeldende lov, eller for å utføre en tjeneste på forespørsel fra deg, eller for å oppfylle et rettslig krav. På slutten av denne perioden, og i ethvert tilfelle innen to år etter din siste bruk av appen, vil vi iverksette tiltak for å slette personopplysningene dine eller bevare dem i en form som ikke lenger identifiserer deg.

Koblinger til tredjeparters nettsteder

 

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde koblinger til og fra nettsteder i vårt partnernettverk, annonsører og gruppeselskaper. Honda er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som kobles til fra Hondas nettsted. Når du besøker en tredjeparts nettsted, er det ditt ansvar å sikre at du leser personvernerklæringen og de juridiske vilkårene som gjelder for nettstedet.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

 

Denne personvernerklæringen kan oppdateres jevnlig. Vi vil følgelig oppdatere datoen øverst I personvernerklæringen, og ber deg om å følge med på endringer i erklæringen, som vil være tilgjengelig i appen. Ved enkelte anledninger kan vi også aktivt informere deg om spesifikke datahåndteringsaktiviteter eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, slik det kreves av gjeldende lov.

Kontakt oss

Appen styres av Honda Motor Europe Limited (foretaksnummer 857969) som er datakontrollør for personopplysninger som samles inn via appen, og som har foretaksadresse Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL.

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på mii-monitor@honda-eu.com Datavernrepresentanten vår kan også kontaktes på DPO@honda-eu.com.