LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE («SLUTTBRUKERAVTALE»)

LES NØYE GJENNOM FØR DU LASTER NED ELLER STREAMER APPEN FRA DETTE NETTSTEDET.

Sluttbrukeravtalen er en juridisk avtale mellom deg («sluttbrukeren» eller «deg») og Honda Motor Europe Limited (foretaksnummer 857969) med adresse Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannia («Honda», «oss» eller «vi») for:

• Honda Miimo-mobilapplikasjonsprogramvare kjent som Mii-monitor (inkludert eventuelle tjenester som kan være tilgjengelige via applikasjonen) (samlet kalt «appen»).

Vi gir deg lisens for bruken av appen på grunnlag av denne sluttbrukeravtalen og underlagt eventuelle regler eller retningslinjer som brukes av enhver appbutikk («appbutikk») som sluttbrukeren lastet ned appen fra («appbutikkregler»). Vi selger ikke appen til deg. Vi forblir eierne av appen til enhver tid.

OPERATIVSYSTEMKRAV DENNE APPEN KREVER EN ANDROID-SMARTTELEFON ELLER APPLE-SMARTTELEFON MED MINIMUM 1 GB MINNE (RAM) FOR ANDROID ELLER 512 MB MINNE (RAM) FOR APPLE, INTERNETT-TILGANG OG VERSJON 4.1 AV ANDROID-OPERATIVSYSTEMET ELLER VERSJON iOS 10 AV APPLE-OPERATIVSYSTEMET. ENHETEN MÅ HA MINST 500 MB LEDIG LAGRINGSPLASS FOR RIKTIG INSTALLERING OG FUNKSJON. SKJERMOPPLØSNINGEN SKAL VÆRE MINST 960 x 540 PIKSLER (px) FOR ANDROID ELLER 960 x 640 PIKSLER FOR APPLE-SMARTTELEFONER. APPEN KAN FUNGERE PÅ ANDRE ENHETER, MEN DETTE ER MINIMUMSKRAVENE SOM KREVES FOR AT APPEN SKAL FUNGERE RIKTIG. NB – DENNE APPEN ER KUN KOMPATIBEL MED FØLGENDE HONDA MIIMO (ROBOTGRESSKLIPPER)-MODELLER:

• HRM3000

VIKTIG MERKNAD:

• GJENNOM NEDLASTING AV APPEN FRA APPBUTIKKEN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE LISENSVILKÅRENE. LISENSVILKÅRENE OMFATTER BEGRENSNINGENE I ERSTATNINGSANSVAR SPESIFISERT I VILKÅRENE 6.

• HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, VIL VI IKKE GI DEG LISENS TIL Å BRUKE APPEN, OG DU MÅ AVSLUTTE NEDLASTINGSPROSESSEN OG SLETTE APPEN NÅ.

Du bør skrive ut et eksemplar av denne sluttbrukeravtalen for fremtidig bruk.

GODTATTE VILKÅR

1. ANERKJENNELSER

1.1 Vilkårene i denne sluttbrukeravtalen gjelder appen samt en hvilken som helst av tjenestene som er tilgjengelige gjennom appen, inkludert eventuelle oppdateringer eller vedlegg til disse, med mindre de leveres med separate vilkår, og i så fall gjelder disse vilkårene.

1.2 Følgende programvare med åpen kildekode er inkludert i appen og dermed kan vilkårene for de respektive åpen kildekode-lisensene overstyre noen av vilkårene i denne sluttbrukeravtalen:

(a) Apache License Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)
(b) Otto (http://square.github.io/otto)
(c) Retrofit (http://square.github.io/retrofit)
(d) Gson (https://github.com/google/gson)
(e) Zxing (https://github.com/zxing/zxing)

1.3 Vi kan endre disse vilkårene når som helst ved å varsle deg om en endring neste gang du starter appen. De nye vilkårene kan vises på skjermen, og du kan bli bedt om å lese og godta disse for å fortsette bruken av appen.

1.4 Fra tid til annen kan det gis ut oppdateringer til appen gjennom appbutikken. Avhengig av oppdateringen vil du kanskje ikke kunne bruke appen før du har lastet ned eller streamet siste versjon og godtatt eventuelle nye vilkår.

1.5 Det antas at du har fått tillatelse fra eieren av mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som kontrolleres, men ikke eies av deg, og som beskrives i vilkåret 2.2 («enhet»), til å laste ned et eksemplar av appen på enheten. Du og de kan bli belastet av din og deres tjenesteleverandører for Internett-tilgang på enheten. Du tar ansvar i samsvar med vilkårene i denne sluttbrukeravtalen for bruken av appen på eller i tilknytning til enhver enhet, enten den eies av deg eller ikke.

1.6 Personvernerklæringen vår er tilgjengelig her [http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor- privacy-policies.html]. Personvernerklæringen informerer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med appen. Ved å bruke appen godtar du og gir ditt samtykke til at Internett-overføringer aldri er helt private eller sikre. Du forstår at enhver melding eller informasjon du sender ved bruk av appen, kan leses eller oppfanges av andre, selv om det finnes en spesiell merknad om at en bestemt overføring er kryptert.

1.7 Ved å bruke appen gir du oss ditt samtykke til å innhente og bruke teknisk informasjon om enheten din og relatert programvare, maskinvare og periferiutstyr for å forbedre våre produkter og levere eventuelle tjenester til deg.

1.8 Appen kan inneholde koblinger til andre uavhengige tredjeparts nettsteder («tredjeparts nettsteder»). Tredjeparts nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og bifaller ikke innholdet på disse eller deres personvernerklæringer (hvis noen). Du må gjøre din egen, uavhengige bedømmelse vedrørende din interaksjon med eventuelle tredjeparts nettsteder, inkludert kjøp og bruk av eventuelle produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom disse.

1.9 Alle ord som følger vilkårene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel eller eventuell lignende frase, skal anses som forklarende og skal ikke begrense allmennheten til de relaterte generelle ordene.

2. INNVILGNING OG OMFANG AV LISENS

2.1 Med hensyn til at du godtar å følge vilkårene i denne sluttbrukeravtalen, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke appen på enheten din, under disse vilkårene og appbutikkreglene, integrert i denne sluttbrukeravtalen som henvisning. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

2.2 Du kan laste ned appen på en enhet kun for å se på, bruke og vise den på enheten til personlige formål.

3. LISENSBEGRENSNINGER

Unntatt slik som uttrykkelig fremsatt i denne sluttbrukeravtalen eller som tillatt gjennom en eventuell lokal lov, godtar du:

(a) å ikke kopiere appen

(b) å ikke leie ut, lease, gi på underlisens, låne, oversette, sammenslå, tilpasse, variere eller modifisere appen

(c) å ikke foreta endringer eller modifiseringer av hele eller en hvilken som helst del av appen, eller å tillate at appen eller en hvilken som helst del av denne kombineres med eller integreres i et eventuelt annet program

(d) å ikke dele opp, dekompilere, foreta omvendt utvikling eller opprette avledede arbeider basert på hele eller en hvilken som helst del av appen

(e) å ikke gi appen, eller på annen måte gjøre den tilgjengelig, helt eller delvis (inkludert objekt- og kildekode), i noen form til hvilken som helst person uten skriftlig tillatelse fra oss på forhånd, og

(f) å overholde alle teknologikontroll- eller eksportlover og -forskrifter som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av appen («teknologi»),

(samlet «lisensbegrensninger»).

4. BEGRENSNINGER FOR AKSEPTABEL BRUK

Du skal:

(a) ikke bruke appen på en ulovlig måte, til hvilket som helst ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i samsvar med denne sluttbrukeravtalen, eller handle bedragersk eller ondsinnet, for eksempel gjennom å hacke eller legge inn ondsinnet kode, inkludert virus og skadelige data, i appen eller et eventuelt operativsystem

(b) ikke overskride våre immaterielle rettigheter eller rettighetene for en eventuell tredjepart gjennom din bruk av appen (i det omfang at slik bruk ikke er gitt på lisens av denne sluttbrukeravtalen)

(c) ikke overføre noe materiale som er nedsettende, fornærmende eller på annen måte betenkelig gjennom din bruk av appen

(d) ikke bruke appen på en måte som kan komme til å skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller redusere våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere, og

(e) ikke innhente eller samle inn noen informasjon eller data fra våre systemer eller forsøke å dechiffrere eventuelle overføringer til eller fra serverne som kjører enhver tjeneste som er tilgjengelig via appen.

(samlet «lisensbegrensninger»).

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

5.1 Du anerkjenner at alle immaterielle rettigheter i appen og teknologien hvor som helst i verden tilhører oss eller våre lisensgivere, at rettighetene i appen er gitt på lisens (ikke solgt) til deg, og at du ikke har noen rettigheter i eller til appen eller teknologien, annet enn retten til å bruke disse i samsvar med vilkårene i denne sluttbrukeravtalen.

5.2 Du anerkjenner at du ikke har noen rettighet til å få tilgang til appen i kildekodeform.

6. ANSVARSBEGRENSNING

6.1 Du anerkjenner at appen ikke er utviklet for å oppfylle dine individuelle behov og at det derfor er ditt ansvar å sikre at fasilitetene og funksjonene i appen oppfyller dine behov.

6.2 Vi støtter kun appen for hjemmebruk og privat bruk. Du godtar å ikke bruke appen til noen kommersielle, forretnings- eller salgsformål, og vi har intet ansvar overfor deg for eventuelle tap av profitt, tap av forretning, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

6.3 Vi er kun ansvarlige for tap eller skade som påføres deg, som er et forutsigbart resultat av vårt brudd på denne sluttbrukeravtalen eller vår uaktsomhet opptil den grensen som er spesifisert i vilkårene 6.4, men vi er ikke ansvarlige for noen uforutsette tap eller skader. Tap eller skade er forutsigbart hvis det er en opplagt konsekvens av vår overtredelse eller hvis det ble planlagt av både deg og oss på den tiden vi innvilget deg sluttbrukeravtalen.

6.4 Vårt maksimale samlede ansvar under eller i forbindelse med denne sluttbrukeravtalen, enten i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, skal under enhver omstendighet være begrenset til å la deg laste ned, uten kostnad, en ny utgave av appen. Dette gjelder ikke den type tap som er fremsatt i vilkårene 6.5.

6.5 Ikke noe i denne sluttbrukeravtalen skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

(a) død eller personlig skade som er forårsaket av vår uaktsomhet
(b) svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling, og

(c) ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under engelsk lov.

7. OPPSIGELSE

7.1 Vi kan si opp denne sluttbrukeravtalen umiddelbart gjennom skriftlig varsel til deg:

(a) hvis du begår en betydelig eller vedvarende overtredelse av denne sluttbrukeravtalen, eller
(b) hvis du overtrer noen av lisensbegrensningene eller begrensningene for akseptabel bruk.

7.2 Ved oppsigelse uansett årsak:
(a) opphører alle rettigheter som er gitt deg under denne sluttbrukeravtalen
(b) du må umiddelbart avslutte alle aktiviteter som er autorisert av denne sluttbrukeravtalen, inkludert din bruk av eventuelle tjenester som leveres via appen, og
(c) du må umiddelbart slette eller fjerne appen fra enheten din, og bekrefte til oss at du har gjort dette og har destruert eventuelle fullstendige eller delvise kopier av appen du har laget i overtredelse av denne sluttbrukeravtalen.

8. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

8.1 Vi vil ikke påta oss ansvar eller være ansvarlige for enhver manglende ytelse eller forsinkelse av ytelse av noen av våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen som er forårsaket av enhver handling eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert svikt av offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk («hendelser utenfor vår kontroll»).

8.2 Hvis det finner sted en hendelse utenfor vår kontroll som påvirker ytelsen til våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen:
(a) utsettes våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen, og tiden for ytelse av våre forpliktelser forlenges for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll, og
(b) vi vil legge ned rimelig innsats for å finne en løsning som gjør at vi kan utføre våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til tross for hendelsen utenfor vår kontroll.

9. ANDRE VIKTIGE VILKÅR

9.1 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen.

9.2 Du kan kun overføre dine rettigheter eller forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til en annen person med vårt skriftlige samtykke.

9.3 VIKTIG – dersom du overfører eierskapet for din Honda Miimo, må du se til at du varsler Honda om dette umiddelbart gjennom å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som vises i vedlegg 1 av dette dokumentet.

9.4 Hvis vi insisterer at du utfører noen av dine forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen, eller hvis vi ikke utøver våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi utsetter å gjøre dette, betyr ikke dette at vi har oppgitt våre rettigheter overfor deg, og det vil ikke bety at du ikke trenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi overser en overtredelse fra din side, vil vi gjøre dette kun skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk kommer til å godta eventuell senere overtredelse fra din side.

9.5 Hver av betingelsene i denne sluttbrukeravtalen fungerer separat. Hvis en domstol eller pågjeldende myndighet bestemmer at en av betingelsene er ulovlig eller umulig å håndheve, skal de øvrige vilkårene fortsatt gjelde fullt ut.

9.6 Merk at denne sluttbrukeravtalen, dens innhold og utforming, er underlagt engelsk lov. Du og vi godtar begge at Englands domstoler skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon for å bestemme eventuelle tolkningsforhold, krav eller tvister som er relatert til vilkårene.

10. KOMMUNIKASJON MELLOM OSSOG STØTTE

10.1 Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig, eller hvis noen betingelse i denne sluttbrukeravtalen krever at du gir oss skriftlig varsel, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som finnes i vedlegg 1 av dette dokumentet. Vi kommer til å bekrefte mottak av dette ved å kontakte deg skriftlig.

10.2 Hvis vi må kontakte deg eller varsle deg skriftlig, vil vi gjøre dette per e-post eller forhåndsbetalt post til den adressen du oppgir i din forespørsel for appen.

10.3 Hvis du har behov for støtte i tilknytning til appen, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som finnes i vedlegg 1 av dette dokumentet.

Denne avtalen trer i kraft fra datoen for din første nedlasting av appen.

VEDLEGG 1 – KONTAKTOPPLYSNINGER

ØSTERRIKE
Honda Motor Europe Ltd Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tlf.: +43 (0)2236 690 0
Faks: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at HondaPP@honda.co.at

BALTIKUM
(Estland/Latvia/Litauen)
Tlf.: +372 651 7300
Faks: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal Meistri 12 13517 Tallinn Estland

BELGIA
Tlf.: +32 2620 10 00
Faks: +32 2620 10 01
www.honda.be BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULGARIA
Power Products Trading 102A Gotz Delcev BLVD BG 1404 Sofia
Bulgaria www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

KROATIA
Hongoldonia d.o.o. Vrbaska 1c 31000 Osijek Tlf.: +38531320420
Faks: +38531320429
www.hongoldonia.hr prodaja@hongoldonia.hr

KYPROS
Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia
Tlf.: +357 22 715 300

TSJEKKIA
BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 – Velka Chuchle
Tlf.: +420 2 838 70 850
Faks: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

DANMARK
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa Tlf.: +358 207757200
Faks: +358 9 878 5276
www.brandt.fi


FRANKRIKE
Honda Motor Europe Ltd Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2
Tlf. : 01 60 37 30 00
Faks: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

TYSKLAND
Tlf.: 01805 20 20 90
Faks: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224 D-60314 Frankfurt

HELLAS
Saracakis Brothers S.A. 71 Leoforos Athinon
10173 Athen
Tlf.: +30 210 3497809
Faks: +30 210 3467329
www.honda.gr info@saracakis.gr

UNGARN
Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tlf.: +36 23 444 971
Faks: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

IRLAND
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount Dublin 12
Tlf.: +353 1 4381900
Faks: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie Service@hondaireland.ie

ITALIA
Honda Motor Europe Ltd Via della Cecchignola, 13 00143 Roma
Tlf.: +848 846 632
Faks: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tlf.: +356 21 498 561
Faks: +356 21 480 150

NORGE
Berema AS
P.O. Box 454 1401 Ski Tlf.: +47 64 86 05 00 Faks: +47 64 86 05 49 www.berema.no berema@berema.no


POLEN
Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Pulawska 467
02-844 Warszawa
Tlf.: +48 (22) 861 43 01
Faks: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl www.mojahonda.pl info@mojahonda.pl

PORTUGAL
GROW Productos de Forca Portugal Rua Fontes Pereira de Melo, 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tlf.: +351 211 303 000
Faks: +351 211 303 003
www.grow.com.pt abel.leiriao@grow.com.pt

HVITERUSSLAND
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Minsk
Tlf.: +375 172 999090
Faks: +375 172 999900
www.hondapower.by

ROMANIA
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Tlf.: +40 21 637 04 58
Faks: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro

SERBIA og MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo Majke Jevroscme 26
1100 Beograd Serbia
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVAKIA
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tlf.: +421 2 32131111
Faks: +421 2 32131112
www.honda.sk

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin
Tlf.: +386 1 562 22 62
Faks: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com infomacije@honda-as.com

SPANIA og alle provinser Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost – Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga – Barcelona Tlf.: +34 93 860 50 25
Faks: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com


SVERIGE
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige Box 31002 – Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tlf.: +46 (0)40 600 23 00
Faks: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se hpesinfo@honda-eu.com

SVEITS
Tlf.: +41 (0)22 989 05 00
Faks: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough Succursale de Satigny/Genève Rue de la Bergère 5
1242 Satigny

TYRKIA
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. Nr.: 5 Kartal 34870 Istanbul
Tlf.: +90 216 389 59 60
Faks: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr

UKRAINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. – Build. 2
Kyiv 01033
Tlf.: +380 44 390 14 14
Faks: +380 44 390 14 10
www.honda.ua CR@honda.ua1

STORBRITANNIA
Honda Motor Europe Ltd Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1HL
Tlf.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk