Hondas mål: Null trafikkulykker innen 2050

12. september 2022

Hondas mål: Null trafikkulykker innen 2050

Kjører du bil eller motorsykkel fra Honda vil du ikke komme ut for noen trafikkulykker. Det er Hondas ambisiøse mål innen 2050.

Honda har to hovedstrategier for å nå null trafikkulykker innen 2050. Det handler dels om å lage sikkerhetsfunksjoner og systemer som støtter den enkelte sjåfør, og for det andre handler det om å utvikle teknologi som sikrer at alle som bruker vei kan kommunisere med hverandre.

Hvis vi starter med den første delen, tar Honda nye steg hele tiden. Med Honda SENSING 360, som du kan lese mer om i en annen artikkel her, har Honda løst mysteriet med blindsonen, altså når sjåføren ikke ser kjøretøyet eller fotgjengeren som står på skrå bak bilen. Ved hjelp av kameraer og radarenheter plassert i alle hjørner av bilen er det ikke lenger en blindsone – alle vinkler er dekket slik at du som sjåfør kan se overalt rundt bilen. Teknologien vil bli introdusert på alle bilmodeller i alle markeder innen 2030. Honda vil også utvikle sikkerhetsteknologier for motorsykler og fortsette å utvikle de avanserte førerassistentsystemene som allerede finnes.

AI hjelper sjåføren
Honda vil bruke kunstig intelligens (AI) for å tilpasse sikkerheten. AI brukes til å oppdage risiko ved kjøring, og for å tilpasse hjelp som avhenger av trafikksituasjonen og hvem som kjører, gjennom analyse av hvordan sjåføren vanligvis håndterer bilen. I en studie ser Honda-forskere blant annet på hvordan hjernen fungerer når det kommer til å ta risiko. En av funksjonene som utvikles er å bidra til å redusere førerens tretthet, for eksempel at setet vibrerer hvis du er sliten.

I stedet for å hjelpe når ulykken skjer, bør de AI-støttede sjåførverktøyene både sørge for å holde sjåføren unna risiko, men også minimere antallet feil som gjøres av mennesker, som utgjør mer enn 90 prosent av alle trafikkulykker. De underliggende teknologiene vil bli utviklet i løpet av første halvdel av 2020-tallet, mens de praktiske applikasjonene vil bli utviklet i løpet av andre halvdel av 2020-tallet.

Unngå potensielle farer
Den andre delen av strategien handler om å koble sammen alle «trafikanter» gjennom telekommunikasjon. Dette systemet bør forstå miljøet og situasjonen til hver sjåfør eller fotgjenger. Systemet beregner hvor potensielle risikoer er og kommuniserer det til de involverte før noe alvorlig skjer. Informasjonen skal komme fra alle veikameraer, kameraer som er i biler, mobiltelefoner etc., samlet på en server hvor all data analyseres og danner grunnlag for en virtuell kopi av trafikkmiljøet. Systemet vil da kommunisere med alle brukere og oppmuntre til ulike handlinger slik at ulykker kan unngås.

Det hadde vært fint om vi ikke trengte å bekymre oss for trafikkulykker!

Se nærmeste forhandler