RADIO

Slukking av FM-nettet, og overgang til digital kringkasting

DAB+

Stortinget har vedtatt en overgang fra FM-nettet til digital radiokringkasting. Med unntak for mindre lokalradiostasjoner, er FM-nettet planlagt slukket i 2017.

Det er derimot noen faktorer som må oppfylles før dette blir endelig vedtatt, og dette kan fort skape litt forvirring rundt hva som skjer. Vi håper denne siden er til hjelp.

For at den planlagte overgangen til digital radiokringkasting skal finne sted i 2017, har myndighetene satt ned enkelte krav. 

  • Halvparten av dagens FM-lyttere må ha gått over til digitalradio innen 2015.
  • Innen 2015 må NRKs digitale sendinger tilsvare dagens P1-dekning via FM-nettet.
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne. 

Hvis disse kravene ikke er tilfredsstilt vil man ikke slukke FM-nettet før i 2019. Når FM-nettet først er slukket kan man ikke lenger lytte til radio via FM. 


I forbindelse med denne omleggingen er det opprettet to internettsider, som tar for seg informasjon om hva denne overgangen medfører.

Medietilsynet:  www.medietilsynet.no/Digitalradio/
På Medietilsynets hjemmesider, er det en egen underside med informasjon om omleggingen til digital radiokringkasting. Her kan man også stille spørsmål direkte, for å finne ut av det man lurer på.

Radio.no:  http://radio.no/
Radio.no er en hjemmeside som er etablert i et samarbeide mellom NRK og P4. Denne siden tilbyr mye informasjon om overgangen til digital kringkasting. Her kan man også stille spørsmål, samt finne ut hvor det er digital radiodekning per i dag.